Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkar ruset ekonomin? En empirisk studie av alkoholkonsumtionens inverkan på ekonomisk tillväxt

Rangnitt, Caroline LU and Davidsson, Elin LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett samband mellan alkoholkonsumtion och ekonomisk tillväxt, samt att utröna hur detta potentiella samband ser ut för olika kvantiteter av alkoholintag. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och makroekonomiska utfall är ett relativt outforskat område, vilket lämnar sambandet mellan alkoholkonsumtion och tillväxt nästintill outforskat. Den teoretiska utgångspunkten är att alkoholkonsumtion påverkar arbetskraftens produktivitet, humankapital, befolkningstillväxt samt offentliga utgifter. Envar av dessa faktorer är tillika sådana som enligt den tillämpade tillväxtmodellen samt empiriska undersökningar påverkar den ekonomiska tillväxttakten i ett land. Den empiriska undersökningen är... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett samband mellan alkoholkonsumtion och ekonomisk tillväxt, samt att utröna hur detta potentiella samband ser ut för olika kvantiteter av alkoholintag. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och makroekonomiska utfall är ett relativt outforskat område, vilket lämnar sambandet mellan alkoholkonsumtion och tillväxt nästintill outforskat. Den teoretiska utgångspunkten är att alkoholkonsumtion påverkar arbetskraftens produktivitet, humankapital, befolkningstillväxt samt offentliga utgifter. Envar av dessa faktorer är tillika sådana som enligt den tillämpade tillväxtmodellen samt empiriska undersökningar påverkar den ekonomiska tillväxttakten i ett land. Den empiriska undersökningen är gjord med paneldata för 38 länder och sträcker sig över tidsperioden 1960-2010. Med hjälp av minsta kvadrat-metoden (OLS) har skattningar på effekter av alkoholkonsumtion på ekonomisk tillväxt tagits fram för både alkoholkonsumtion generellt, samt för olika nivåer av konsumtion. Resultaten visar att alkoholkonsumtion har en signifikant positiv påverkan på ekonomisk tillväxt men att det positiva sambandet är svagare för högre konsumtionsnivåer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rangnitt, Caroline LU and Davidsson, Elin LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Alkoholkonsumtion, ekonomisk tillväxt, alkohol, paneldata, OECD
language
Swedish
id
5462546
date added to LUP
2015-06-30 15:25:46
date last changed
2015-06-30 15:25:46
@misc{5462546,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett samband mellan alkoholkonsumtion och ekonomisk tillväxt, samt att utröna hur detta potentiella samband ser ut för olika kvantiteter av alkoholintag. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och makroekonomiska utfall är ett relativt outforskat område, vilket lämnar sambandet mellan alkoholkonsumtion och tillväxt nästintill outforskat. Den teoretiska utgångspunkten är att alkoholkonsumtion påverkar arbetskraftens produktivitet, humankapital, befolkningstillväxt samt offentliga utgifter. Envar av dessa faktorer är tillika sådana som enligt den tillämpade tillväxtmodellen samt empiriska undersökningar påverkar den ekonomiska tillväxttakten i ett land. Den empiriska undersökningen är gjord med paneldata för 38 länder och sträcker sig över tidsperioden 1960-2010. Med hjälp av minsta kvadrat-metoden (OLS) har skattningar på effekter av alkoholkonsumtion på ekonomisk tillväxt tagits fram för både alkoholkonsumtion generellt, samt för olika nivåer av konsumtion. Resultaten visar att alkoholkonsumtion har en signifikant positiv påverkan på ekonomisk tillväxt men att det positiva sambandet är svagare för högre konsumtionsnivåer.},
 author    = {Rangnitt, Caroline and Davidsson, Elin},
 keyword   = {Alkoholkonsumtion,ekonomisk tillväxt,alkohol,paneldata,OECD},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkar ruset ekonomin? En empirisk studie av alkoholkonsumtionens inverkan på ekonomisk tillväxt},
 year     = {2015},
}