Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bra karl reder sig själv? En studie om maskulinitet och hjälpsökande

Magnusson, André LU and Tingsvall, Albin LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka mäns attityder till hjälpsökande i en svensk kontext, genom digitala enkätsvar från 195 män från varierande demografiska förhållanden. Studien utgick ifrån deltagarnas skattning av maskulinitet samt deras skattningar av självstigmatisering vid hjälpsökande hos psykolog, hos läkare och hos en vän. Resultaten visade ett positivt samband mellan skattning av maskulinitet och skattning av självstigmatisering vid alla former av hjälpsökande. Resultaten visade även att hjälpsökande hos psykolog var mest stigmatiserande, följt av hjälpsökande hos vän och hjälpsökande hos läkare. Slutligen visade resultaten att ökad ålder medförde minskad skattning av såväl maskulinitet som självstigma vid alla de tre... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka mäns attityder till hjälpsökande i en svensk kontext, genom digitala enkätsvar från 195 män från varierande demografiska förhållanden. Studien utgick ifrån deltagarnas skattning av maskulinitet samt deras skattningar av självstigmatisering vid hjälpsökande hos psykolog, hos läkare och hos en vän. Resultaten visade ett positivt samband mellan skattning av maskulinitet och skattning av självstigmatisering vid alla former av hjälpsökande. Resultaten visade även att hjälpsökande hos psykolog var mest stigmatiserande, följt av hjälpsökande hos vän och hjälpsökande hos läkare. Slutligen visade resultaten att ökad ålder medförde minskad skattning av såväl maskulinitet som självstigma vid alla de tre formerna av hjälpsökande. Möjliga tolkningar av både ålders inverkan och skillnaderna i stigma mellan de olika formerna av hjälpsökande diskuterades. Vidare diskuterades huruvida det finns specifika svenska maskulinitetsnormer och hur dessa kan ha påverkat resultatet i jämförelse med tidigare internationell forskning. Slutligen behandlades studiens styrkor och begränsningar, vilket mynnade ut i förslag till framtida forskning inom området. (Less)
Popular Abstract
The aim of the current study was to investigate men’s attitudes towards help seeking in a Swedish context, by means of digital self-reports from 195 men from a community sample. The study was based on the participants’ rated masculinity and their rated self-stigma of help seeking from a psychologist, a doctor, and from a friend. The results showed a positive correlation between rated masculinity and all forms of rated self-stigma of help seeking. The results also showed that help seeking from a psychologist generated the highest levels of self-stigma, followed by help seeking from a friend, and from a doctor. Furthermore, the results showed that higher age entailed lower ratings of both masculinity and self-stigma for all three forms of... (More)
The aim of the current study was to investigate men’s attitudes towards help seeking in a Swedish context, by means of digital self-reports from 195 men from a community sample. The study was based on the participants’ rated masculinity and their rated self-stigma of help seeking from a psychologist, a doctor, and from a friend. The results showed a positive correlation between rated masculinity and all forms of rated self-stigma of help seeking. The results also showed that help seeking from a psychologist generated the highest levels of self-stigma, followed by help seeking from a friend, and from a doctor. Furthermore, the results showed that higher age entailed lower ratings of both masculinity and self-stigma for all three forms of help seeking. Possible interpretations of both the effect of age and the differences in stigma between the three forms of help seeking were discussed. Moreover, specific Swedish norms of masculinity, and their effects on the results of this study, were discussed in comparison to earlier international research. Finally, the strengths and limitations of the current study were discussed, and directions for future research were given. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, André LU and Tingsvall, Albin LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Maskulinitet, Hjälpsökande, Självstigma, Sverige, Åldersskillnader, Masculinity, Help Seeking, Self-stigma, Sweden, Age differences
language
Swedish
id
5462097
date added to LUP
2015-06-03 14:06:35
date last changed
2015-06-03 14:06:35
@misc{5462097,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka mäns attityder till hjälpsökande i en svensk kontext, genom digitala enkätsvar från 195 män från varierande demografiska förhållanden. Studien utgick ifrån deltagarnas skattning av maskulinitet samt deras skattningar av självstigmatisering vid hjälpsökande hos psykolog, hos läkare och hos en vän. Resultaten visade ett positivt samband mellan skattning av maskulinitet och skattning av självstigmatisering vid alla former av hjälpsökande. Resultaten visade även att hjälpsökande hos psykolog var mest stigmatiserande, följt av hjälpsökande hos vän och hjälpsökande hos läkare. Slutligen visade resultaten att ökad ålder medförde minskad skattning av såväl maskulinitet som självstigma vid alla de tre formerna av hjälpsökande. Möjliga tolkningar av både ålders inverkan och skillnaderna i stigma mellan de olika formerna av hjälpsökande diskuterades. Vidare diskuterades huruvida det finns specifika svenska maskulinitetsnormer och hur dessa kan ha påverkat resultatet i jämförelse med tidigare internationell forskning. Slutligen behandlades studiens styrkor och begränsningar, vilket mynnade ut i förslag till framtida forskning inom området.},
 author    = {Magnusson, André and Tingsvall, Albin},
 keyword   = {Maskulinitet,Hjälpsökande,Självstigma,Sverige,Åldersskillnader,Masculinity,Help Seeking,Self-stigma,Sweden,Age differences},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bra karl reder sig själv? En studie om maskulinitet och hjälpsökande},
 year     = {2015},
}