Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skånetrafiken och det flyktiga ansvaret - En kvalitativ studie om kommunikativ ansvarsfördelning, kriskommunikation och varumärke

Mårtensson, Victor LU and Rogius Svensson, Ulf LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract
This study intends to examine shared responsibility in relation to organizational communication, crisis communication and brand building. The survey is based on a case study about Skånetrafiken and their relationship to subcontractors, mass media and customers. The theoretical starting point is strategic communication and we use theories relevant to this field of research, theories on influence through social psychology and philosophical theory on volatile responsibility to answer the research questions. The survey shows a lack of transparency in the complex system that is public transport, and fundamental issues in the communication between the different actors involved in public transport. This in turn results in difficulties for... (More)
This study intends to examine shared responsibility in relation to organizational communication, crisis communication and brand building. The survey is based on a case study about Skånetrafiken and their relationship to subcontractors, mass media and customers. The theoretical starting point is strategic communication and we use theories relevant to this field of research, theories on influence through social psychology and philosophical theory on volatile responsibility to answer the research questions. The survey shows a lack of transparency in the complex system that is public transport, and fundamental issues in the communication between the different actors involved in public transport. This in turn results in difficulties for Skånetrafiken to maintain a dialogue with their stakeholders, to handle their crisis communication as well as building their brand. It also results in a risk for Skånetrafiken to be given responsibility for situations they are unable to affect. Finally we discuss that the situation at hand is a bigger phenomenon that is common among organizations in the modern society. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie avser att undersöka ansvarsfördelning i relation till organisationskommunikation, kriskommunikation samt varumärkesbyggande. Undersökningen är baserad i en fallstudie om Skånetrafiken och deras förhållande till underleverantörer, massmedia och kunder. Den teoretiska utgångspunkten är strategisk kommunikation och utifrån det används teorier som är relevanta till detta forskningsfält, teorier om påverkan genom socialpsykologi samt filosofisk teori om flyktigt ansvar för att besvara frågeställningarna. Undersökningen visar att det råder en brist på transparens i det komplexa system som kollektivtrafiken utgör samt grundläggande problem i kommunikationen mellan de olika aktörerna i kollektivtrafiken. Detta leder i sin tur till att... (More)
Denna studie avser att undersöka ansvarsfördelning i relation till organisationskommunikation, kriskommunikation samt varumärkesbyggande. Undersökningen är baserad i en fallstudie om Skånetrafiken och deras förhållande till underleverantörer, massmedia och kunder. Den teoretiska utgångspunkten är strategisk kommunikation och utifrån det används teorier som är relevanta till detta forskningsfält, teorier om påverkan genom socialpsykologi samt filosofisk teori om flyktigt ansvar för att besvara frågeställningarna. Undersökningen visar att det råder en brist på transparens i det komplexa system som kollektivtrafiken utgör samt grundläggande problem i kommunikationen mellan de olika aktörerna i kollektivtrafiken. Detta leder i sin tur till att Skånetrafiken har svårt att föra en dialog med sina intressenter, hantera sin kriskommunikation samt bygga upp sitt varumärke. Det leder också till att Skånetrafiken riskerar att tillskrivas ansvar för situationer de inte kan påverka. Slutligen förs en diskussion om att detta är ett större fenomen som är vanligt förekommande bland organisationer i det moderna samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Victor LU and Rogius Svensson, Ulf LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skånetrafiken, kriskommunikation, organisationskommunikation, varumärke, varumärkeskapital, ansvarsfördelning, flyktigt ansvar, modernitet, arbetsfördelning, kollektivtrafik, organisationsstruktur, rykte, påverkan
language
Swedish
id
5462947
date added to LUP
2015-06-12 08:13:02
date last changed
2015-06-12 08:13:02
@misc{5462947,
 abstract   = {This study intends to examine shared responsibility in relation to organizational communication, crisis communication and brand building. The survey is based on a case study about Skånetrafiken and their relationship to subcontractors, mass media and customers. The theoretical starting point is strategic communication and we use theories relevant to this field of research, theories on influence through social psychology and philosophical theory on volatile responsibility to answer the research questions. The survey shows a lack of transparency in the complex system that is public transport, and fundamental issues in the communication between the different actors involved in public transport. This in turn results in difficulties for Skånetrafiken to maintain a dialogue with their stakeholders, to handle their crisis communication as well as building their brand. It also results in a risk for Skånetrafiken to be given responsibility for situations they are unable to affect. Finally we discuss that the situation at hand is a bigger phenomenon that is common among organizations in the modern society.},
 author    = {Mårtensson, Victor and Rogius Svensson, Ulf},
 keyword   = {Skånetrafiken,kriskommunikation,organisationskommunikation,varumärke,varumärkeskapital,ansvarsfördelning,flyktigt ansvar,modernitet,arbetsfördelning,kollektivtrafik,organisationsstruktur,rykte,påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skånetrafiken och det flyktiga ansvaret - En kvalitativ studie om kommunikativ ansvarsfördelning, kriskommunikation och varumärke},
 year     = {2015},
}