Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En perioperativ dialog - operationssjuksköterskans erfarenhet av det perioperativa mötet med patienten

Vedebrand, Sandra LU and Akhimienmhonan, Linda LU (2015) OPSM50 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Studier visar på många fördelar med perioperativa samtal ur både sjuksköterske- och patientperspektiv. Trots det används inte perioperativa möten inom operationssjukvård i Sverige i någon större utsträckning idag. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av perioperativa möten med patienten.
Metod: En kvalitativ studie genomfördes på två svenska sjukhus där nio operationssjusköterskor intervjuades. Data analyserades enligt fenomenografisk ansats.
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: relation till patienten, omvårdnad samt befästa yrkesrollen. Underkategorierna identifierades som: igenkännande, kontakt, kontinuitet, individanpassning, omsorg och ansvar, att ta plats, samarbete och... (More)
Bakgrund: Studier visar på många fördelar med perioperativa samtal ur både sjuksköterske- och patientperspektiv. Trots det används inte perioperativa möten inom operationssjukvård i Sverige i någon större utsträckning idag. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av perioperativa möten med patienten.
Metod: En kvalitativ studie genomfördes på två svenska sjukhus där nio operationssjusköterskor intervjuades. Data analyserades enligt fenomenografisk ansats.
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: relation till patienten, omvårdnad samt befästa yrkesrollen. Underkategorierna identifierades som: igenkännande, kontakt, kontinuitet, individanpassning, omsorg och ansvar, att ta plats, samarbete och arbetsflöde samt professionalitet.
Konklusion och implikation: Operationssjuksköterskor erfar perioperativa möten med patienten som en motiverande del i deras arbete, även vid svåra möten. Det kan skapa kontinuitet i omvårdnaden till patienten och därmed bidra till ett smidigare arbetssätt på operationsalen. Resultatet i denna studie skulle kunna bidra till att lyfta operationssjuksköterskans viktiga roll samt ge kontinuiteten en ökad betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vedebrand, Sandra LU and Akhimienmhonan, Linda LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Perioperativt möte, operationssjuksköterska, omvårdnad, fenomenografi
language
Swedish
id
5462332
date added to LUP
2015-06-16 15:58:03
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5462332,
 abstract   = {Bakgrund: Studier visar på många fördelar med perioperativa samtal ur både sjuksköterske- och patientperspektiv. Trots det används inte perioperativa möten inom operationssjukvård i Sverige i någon större utsträckning idag. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av perioperativa möten med patienten. 
Metod: En kvalitativ studie genomfördes på två svenska sjukhus där nio operationssjusköterskor intervjuades. Data analyserades enligt fenomenografisk ansats. 
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: relation till patienten, omvårdnad samt befästa yrkesrollen. Underkategorierna identifierades som: igenkännande, kontakt, kontinuitet, individanpassning, omsorg och ansvar, att ta plats, samarbete och arbetsflöde samt professionalitet. 
Konklusion och implikation: Operationssjuksköterskor erfar perioperativa möten med patienten som en motiverande del i deras arbete, även vid svåra möten. Det kan skapa kontinuitet i omvårdnaden till patienten och därmed bidra till ett smidigare arbetssätt på operationsalen. Resultatet i denna studie skulle kunna bidra till att lyfta operationssjuksköterskans viktiga roll samt ge kontinuiteten en ökad betydelse.},
 author    = {Vedebrand, Sandra and Akhimienmhonan, Linda},
 keyword   = {Perioperativt möte,operationssjuksköterska,omvårdnad,fenomenografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En perioperativ dialog - operationssjuksköterskans erfarenhet av det perioperativa mötet med patienten},
 year     = {2015},
}