Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dröjsmål i myndigheters handläggning – Beskrivning och analys

Solvestad, Jonas LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract
The regulatory framework regarding the authorities’ processing times is fragmented and spread across a large number of laws. The general rules of the Swedish Administrative Procedure Act concerning processing times are more of an objective for authorities to strive for. As a result of this fragmentation, it’s difficult to foresee effects of major changes to the regulatory framework. Nevertheless, it’s feasible that a comprehensive review of the legal system will have several beneficial effects.

The responsibility for the authorities’ processing times is distributed primarily through the rules of disciplinary responsibility, criminal provisions on official misconduct and law on damages. Inspections by regulatory authorities, such as the... (More)
The regulatory framework regarding the authorities’ processing times is fragmented and spread across a large number of laws. The general rules of the Swedish Administrative Procedure Act concerning processing times are more of an objective for authorities to strive for. As a result of this fragmentation, it’s difficult to foresee effects of major changes to the regulatory framework. Nevertheless, it’s feasible that a comprehensive review of the legal system will have several beneficial effects.

The responsibility for the authorities’ processing times is distributed primarily through the rules of disciplinary responsibility, criminal provisions on official misconduct and law on damages. Inspections by regulatory authorities, such as the Parliamentary Ombudsmen and the Office of the Chancellor of Justice, can lead to such liability, but seldom do. Typically they opt to level criticism, a procedure not linked to any form of sanctions.

Supervision and inspection of the authorities’ processing times are also fragmented. A great number of regulatory bodies, whose form of organization and responsibilities vary, conduct supervision and inspection governed by rules that also vary. This may not be too surprising, considering the huge variation of their responsibilities. There are some tendencies; newer regulatory authorities tend to be created according to sectoral divisions and when regulatory changes are made, institutions like the Parliamentary Ombudsmen and the Office of the Chancellor of Justice seem to get more responsibilities.

The impact of EU law and the ECHR on the processing times of authorities’ and the legal courts’ has become increasingly significant. There has been an influx of procedural rules to facilitate implementations of EU directives and steps have been taken to strengthen Swedish citizens’ ability to exert influence on authorities' processing times. There are similar developments in adjacent legal areas, where a law that states a right to priority for some legal cases in courts of law has been passed. The prospect of obtaining compensation for a prolonged processing time is, in accordance with Swedish administrative tradition, to a certain extent still limited. (Less)
Abstract (Swedish)
Regelverket rörande myndigheters handläggningstider är, där det ens existerar, fragmenterat och spritt över ett stort antal lagar. De generella reglerna i 7 § förvaltningslagen har mer av en målsättningskaraktär. Den stora spridningen av reglerna får till resultat att övergripande förändringar, exempelvis ett införande av dröjsmålstalan, får svåröverskådliga effekter. Om en samlad översyn gör i samband med införandet av en allmän dröjsmålstalan kan det dock leda till flertalet positiva effekter.

Disciplinansvaret, brottsstadgandena om tjänstefel och skadeståndsrätten är de grundläggande regelverk som kan fördela något ansvar för myndigheters handläggningstid. Tillsyn utförd av exempelvis JO eller JK kan föranleda sådant ansvar men gör... (More)
Regelverket rörande myndigheters handläggningstider är, där det ens existerar, fragmenterat och spritt över ett stort antal lagar. De generella reglerna i 7 § förvaltningslagen har mer av en målsättningskaraktär. Den stora spridningen av reglerna får till resultat att övergripande förändringar, exempelvis ett införande av dröjsmålstalan, får svåröverskådliga effekter. Om en samlad översyn gör i samband med införandet av en allmän dröjsmålstalan kan det dock leda till flertalet positiva effekter.

Disciplinansvaret, brottsstadgandena om tjänstefel och skadeståndsrätten är de grundläggande regelverk som kan fördela något ansvar för myndigheters handläggningstid. Tillsyn utförd av exempelvis JO eller JK kan föranleda sådant ansvar men gör det i realiteten sällan. Brister i handläggningen föranleder oftast istället att JO eller JK väljer att rikta kritik mot hur ärendet handlagt, en åtgärd som inte är kopplat till några sanktioner.

Tillsynen över myndigheters handläggningstider är också fragmenterad. Ett stort antal tillsynsorgan, vilkas uppgifter och organisation varierar, bedriver tillsyn styrda av regelverk som inte heller är samlade. Detta förhållande framstår dock som ganska naturligt, med hänsyn till hur stor variationen är i myndigheters uppgifter och arbetsområden. Övergripande trender i utformandet av nya tillsynsorgan kan dock skönjas. En trend är ökad sektorisering där särskilda tillsynsorgan upprättas för varje intresseområde. En annan trend är att när tillsynsansvaret av någon anledning omarbetas, exempelvis vid myndighetssammanslagningar, förväntas de extraordinära tillsynsorganen i många fall ta över det tillsynsansvar som fallit bort i sammanslagningen.

EU-rättens och Europakonventionens inverkan på handläggningstider, både hos myndigheter och domstolar har med tiden blivit allt större. Det har i många fall införts regler rörande dröjsmål i handläggning för att uppfylla kraven i olika EU-direktiv. Ansträngningar görs också för att öka medborgarnas möjligheter att påverka myndigheters handläggningstid. I angränsande rättsområden finns liknande utveckling, en lag om förtursförklaring i domstol är redan införd. Möjligheterna att få kompensation för utdragen handläggningstid är dock, i enlighet med svensk förvaltningstradition, i viss mån begränsad. Fortfarande krävs ibland möjligheten att utge skadestånd utan särskilt lagstöd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Solvestad, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
Regarding the authorities processing times – Description and analysis
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, förvaltningsrätt, skadeståndsrätt, myndigheter, administration, Europakonventionen, handläggning, dröjsmålstalan
language
Swedish
id
5435189
date added to LUP
2015-06-05 17:46:00
date last changed
2015-06-05 17:46:00
@misc{5435189,
 abstract   = {The regulatory framework regarding the authorities’ processing times is fragmented and spread across a large number of laws. The general rules of the Swedish Administrative Procedure Act concerning processing times are more of an objective for authorities to strive for. As a result of this fragmentation, it’s difficult to foresee effects of major changes to the regulatory framework. Nevertheless, it’s feasible that a comprehensive review of the legal system will have several beneficial effects.

The responsibility for the authorities’ processing times is distributed primarily through the rules of disciplinary responsibility, criminal provisions on official misconduct and law on damages. Inspections by regulatory authorities, such as the Parliamentary Ombudsmen and the Office of the Chancellor of Justice, can lead to such liability, but seldom do. Typically they opt to level criticism, a procedure not linked to any form of sanctions. 

Supervision and inspection of the authorities’ processing times are also fragmented. A great number of regulatory bodies, whose form of organization and responsibilities vary, conduct supervision and inspection governed by rules that also vary. This may not be too surprising, considering the huge variation of their responsibilities. There are some tendencies; newer regulatory authorities tend to be created according to sectoral divisions and when regulatory changes are made, institutions like the Parliamentary Ombudsmen and the Office of the Chancellor of Justice seem to get more responsibilities. 

The impact of EU law and the ECHR on the processing times of authorities’ and the legal courts’ has become increasingly significant. There has been an influx of procedural rules to facilitate implementations of EU directives and steps have been taken to strengthen Swedish citizens’ ability to exert influence on authorities' processing times. There are similar developments in adjacent legal areas, where a law that states a right to priority for some legal cases in courts of law has been passed. The prospect of obtaining compensation for a prolonged processing time is, in accordance with Swedish administrative tradition, to a certain extent still limited.},
 author    = {Solvestad, Jonas},
 keyword   = {EU-rätt,förvaltningsrätt,skadeståndsrätt,myndigheter,administration,Europakonventionen,handläggning,dröjsmålstalan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dröjsmål i myndigheters handläggning – Beskrivning och analys},
 year     = {2015},
}