Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Byggproduktionens framtida platsorganisation

Gustafsson, Linus LU and Andersson, Henrik LU (2015) In TVBP VBEM01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Problemställning: Att med bakgrund av ett stort generationsskifte och brist på platschefer i byggproduktionen, ta reda på hur framtidens platsorganisation skall se ut och fungera.

Syfte: Att presentera ett alternativ för en platsorganisation för framtiden och undersöka hur branschen ställer sig till detta.

Metod: En teoretisk genomgång av det som finns publicerat inom ämnet, främst inom området projektledning och organisation, görs som ligger till grund för analysen. Vi går även igenom de åsikter som publicerats i diverse artiklar. En fallstudie genomförs på ett entreprenadföretag i branschen, där vi intervjuar produktionspersonal såväl som andra samarbetspartners. Utifrån detta drar vi sedan slutsatser kring
byggproduktionens... (More)
Problemställning: Att med bakgrund av ett stort generationsskifte och brist på platschefer i byggproduktionen, ta reda på hur framtidens platsorganisation skall se ut och fungera.

Syfte: Att presentera ett alternativ för en platsorganisation för framtiden och undersöka hur branschen ställer sig till detta.

Metod: En teoretisk genomgång av det som finns publicerat inom ämnet, främst inom området projektledning och organisation, görs som ligger till grund för analysen. Vi går även igenom de åsikter som publicerats i diverse artiklar. En fallstudie genomförs på ett entreprenadföretag i branschen, där vi intervjuar produktionspersonal såväl som andra samarbetspartners. Utifrån detta drar vi sedan slutsatser kring
byggproduktionens framtida platsorganisation.

Slutsats: Det krävs en uppstädning av platschefsrollen där denne återgår till den värdeskapande kärnverksamheten, nämligen planering av tid och ekonomi samt ett övergripande ledarskap. Genom denna fokusering av rollen utökas möjligheterna för att öka attraktiviteten för tjänsten. För att i locka fler till produktionen måste en tydligare karriärväg med fler olika steg finnas. Det bör finnas flera olika nivåer på arbetsledare där den övre nivån kan kallas arbetsledare 2.0. Denna tjänst innebär ett större ansvar, större tekniskt kunnande och givetvis också en högre lön. Denne kommer att ta hand om i princip alla produktionstekniska frågor, agera som ett stöd/samordnare för övriga arbetsledare som då ligger närmare produktionen. Detta kommer att bidra till att platschefstjänsten blir mer uppstädad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Linus LU and Andersson, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
The future construction site organization
course
VBEM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Platsorganisation, projektledning bygg, organisation bygg, framtiden byggbranschen, byggproduktion
publication/series
TVBP
report number
15/5498
language
Swedish
id
5462537
date added to LUP
2015-06-02 12:47:53
date last changed
2016-04-15 12:26:42
@misc{5462537,
 abstract   = {Problemställning: Att med bakgrund av ett stort generationsskifte och brist på platschefer i byggproduktionen, ta reda på hur framtidens platsorganisation skall se ut och fungera.

Syfte: Att presentera ett alternativ för en platsorganisation för framtiden och undersöka hur branschen ställer sig till detta.

Metod: En teoretisk genomgång av det som finns publicerat inom ämnet, främst inom området projektledning och organisation, görs som ligger till grund för analysen. Vi går även igenom de åsikter som publicerats i diverse artiklar. En fallstudie genomförs på ett entreprenadföretag i branschen, där vi intervjuar produktionspersonal såväl som andra samarbetspartners. Utifrån detta drar vi sedan slutsatser kring
byggproduktionens framtida platsorganisation.

Slutsats: Det krävs en uppstädning av platschefsrollen där denne återgår till den värdeskapande kärnverksamheten, nämligen planering av tid och ekonomi samt ett övergripande ledarskap. Genom denna fokusering av rollen utökas möjligheterna för att öka attraktiviteten för tjänsten. För att i locka fler till produktionen måste en tydligare karriärväg med fler olika steg finnas. Det bör finnas flera olika nivåer på arbetsledare där den övre nivån kan kallas arbetsledare 2.0. Denna tjänst innebär ett större ansvar, större tekniskt kunnande och givetvis också en högre lön. Denne kommer att ta hand om i princip alla produktionstekniska frågor, agera som ett stöd/samordnare för övriga arbetsledare som då ligger närmare produktionen. Detta kommer att bidra till att platschefstjänsten blir mer uppstädad.},
 author    = {Gustafsson, Linus and Andersson, Henrik},
 keyword   = {Platsorganisation,projektledning bygg,organisation bygg,framtiden byggbranschen,byggproduktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Byggproduktionens framtida platsorganisation},
 year     = {2015},
}