Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Tryckeriet 14 i Stockholm

Åkesson, Emilia LU ; Liliebladh, Ola ; Månsson, Sofia and Månsson, Hampus (2015) VBR054 20151
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Följande rapport är skriven som en del i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Författarna till rapporten har tilldelats objektet, Tryckeriet 14. Lokalerna i byggnaden hyrs ut till olika fristående skolor. Byggnaden ligger i Stockholm och består av sex våningsplan, där utbildningsverksamhet bedrivs på fem av dessa plan. Skolorna i huset har en stor gemensam matsal som på helger fungerar som dansbandsklubb.
Rapportens syfte är att analysera om brandskyddet i byggnaden är tillräckligt, för att kunna garantera en säker utrymning vid händelse av brand. Målet med rapporten är därmed att utifrån en riskanalys, bedöma om åtgärder krävs för att kunna säkerställa en utrymning.

Efter en... (More)
Följande rapport är skriven som en del i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Författarna till rapporten har tilldelats objektet, Tryckeriet 14. Lokalerna i byggnaden hyrs ut till olika fristående skolor. Byggnaden ligger i Stockholm och består av sex våningsplan, där utbildningsverksamhet bedrivs på fem av dessa plan. Skolorna i huset har en stor gemensam matsal som på helger fungerar som dansbandsklubb.
Rapportens syfte är att analysera om brandskyddet i byggnaden är tillräckligt, för att kunna garantera en säker utrymning vid händelse av brand. Målet med rapporten är därmed att utifrån en riskanalys, bedöma om åtgärder krävs för att kunna säkerställa en utrymning.

Efter en grovanalys kunde tre värsta troliga scenarier väljas ut för att analyseras vidare i en riskanalys. Till dessa tre scenarier antogs en representativ brand som ett givet antal personer skulle utrymma från. De tre scenarierna är scenbrand på dansbandsklubben Dans In, brand i sopkärl på Sprint-gymnasiet samt soffbrand på Lernia SFI.

Simuleringsprogrammen FDS och Simulex användes för att genomföra en riskanalys. Simulex användes för att simulera hur lång tid det krävs för att utrymma personer i de berörda lokalerna. Denna tid jämfördes sen med tid till kritiska förhållanden uppstår, genom resultat från FDS. Målet är att skillnaden i dessa tider ska vara noll eller positiv för att säkra en trygg utrymning.

Riskanalysen fastställde att personsäkerheten i samtliga scenarier inte var tillräckligt. Vid analys av utrymningen på scenariot Lernia SFI, kunde ingen av personerna garanteras en säker utrymning.
För att garantera en säker utrymning för de utredda scenarierna ges ett antal åtgärdsförslag.

Åtgärder som skall genomföras för att säkerställa en trygg utrymning:
• Samtliga större sopkärl i korridorerna skall bytas ut mot mindre sopkärl av metall.
• I matsalen skall det lilla rummet tas bort och två extra utrymningsdörrar ut mot altanen installeras, samt reducera antalet personer till 250. Ett alternativ skulle vara att även installera en brandgasfläkt utöver de ovan nämnda åtgärderna. Där personantalet reduceras från 400 till 350 personer.
• Soffan och fåtöljerna i korridoren på SFI skall bytas ut mot möbler med mindre stoppning eller ingen stoppning alls.
• Hållmagnet kopplad till branddetektor som automatiskt stänger dörren mellan SFI och trapphuset vid brand skall installeras.
• Avspärrningstejp i trapphuset på SFI skall tas bort.

Åtgärder som generellt skall genomföras i hela byggnaden:
• Alla dörrar som vetter ut mot huvudtrapphuset och övriga brandceller skall vara försedda med hållmagneter kopplad till branddetektor som automatiskt stänger dörrarna vid brand. (Less)
Popular Abstract
This report is written as a part of the course Fire saftey evaluation at Lunds Tekniska Högskola. The authers are assigned to conduct an evaluation of the human safety at Tryckeriet 14. The property owners leases the buildnings premises to various independent schools. The building is located in Stockholm and consists of six floors, where education is conducted on five of these floors. A dining room in the building is used as a dance club on the weekends.

The report aims to analyze whether the fire protection in the building is sufficient, in order to ensure a safe evacuation in case of fire. The goal of the report is therefore based on a risk analysis to assess whether additional safety measures are required in order to ensure the... (More)
This report is written as a part of the course Fire saftey evaluation at Lunds Tekniska Högskola. The authers are assigned to conduct an evaluation of the human safety at Tryckeriet 14. The property owners leases the buildnings premises to various independent schools. The building is located in Stockholm and consists of six floors, where education is conducted on five of these floors. A dining room in the building is used as a dance club on the weekends.

The report aims to analyze whether the fire protection in the building is sufficient, in order to ensure a safe evacuation in case of fire. The goal of the report is therefore based on a risk analysis to assess whether additional safety measures are required in order to ensure the evacuation.

Three worst probable scenarios were selected for further analysis in the risk analysis. To these three scenarios a representative fire and a number of people who would evacuate were adopted.

Risk analysis is performed with the programs FDS and Simulex. Simulex simulate how long it takes to evacuate people from the different permises. This timeframe was compared to the time-critical condition that occur in the FDS-simulation. For a safe evacuation the time difference between the evacuation time and the time to critical condition should be zero or positive.

The risk analysis confirmed that the human safety of the three scenarios were not enough. To ensure safe evacuation of the investigated scenarios, a number of proposals for action were given. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Emilia LU ; Liliebladh, Ola ; Månsson, Sofia and Månsson, Hampus
supervisor
organization
course
VBR054 20151
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, Tryckeriet 14, Stockholm, Simulex, FDS, DETACT-T2, personsäkerhet, känslighetsanalys, riskanalys. Fire saftey evaluation, human saftey, sensitivity analysis, risk analysis.
report number
9475
language
Swedish
id
5462846
date added to LUP
2015-06-05 11:08:43
date last changed
2015-06-05 11:08:43
@misc{5462846,
 abstract   = {Följande rapport är skriven som en del i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Författarna till rapporten har tilldelats objektet, Tryckeriet 14. Lokalerna i byggnaden hyrs ut till olika fristående skolor. Byggnaden ligger i Stockholm och består av sex våningsplan, där utbildningsverksamhet bedrivs på fem av dessa plan. Skolorna i huset har en stor gemensam matsal som på helger fungerar som dansbandsklubb.
Rapportens syfte är att analysera om brandskyddet i byggnaden är tillräckligt, för att kunna garantera en säker utrymning vid händelse av brand. Målet med rapporten är därmed att utifrån en riskanalys, bedöma om åtgärder krävs för att kunna säkerställa en utrymning.

Efter en grovanalys kunde tre värsta troliga scenarier väljas ut för att analyseras vidare i en riskanalys. Till dessa tre scenarier antogs en representativ brand som ett givet antal personer skulle utrymma från. De tre scenarierna är scenbrand på dansbandsklubben Dans In, brand i sopkärl på Sprint-gymnasiet samt soffbrand på Lernia SFI.

Simuleringsprogrammen FDS och Simulex användes för att genomföra en riskanalys. Simulex användes för att simulera hur lång tid det krävs för att utrymma personer i de berörda lokalerna. Denna tid jämfördes sen med tid till kritiska förhållanden uppstår, genom resultat från FDS. Målet är att skillnaden i dessa tider ska vara noll eller positiv för att säkra en trygg utrymning.

Riskanalysen fastställde att personsäkerheten i samtliga scenarier inte var tillräckligt. Vid analys av utrymningen på scenariot Lernia SFI, kunde ingen av personerna garanteras en säker utrymning.
För att garantera en säker utrymning för de utredda scenarierna ges ett antal åtgärdsförslag.

Åtgärder som skall genomföras för att säkerställa en trygg utrymning:
•	Samtliga större sopkärl i korridorerna skall bytas ut mot mindre sopkärl av metall.
•	I matsalen skall det lilla rummet tas bort och två extra utrymningsdörrar ut mot altanen installeras, samt reducera antalet personer till 250. Ett alternativ skulle vara att även installera en brandgasfläkt utöver de ovan nämnda åtgärderna. Där personantalet reduceras från 400 till 350 personer.
•	Soffan och fåtöljerna i korridoren på SFI skall bytas ut mot möbler med mindre stoppning eller ingen stoppning alls.
•	Hållmagnet kopplad till branddetektor som automatiskt stänger dörren mellan SFI och trapphuset vid brand skall installeras.
•	Avspärrningstejp i trapphuset på SFI skall tas bort.

Åtgärder som generellt skall genomföras i hela byggnaden:
•	Alla dörrar som vetter ut mot huvudtrapphuset och övriga brandceller skall vara försedda med hållmagneter kopplad till branddetektor som automatiskt stänger dörrarna vid brand.},
 author    = {Åkesson, Emilia and Liliebladh, Ola and Månsson, Sofia and Månsson, Hampus},
 keyword   = {Brandteknisk riskvärdering,Tryckeriet 14,Stockholm,Simulex,FDS,DETACT-T2,personsäkerhet,känslighetsanalys,riskanalys. Fire saftey evaluation,human saftey,sensitivity analysis,risk analysis.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Tryckeriet 14 i Stockholm},
 year     = {2015},
}