Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dataintrång på jobbet - straffrättsliga, arbetsrättsliga och offentligrättsliga följder

Rubin, Ana LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks vilka rättsliga följder olovliga dataslagningar på arbetsplatsen ger. Arbetet har utgått ifrån arbetstagarens perspektiv och analyserats utifrån att denne begått dataintrång eller misstänks för att begått dataintrång.
Min undersökning inleds med en genomgång av rättsreglerna, följd av en granskning av rättsfall för att få en överblick på den praktiska tillämpningen.
Mina frågeställningar har bestått i hur de rättsliga följderna ser ut inom tre olika rättsområden; straffrätten, arbetsrätten och i förekommande fall offentligrätten, närmare bestämt den rättsliga delen som avser yrkeslegitimationsfrågor. Följdfrågan som också besvaras är hur olika rättsliga instanserna interagerar och om de beaktar varandras domar... (More)
I denna uppsats undersöks vilka rättsliga följder olovliga dataslagningar på arbetsplatsen ger. Arbetet har utgått ifrån arbetstagarens perspektiv och analyserats utifrån att denne begått dataintrång eller misstänks för att begått dataintrång.
Min undersökning inleds med en genomgång av rättsreglerna, följd av en granskning av rättsfall för att få en överblick på den praktiska tillämpningen.
Mina frågeställningar har bestått i hur de rättsliga följderna ser ut inom tre olika rättsområden; straffrätten, arbetsrätten och i förekommande fall offentligrätten, närmare bestämt den rättsliga delen som avser yrkeslegitimationsfrågor. Följdfrågan som också besvaras är hur olika rättsliga instanserna interagerar och om de beaktar varandras domar i sina beslut. Syftet har varit att undersöka vilka faktorer som beaktas i domstolarnas bedömningar.
En övrig frågeställning som undersökts är hur arbetsmarknadsparterna ser på otillåtna dataslagningar på arbetsplatsen och vilka uppfattningar det finns bland arbetsmarknadens parter. Detta har belysts genom intervjuer med hur några representanter för arbetsmarknadens parter ser på de olovliga dataslagningarna ur praktikerns perspektiv. (Less)
Abstract
This paper examines the legal consequences of illegally accessing protected data in the workplace. The study begins with a scrutiny of relevant legal rules, followed by a review of court cases to get an overview of the practical implementations.
Questions raised deal with the legal implications in three different areas of law; criminal law, labour law and, where appropriate, public law, specifically the legal part relating to professional certification issues. Another question is how the various judicial bodies interact and if there is a risk of possible violations of the ne bis in idem-principle.
The aim is to examine court verdicts on illegal access to protected data and to analyse the various courts line of argumentation.
Another... (More)
This paper examines the legal consequences of illegally accessing protected data in the workplace. The study begins with a scrutiny of relevant legal rules, followed by a review of court cases to get an overview of the practical implementations.
Questions raised deal with the legal implications in three different areas of law; criminal law, labour law and, where appropriate, public law, specifically the legal part relating to professional certification issues. Another question is how the various judicial bodies interact and if there is a risk of possible violations of the ne bis in idem-principle.
The aim is to examine court verdicts on illegal access to protected data and to analyse the various courts line of argumentation.
Another field of interest is to inquire how the agents of the labour market look at the problem of illegally accessing protected data. This has been highlighted by qualitative interviews with representatives of employers’ and employees’ organizations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rubin, Ana LU
supervisor
organization
alternative title
Hacking at work - criminal, labor and public law consequences
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, dataintrång, dubbelbestraffning, straffrätt, offentlig rätt
language
Swedish
id
5435885
date added to LUP
2015-07-02 16:28:32
date last changed
2015-07-02 16:28:32
@misc{5435885,
 abstract   = {This paper examines the legal consequences of illegally accessing protected data in the workplace. The study begins with a scrutiny of relevant legal rules, followed by a review of court cases to get an overview of the practical implementations.
Questions raised deal with the legal implications in three different areas of law; criminal law, labour law and, where appropriate, public law, specifically the legal part relating to professional certification issues. Another question is how the various judicial bodies interact and if there is a risk of possible violations of the ne bis in idem-principle.
The aim is to examine court verdicts on illegal access to protected data and to analyse the various courts line of argumentation. 
Another field of interest is to inquire how the agents of the labour market look at the problem of illegally accessing protected data. This has been highlighted by qualitative interviews with representatives of employers’ and employees’ organizations.},
 author    = {Rubin, Ana},
 keyword   = {arbetsrätt,dataintrång,dubbelbestraffning,straffrätt,offentlig rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dataintrång på jobbet - straffrättsliga, arbetsrättsliga och offentligrättsliga följder},
 year     = {2015},
}