Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Köp av sexuell tjänst. Varför ser lagstiftningen ut som den gör?

Skog, Henrik LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Min uppstas syftar till att få reda på de argument som låg till grund för kriminaliseringen av sexuell tjänst som kom 1999 och varför endast köparen kriminaliserades. Min uppsats sträcker sig över en lång period från 1977-2011. Vad jag fann var att samhället i stort gick från en syn på att prostitution var ett problem för mannen, kvinnan och samhället i stort till att allt mer rikta in sig på att det var ett problem för kvinnan i egenskap av säljare. Skulden var mannens i egenskap av köpare. Någon frivillig prostitution talas det inte om. Det är också huvudanledningen till att köparen är den som kriminaliseras. Det är köparen som utnyttjar den säljande kvinnan, det ska därför inte ses som att de två begår ett brott tillsammans. Jag har... (More)
Min uppstas syftar till att få reda på de argument som låg till grund för kriminaliseringen av sexuell tjänst som kom 1999 och varför endast köparen kriminaliserades. Min uppsats sträcker sig över en lång period från 1977-2011. Vad jag fann var att samhället i stort gick från en syn på att prostitution var ett problem för mannen, kvinnan och samhället i stort till att allt mer rikta in sig på att det var ett problem för kvinnan i egenskap av säljare. Skulden var mannens i egenskap av köpare. Någon frivillig prostitution talas det inte om. Det är också huvudanledningen till att köparen är den som kriminaliseras. Det är köparen som utnyttjar den säljande kvinnan, det ska därför inte ses som att de två begår ett brott tillsammans. Jag har också ett effektivitetsperspektiv på det hela för att se vilka argument som hade bäring nu med en del av facit i hand. Jag kan där konstatera att de farhågor som de som var mot en kriminalisering inte stämde, utmanaingarna verkar överkomliga. Antalet prostituerade har minskat och Sverige är nu internationellt känt som en dålig marknad för sexprofitörer.

My essay aims to find out the arguments which formed the basis for the criminalization of sexual services which came in 1999 and why only the buyer was outlawed. My essay extends over a long period from 1977 to 2011. What I found out was that society as a whole went from a point of view that prostitution was a problem for the man, the woman and the society at large to a point of view that it was a problem mostly for the woman as the seller. The man was to blame as the buyer. The voluntary prostitution is not mention. That is also the main reason for which the buyer is outlawed. It is the buyer who uses the selling woman, it should therefore not be seen as the two commit a crime together. I also have an efficiency perspective on the whole thing to see which arguments that had a bearing with some of hindsight. I can now conclude that the fears that those who were against criminalization had did not come true, the challenges seem affordable. The number of prostitutes has decreased and Sweden is now internationally known as a poor market for sexprofiteers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skog, Henrik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
5462173
date added to LUP
2015-09-10 13:44:33
date last changed
2015-09-10 13:44:33
@misc{5462173,
 abstract   = {Min uppstas syftar till att få reda på de argument som låg till grund för kriminaliseringen av sexuell tjänst som kom 1999 och varför endast köparen kriminaliserades. Min uppsats sträcker sig över en lång period från 1977-2011. Vad jag fann var att samhället i stort gick från en syn på att prostitution var ett problem för mannen, kvinnan och samhället i stort till att allt mer rikta in sig på att det var ett problem för kvinnan i egenskap av säljare. Skulden var mannens i egenskap av köpare. Någon frivillig prostitution talas det inte om. Det är också huvudanledningen till att köparen är den som kriminaliseras. Det är köparen som utnyttjar den säljande kvinnan, det ska därför inte ses som att de två begår ett brott tillsammans. Jag har också ett effektivitetsperspektiv på det hela för att se vilka argument som hade bäring nu med en del av facit i hand. Jag kan där konstatera att de farhågor som de som var mot en kriminalisering inte stämde, utmanaingarna verkar överkomliga. Antalet prostituerade har minskat och Sverige är nu internationellt känt som en dålig marknad för sexprofitörer.

My essay aims to find out the arguments which formed the basis for the criminalization of sexual services which came in 1999 and why only the buyer was outlawed. My essay extends over a long period from 1977 to 2011. What I found out was that society as a whole went from a point of view that prostitution was a problem for the man, the woman and the society at large to a point of view that it was a problem mostly for the woman as the seller. The man was to blame as the buyer. The voluntary prostitution is not mention. That is also the main reason for which the buyer is outlawed. It is the buyer who uses the selling woman, it should therefore not be seen as the two commit a crime together. I also have an efficiency perspective on the whole thing to see which arguments that had a bearing with some of hindsight. I can now conclude that the fears that those who were against criminalization had did not come true, the challenges seem affordable. The number of prostitutes has decreased and Sweden is now internationally known as a poor market for sexprofiteers.},
 author    = {Skog, Henrik},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köp av sexuell tjänst. Varför ser lagstiftningen ut som den gör?},
 year     = {2015},
}