Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När den hjälpsökande blir ett hot - psykologers upplevelser av hot i tjänsten

Arvidsson, Gabriella LU and Alagic Becirovic, Melisa LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser av hot från en patient och belysa hur ett sådant hot påverkar alliansen och det terapeutiska arbetet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem legitimerade psykologer från psykiatrin med erfarenhet av hot i tjänsten. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), vilket gav sex huvudteman; Lilla jag, stora du; Hantera rädslan; Konfrontation som intervention; Dumma jag!; Skydda sig själv och Trygg själv och tillsammans. De hot som riktades mot psykologerna var antingen direkta eller indirekta och väckte starka känslor, såsom rädsla och skuld. Flera av deltagarna anklagade sig själva för det inträffade hotet och ansåg sig ha gjort fel i det... (More)
Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser av hot från en patient och belysa hur ett sådant hot påverkar alliansen och det terapeutiska arbetet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem legitimerade psykologer från psykiatrin med erfarenhet av hot i tjänsten. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), vilket gav sex huvudteman; Lilla jag, stora du; Hantera rädslan; Konfrontation som intervention; Dumma jag!; Skydda sig själv och Trygg själv och tillsammans. De hot som riktades mot psykologerna var antingen direkta eller indirekta och väckte starka känslor, såsom rädsla och skuld. Flera av deltagarna anklagade sig själva för det inträffade hotet och ansåg sig ha gjort fel i det terapeutiska arbetet. Hot beskrevs även som en del av patientens problematik och tydliggjorde fokus för det fortsatta behandlingsarbetet. Deltagarna beskrev dock en viss osäkerhet och försiktighet i arbetet med den hotfulle patienten. Som sätt att hantera denna osäkerhet och istället skapa trygghet framhölls vikten av utbildning samt att kunna be om hjälp och vägledning av kollegor. Vidare framkom att konfrontation var ett verksamt verktyg som förbättrade alliansen och det terapeutiska behandlingsarbetet i de fall behandlingen inte avbröts efter en hotfull situation. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to investigate psychologists' experiences of threats from a patient and to illustrate how such a threat affects the alliance and their therapeutic work. Semi-structured interviews were conducted with five licensed psychologists working with psychiatric care and with experience of threats in their service. The interviews were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), yielding six main themes; Little me, big you; Dealing with fear; Confrontation as an intervention; Stupid me!; Protect oneself and Safe alone and together. The threats directed against the psychologists were either direct or indirect and aroused strong emotions, such as fear and guilt. Several of the participants blamed... (More)
The purpose of this study was to investigate psychologists' experiences of threats from a patient and to illustrate how such a threat affects the alliance and their therapeutic work. Semi-structured interviews were conducted with five licensed psychologists working with psychiatric care and with experience of threats in their service. The interviews were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), yielding six main themes; Little me, big you; Dealing with fear; Confrontation as an intervention; Stupid me!; Protect oneself and Safe alone and together. The threats directed against the psychologists were either direct or indirect and aroused strong emotions, such as fear and guilt. Several of the participants blamed themselves for the threatening situation and believed they had done something wrong in the therapeutic work. Threats were also described as part of the patient's problems and clarified the focus of further treatment. The participants described some uncertainty and caution in the work of the threatening patient. Education, help and guidance from colleagues were described as ways to deal with this uncertainty and instead create security. It was also found that confrontation was an effective tool to improve the therapeutic alliance and the treatment work when this work continued after a threatening situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Gabriella LU and Alagic Becirovic, Melisa LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
hot, psykologer, terapeutisk allians, psykoterapi, IPA
language
Swedish
id
5435231
date added to LUP
2015-06-03 14:01:14
date last changed
2015-06-03 14:01:14
@misc{5435231,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser av hot från en patient och belysa hur ett sådant hot påverkar alliansen och det terapeutiska arbetet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem legitimerade psykologer från psykiatrin med erfarenhet av hot i tjänsten. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), vilket gav sex huvudteman; Lilla jag, stora du; Hantera rädslan; Konfrontation som intervention; Dumma jag!; Skydda sig själv och Trygg själv och tillsammans. De hot som riktades mot psykologerna var antingen direkta eller indirekta och väckte starka känslor, såsom rädsla och skuld. Flera av deltagarna anklagade sig själva för det inträffade hotet och ansåg sig ha gjort fel i det terapeutiska arbetet. Hot beskrevs även som en del av patientens problematik och tydliggjorde fokus för det fortsatta behandlingsarbetet. Deltagarna beskrev dock en viss osäkerhet och försiktighet i arbetet med den hotfulle patienten. Som sätt att hantera denna osäkerhet och istället skapa trygghet framhölls vikten av utbildning samt att kunna be om hjälp och vägledning av kollegor. Vidare framkom att konfrontation var ett verksamt verktyg som förbättrade alliansen och det terapeutiska behandlingsarbetet i de fall behandlingen inte avbröts efter en hotfull situation.},
 author    = {Arvidsson, Gabriella and Alagic Becirovic, Melisa},
 keyword   = {hot,psykologer,terapeutisk allians,psykoterapi,IPA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När den hjälpsökande blir ett hot - psykologers upplevelser av hot i tjänsten},
 year     = {2015},
}