Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personalens följsamhet till nationella hygienrutiner på ortopedisk operationssal

Wennergren, Paulina LU ; Vucic, Sofia LU and Davidson, Hanna (2015) OPSM50 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den tredje vanligaste vårdrelaterade infektionen är postoperativ sårinfektion. Trots kunskapen om vikten av följsamhet av hygienrutiner är det fortfarande ett problem inom hälso-sjukvård med bristande följsamhet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personalens följsamhet till nationella hygienrutiner på ortopedisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in via observationer med hjälp av ett observationsprotokoll. Analysmetoden var deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabellform. Chitvåtestet användes för att beräkna eventuella signifikanta skillnader mellan personalgrupperna. Resultat: Sammanlagt observerades 2346 moment under 15 observationstillfällen. Av alla moment som... (More)
Bakgrund: Den tredje vanligaste vårdrelaterade infektionen är postoperativ sårinfektion. Trots kunskapen om vikten av följsamhet av hygienrutiner är det fortfarande ett problem inom hälso-sjukvård med bristande följsamhet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personalens följsamhet till nationella hygienrutiner på ortopedisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in via observationer med hjälp av ett observationsprotokoll. Analysmetoden var deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabellform. Chitvåtestet användes för att beräkna eventuella signifikanta skillnader mellan personalgrupperna. Resultat: Sammanlagt observerades 2346 moment under 15 observationstillfällen. Av alla moment som observerades var det momenten gällande handhygien som utmärkte sig mest. Följsamhet gällande utförande av handdesinfektion före ett rent/orent moment visade sig vara lägre än följsamhet till att utföra handdesinfektion efteråt. Skillnader mellan personalkategorierna kan bero på att för de som i större utsträckning kommer i kontakt med fler arbetsuppgifter som kräver följsamhet gällande t.ex. handhygien finns det också ökad risk för misstag. Konklusion: Trots att det finns utarbetade nationella riktlinjer av basala samt operationsspecifika hygienrutiner är det fortfarande brister gällande följsamhet av hygienrutiner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennergren, Paulina LU ; Vucic, Sofia LU and Davidson, Hanna
supervisor
organization
course
OPSM50 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Följsamhet, hygienrutiner, ortopedisk operation, vårdrelaterade infektioner
language
Swedish
id
5462161
date added to LUP
2015-06-16 15:57:22
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5462161,
 abstract   = {Bakgrund: Den tredje vanligaste vårdrelaterade infektionen är postoperativ sårinfektion. Trots kunskapen om vikten av följsamhet av hygienrutiner är det fortfarande ett problem inom hälso-sjukvård med bristande följsamhet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personalens följsamhet till nationella hygienrutiner på ortopedisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in via observationer med hjälp av ett observationsprotokoll. Analysmetoden var deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabellform. Chitvåtestet användes för att beräkna eventuella signifikanta skillnader mellan personalgrupperna. Resultat: Sammanlagt observerades 2346 moment under 15 observationstillfällen. Av alla moment som observerades var det momenten gällande handhygien som utmärkte sig mest. Följsamhet gällande utförande av handdesinfektion före ett rent/orent moment visade sig vara lägre än följsamhet till att utföra handdesinfektion efteråt. Skillnader mellan personalkategorierna kan bero på att för de som i större utsträckning kommer i kontakt med fler arbetsuppgifter som kräver följsamhet gällande t.ex. handhygien finns det också ökad risk för misstag. Konklusion: Trots att det finns utarbetade nationella riktlinjer av basala samt operationsspecifika hygienrutiner är det fortfarande brister gällande följsamhet av hygienrutiner.},
 author    = {Wennergren, Paulina and Vucic, Sofia and Davidson, Hanna},
 keyword   = {Följsamhet,hygienrutiner,ortopedisk operation,vårdrelaterade infektioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personalens följsamhet till nationella hygienrutiner på ortopedisk operationssal},
 year     = {2015},
}