Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ungdomars perspektiv på livet:En korrelationsstudie om livstillfredsställelse och olika faktorer

Nilsson, Josefin LU and Persson, Gunilla LU (2015) PPTS06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det sker ett ständigt pågående arbete på olika nivåer i samhället för att förbättra ungdomars psykiska hälsa. Det finns stor kunskap om en mängd faktorer som kan påverka livstillfredsställelse, men man vet inte vilka som är avgörande, för att ungdomar ska må bra och uppleva hög livstillfredsställelse. Denna studie syftar till att undersöka livstillfredsställelse nivå hur olika faktorer samverkar med livstillfredsställelse samt om det finns några könsskillnader. Totalt 341 gymnasieelever besvarade en självskattningsenkät gällande livstillfredsställelse, självkänsla, känslohanteringsstrategier, livsstilsfaktorer, somatisk hälsa, skolmiljö, framtidsplaner och hade möjlighet att fritt formulera vad de anser är viktigt för att må bra. Mer än... (More)
Det sker ett ständigt pågående arbete på olika nivåer i samhället för att förbättra ungdomars psykiska hälsa. Det finns stor kunskap om en mängd faktorer som kan påverka livstillfredsställelse, men man vet inte vilka som är avgörande, för att ungdomar ska må bra och uppleva hög livstillfredsställelse. Denna studie syftar till att undersöka livstillfredsställelse nivå hur olika faktorer samverkar med livstillfredsställelse samt om det finns några könsskillnader. Totalt 341 gymnasieelever besvarade en självskattningsenkät gällande livstillfredsställelse, självkänsla, känslohanteringsstrategier, livsstilsfaktorer, somatisk hälsa, skolmiljö, framtidsplaner och hade möjlighet att fritt formulera vad de anser är viktigt för att må bra. Mer än hälften (56 %) skattade sin livstillfredsställelse som hög eller mycket hög, vilket stämmer med tidigare gjorda studier. Vidare visade denna studie på starka samband mellan livstillfredsställelse och ungdomars självkänsla, där relationer till familjen är den komponent som skattades högst. Studien visade också att känslohanteringsstrategierna resignation och destruktivitet korrelerar negativt med livstillfredsställelse. Avseende skolsituationen visade studien att föräldrarnas intresse och delaktighet i skolarbetet är betydelsefullt för ungdomarnas livstillfredsställelse. Kvinnor skattade högre på somatiska besvär, lägre på sina fysiska egenskaper samt upplevde mer krav i skolarbetet. Vidare visade studiens resultat att Kvinnor använder känslohanteringsstrategierna resignation och social kommunikation i större utsträckning än män. Förslag på fortsatta studier är att fördjupa sig inom olika faktorer som påverkar livstillfredsställelsen hos ungdomar samt göra denna studie på fler gymnasieskolor, till exempel inom storstadsområden. (Less)
Abstract
Continuous work to improve the psychiatric health of the youth is ongoing in society. There is a great amount of knowledge available regarding a multitude of factors relating to satisfaction of life amongst youth, but it is still uncertain which ones are decisive. This study aims to investigate how different factors correlate with life satisfaction, and whether or not there existed any gender differences. A total of 341 high school students filled out a survey with questions relating to satisfaction of life, self-esteem, emotional regulation, lifestyle, somatic health, school environment and plans for the future. They also had the possibility to freely express what they consider important in order to prosper. More than half of the students... (More)
Continuous work to improve the psychiatric health of the youth is ongoing in society. There is a great amount of knowledge available regarding a multitude of factors relating to satisfaction of life amongst youth, but it is still uncertain which ones are decisive. This study aims to investigate how different factors correlate with life satisfaction, and whether or not there existed any gender differences. A total of 341 high school students filled out a survey with questions relating to satisfaction of life, self-esteem, emotional regulation, lifestyle, somatic health, school environment and plans for the future. They also had the possibility to freely express what they consider important in order to prosper. More than half of the students (56 %) valued their life satisfaction high or very high, which corresponds with previously made studies in the field. This study showed a clear connection between life satisfaction and self-esteem, with the most important component being family relations. It also showed that the strategies to regulate emotions, resignation and destruction correlates with lower life satisfaction. In regards to the school situation, the results of the study that youth with parents whom take part and interest in the schoolwork generally have a higher level of life satisfaction. The results showed a difference between the genders. Women experience more somatic difficulties and also value physical abilities less than men, and experience a greater demand to succeed in school. Women use resignation and social communication to deal with emotions to a greater extent than men.
A continuation of studies examining factors affecting satisfaction of life amongst youth may be in order, and a proposition is to conduct this study in other high schools, for example schools based in a city environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Josefin LU and Persson, Gunilla LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ungdomar, livstillfredsställelse, självkänsla, känslohanteringsstrategier, livsstilsfaktorer, skolsituation, korrelationsstudie
language
Swedish
id
5436057
date added to LUP
2015-06-01 12:04:40
date last changed
2015-06-01 12:04:40
@misc{5436057,
 abstract   = {Continuous work to improve the psychiatric health of the youth is ongoing in society. There is a great amount of knowledge available regarding a multitude of factors relating to satisfaction of life amongst youth, but it is still uncertain which ones are decisive. This study aims to investigate how different factors correlate with life satisfaction, and whether or not there existed any gender differences. A total of 341 high school students filled out a survey with questions relating to satisfaction of life, self-esteem, emotional regulation, lifestyle, somatic health, school environment and plans for the future. They also had the possibility to freely express what they consider important in order to prosper. More than half of the students (56 %) valued their life satisfaction high or very high, which corresponds with previously made studies in the field. This study showed a clear connection between life satisfaction and self-esteem, with the most important component being family relations. It also showed that the strategies to regulate emotions, resignation and destruction correlates with lower life satisfaction. In regards to the school situation, the results of the study that youth with parents whom take part and interest in the schoolwork generally have a higher level of life satisfaction. The results showed a difference between the genders. Women experience more somatic difficulties and also value physical abilities less than men, and experience a greater demand to succeed in school. Women use resignation and social communication to deal with emotions to a greater extent than men.
A continuation of studies examining factors affecting satisfaction of life amongst youth may be in order, and a proposition is to conduct this study in other high schools, for example schools based in a city environment.},
 author    = {Nilsson, Josefin and Persson, Gunilla},
 keyword   = {ungdomar,livstillfredsställelse,självkänsla,känslohanteringsstrategier,livsstilsfaktorer,skolsituation,korrelationsstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars perspektiv på livet:En korrelationsstudie om livstillfredsställelse och olika faktorer},
 year     = {2015},
}