Advanced

“Bara för att kroppen känner njutning betyder det inte att huvudet eller själen vill ha sex.”: En kvantitativ undersökning av gymnasieelevers sexualkunskapsnivå, attityder kring könsroller och acceptansnivån av våldtäktsmyter

Lindqvist, Caroline LU and Orre, Irene LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersökte gymnasieelevers sexualkunskapsnivå, deras attityder kring könsroller samt deras benägenhet att acceptera våldtäktsmyter. Våldtäktsmyter innebär falska påståenden kring våldtäkt som anses vara sanningsenliga av allmänheten, men som saknar empiriskt stöd. En webbenkät skickades ut till svenska och finlandssvenska ungdomar. Tre test användes för undersökningen; ett egenkonstruerat sexualkunskapstest, Gender Role Beliefs Scale (GRBS) och Illinois Rape Myth Acceptance Scale-Short Form (IRMA-SF). Antalet deltagare var 233 stycken (170 st. tjejer, 63 st. killar, ålder 15-19 M=18). Majoriteten bodde i Skåne. Resultatet visade att en hög nivå av sexualkunskap predicerade en lägre benägenhet att acceptera våldtäktsmyter.... (More)
Denna studie undersökte gymnasieelevers sexualkunskapsnivå, deras attityder kring könsroller samt deras benägenhet att acceptera våldtäktsmyter. Våldtäktsmyter innebär falska påståenden kring våldtäkt som anses vara sanningsenliga av allmänheten, men som saknar empiriskt stöd. En webbenkät skickades ut till svenska och finlandssvenska ungdomar. Tre test användes för undersökningen; ett egenkonstruerat sexualkunskapstest, Gender Role Beliefs Scale (GRBS) och Illinois Rape Myth Acceptance Scale-Short Form (IRMA-SF). Antalet deltagare var 233 stycken (170 st. tjejer, 63 st. killar, ålder 15-19 M=18). Majoriteten bodde i Skåne. Resultatet visade att en hög nivå av sexualkunskap predicerade en lägre benägenhet att acceptera våldtäktsmyter. Vidare, en mindre konservativ syn på könsroller predicerade också en lägre acceptans av våldtäktsmyter. Dessa två variabler tillsammans förklarade 51 procent av resultatet på IRMA-SF. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning och bör tolkas i ljuset av samhällets normer kring kön, samt det faktum att kunskap ökar förståelse för vad som rimligtvis är felaktiga påståenden kring våldtäkt. Resultatet visade också att killar har en lägre sexualkunskapsnivå, en mer stereotyp syn på könsroller samt en högre acceptans för våldtäktsmyter jämfört med tjejer. Framtida forskning bör rikta in sig på att kartlägga mer kring ungdomars sexualkunskap samt fånga upp attityder kring våldtäkt med kvalitativa ansatser. (Less)
Popular Abstract
This study aimed to investigate high schools students’ level of sexual health knowledge, their attitudes towards gender roles, and their willingness to accept rape myths. Rape myths are statements that appear truthful to the general public, but they lack empirical evidence. A web survey was sent out to Swedish and Fenno-Swedish high school students. Three tests were used for the study; a self-constructed sexual health test, Gender Role Beliefs Scale (GRBS) and Illinois Rape Myth Acceptance Scale-Short Form (IRMA-SF). 233 students answered it (170 girls, 63 boys, age 15-19 M=18) and the majority lived in Scania. The results showed that a high level of the sexual health knowledge predicated a lower acceptance of rape myths. Furthermore, a... (More)
This study aimed to investigate high schools students’ level of sexual health knowledge, their attitudes towards gender roles, and their willingness to accept rape myths. Rape myths are statements that appear truthful to the general public, but they lack empirical evidence. A web survey was sent out to Swedish and Fenno-Swedish high school students. Three tests were used for the study; a self-constructed sexual health test, Gender Role Beliefs Scale (GRBS) and Illinois Rape Myth Acceptance Scale-Short Form (IRMA-SF). 233 students answered it (170 girls, 63 boys, age 15-19 M=18) and the majority lived in Scania. The results showed that a high level of the sexual health knowledge predicated a lower acceptance of rape myths. Furthermore, a less conservative outlook of gender roles predicated a lower acceptance of rape myths. Together these two variables explained 51 percent of the results on IRMA-SF. Results concurred with earlier research on the subject and stipulates that more knowledge raises the awareness of what are reasonably wrongful statements about rape. The results also showed that boys in general had a lower level of sexual health knowledge, a more stereotypical view on gender roles, and a higher acceptance of rape myths than girls. Future research should try to investigate young people’s sexual health knowledge and their attitudes surrounding the subject more thoroughly with the help of qualitative research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Caroline LU and Orre, Irene LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Våldtäkt, våldtäktsmyter, könsroller, sexualkunskap, feminism, genus, IRMA, GRBS, gymnasieelever, attityder, social psykologi
language
Swedish
id
5463290
date added to LUP
2015-06-03 16:08:54
date last changed
2015-06-03 16:08:54
@misc{5463290,
 abstract   = {Denna studie undersökte gymnasieelevers sexualkunskapsnivå, deras attityder kring könsroller samt deras benägenhet att acceptera våldtäktsmyter. Våldtäktsmyter innebär falska påståenden kring våldtäkt som anses vara sanningsenliga av allmänheten, men som saknar empiriskt stöd. En webbenkät skickades ut till svenska och finlandssvenska ungdomar. Tre test användes för undersökningen; ett egenkonstruerat sexualkunskapstest, Gender Role Beliefs Scale (GRBS) och Illinois Rape Myth Acceptance Scale-Short Form (IRMA-SF). Antalet deltagare var 233 stycken (170 st. tjejer, 63 st. killar, ålder 15-19 M=18). Majoriteten bodde i Skåne. Resultatet visade att en hög nivå av sexualkunskap predicerade en lägre benägenhet att acceptera våldtäktsmyter. Vidare, en mindre konservativ syn på könsroller predicerade också en lägre acceptans av våldtäktsmyter. Dessa två variabler tillsammans förklarade 51 procent av resultatet på IRMA-SF. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning och bör tolkas i ljuset av samhällets normer kring kön, samt det faktum att kunskap ökar förståelse för vad som rimligtvis är felaktiga påståenden kring våldtäkt. Resultatet visade också att killar har en lägre sexualkunskapsnivå, en mer stereotyp syn på könsroller samt en högre acceptans för våldtäktsmyter jämfört med tjejer. Framtida forskning bör rikta in sig på att kartlägga mer kring ungdomars sexualkunskap samt fånga upp attityder kring våldtäkt med kvalitativa ansatser.},
 author    = {Lindqvist, Caroline and Orre, Irene},
 keyword   = {Våldtäkt,våldtäktsmyter,könsroller,sexualkunskap,feminism,genus,IRMA,GRBS,gymnasieelever,attityder,social psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Bara för att kroppen känner njutning betyder det inte att huvudet eller själen vill ha sex.”: En kvantitativ undersökning av gymnasieelevers sexualkunskapsnivå, attityder kring könsroller och acceptansnivån av våldtäktsmyter},
 year     = {2015},
}