Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Feminiserade offer och maskuliniserade våldtäktsmän

Zahirovic, Vanesa LU (2015) MRSK61 20151
Human Rights Studies
Abstract
Wartime rape is known as a new strategy in war during the past decades. Most commonly, rape is associated with the genocide in Rwanda and the war in Bosnia-Herzegovina, which have attracted the attention of researchers. However their greatest focus has been directed towards female victims of rape. For this reason this paper seeks to understand in which ways the state court of Bosnia-Herzegovina is making the male rape victims invisible. Through a quantitative content analysis of court cases and through a feminist perspective, with a focus on constructed gender identities, this paper examines eight court cases that demonstrate a clear difference between male and female victims of sexual violence and rape. The state court of Bosnia... (More)
Wartime rape is known as a new strategy in war during the past decades. Most commonly, rape is associated with the genocide in Rwanda and the war in Bosnia-Herzegovina, which have attracted the attention of researchers. However their greatest focus has been directed towards female victims of rape. For this reason this paper seeks to understand in which ways the state court of Bosnia-Herzegovina is making the male rape victims invisible. Through a quantitative content analysis of court cases and through a feminist perspective, with a focus on constructed gender identities, this paper examines eight court cases that demonstrate a clear difference between male and female victims of sexual violence and rape. The state court of Bosnia Herzegovina has completed 36 cases with rape/sexual violence as indictment. Of these 36 cases only four of them involve male victims. In these four cases, the crime is rarely mentioned as sexual violence or/and rape, unlike the cases that are involving female victims of rape or sexual violence, the terms are used frequently and are giving much more space in the verdicts. This result offers us an understanding that men are not seen as legitimate victims of wartime rape and sexual violence. The state Court of Bosnia-Herzegovina contributes to this perception by making male rape victims invisible in court proceedings. Based on the results of this study, men and boys are even more stigmatized than the female victims in an already stigmatized discourse. (Less)
Abstract (Swedish)
Våldtäkt har förekommit som en krigsstrategi under det senaste decenniet. Forskare har främst uppmärksammat detta under folkmordet i Rwanda och i kriget i Bosnien-Hercegovina. Den största fokusen har dock varit på offer som är kvinnor. Av denna anledning är syftet med denna studie att undersöka hur den bosniska statsdomstolen framställer män som blivit offer för sexuellt våld och våldtäkt i utfärdade rättsprocesser. Genom en kvantitativ innehållsanalys och ur ett feministiskt perspektiv med konstruerade genusidentiteter som central roll analyserar denna uppsats åtta rättsfall som påvisar en tydlig skillnad mellan män och kvinnor som blivit offer för sexuellt våld och våldtäkt. Av 36 avkunnade fall vid statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina... (More)
Våldtäkt har förekommit som en krigsstrategi under det senaste decenniet. Forskare har främst uppmärksammat detta under folkmordet i Rwanda och i kriget i Bosnien-Hercegovina. Den största fokusen har dock varit på offer som är kvinnor. Av denna anledning är syftet med denna studie att undersöka hur den bosniska statsdomstolen framställer män som blivit offer för sexuellt våld och våldtäkt i utfärdade rättsprocesser. Genom en kvantitativ innehållsanalys och ur ett feministiskt perspektiv med konstruerade genusidentiteter som central roll analyserar denna uppsats åtta rättsfall som påvisar en tydlig skillnad mellan män och kvinnor som blivit offer för sexuellt våld och våldtäkt. Av 36 avkunnade fall vid statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina omfattar endast fyra fall män som offer, men där benämningen våldtäkt inte tas upp. I både åtal och domar förekommer det en försiktighet med användningen av termerna våldtäkt och sexuellt våld till skillnad från de rättsfall som omfattar kvinnor, där begreppen är betydligt mer frekventa och ges mer utrymme för beskrivning. Resultatet visade att män inte anses vara legitima offer för sexuellt våld och våldtäkt. Denna uppfattning bidrar den bosniska statsdomstolen till genom att osynliggöra männen i rättsfallen. Det sker en avmaskulinisering av de män som utsatts för brottet och genom detta blir män ännu mer stigmatiserade i en redan stigmatiserad diskurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zahirovic, Vanesa LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
feminisering, maskuliniteter, Våldtäkt i krig sexuellt våld, Bosnia-Hercegovina, gender roles, male-rape victims, feminizatio, Wartime rape, masculinities, mänskliga rättigheter, human rights, Bosnien-Hercegovina, våldtagna män, könsroller
language
Swedish
id
5435743
date added to LUP
2015-07-22 09:23:29
date last changed
2015-07-22 09:23:29
@misc{5435743,
 abstract   = {Wartime rape is known as a new strategy in war during the past decades. Most commonly, rape is associated with the genocide in Rwanda and the war in Bosnia-Herzegovina, which have attracted the attention of researchers. However their greatest focus has been directed towards female victims of rape. For this reason this paper seeks to understand in which ways the state court of Bosnia-Herzegovina is making the male rape victims invisible. Through a quantitative content analysis of court cases and through a feminist perspective, with a focus on constructed gender identities, this paper examines eight court cases that demonstrate a clear difference between male and female victims of sexual violence and rape. The state court of Bosnia Herzegovina has completed 36 cases with rape/sexual violence as indictment. Of these 36 cases only four of them involve male victims. In these four cases, the crime is rarely mentioned as sexual violence or/and rape, unlike the cases that are involving female victims of rape or sexual violence, the terms are used frequently and are giving much more space in the verdicts. This result offers us an understanding that men are not seen as legitimate victims of wartime rape and sexual violence. The state Court of Bosnia-Herzegovina contributes to this perception by making male rape victims invisible in court proceedings. Based on the results of this study, men and boys are even more stigmatized than the female victims in an already stigmatized discourse.},
 author    = {Zahirovic, Vanesa},
 keyword   = {feminisering,maskuliniteter,Våldtäkt i krig sexuellt våld,Bosnia-Hercegovina,gender roles,male-rape victims,feminizatio,Wartime rape,masculinities,mänskliga rättigheter,human rights,Bosnien-Hercegovina,våldtagna män,könsroller},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Feminiserade offer och maskuliniserade våldtäktsmän},
 year     = {2015},
}