Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relativ värdering av onoterade bolag

Larsson, Bobby LU (2015) NEKN02 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
För att kunna jämföra värdering av onoterade bolag med marknadsvärden värderas 38 st bolag strax efter att de noterats. Vi antar att värdering strax efter notering är en god approximation av värden för bolag strax före notering. Relativ värdering med P/E-, P/B- och P/S-multiplarna används för bolag i fastighets- och läkemedelsbranschen. Vid värdering av fastighetsbolag med P/B-multipeln är det statistiskt säkerställt att medianvärdet hamnar inom 30% av marknadsvärdet, vilket är ett mer precist resultat än tidigare forskning på etablerade bolag. P/B-multipeln kan därför vara att föredra vid relativ värdering av onoterade fastighetsbolag. Utan att vara signifikant hamnar medianvärden av värderingar med P/E- och P/B-tal för alla bolag inom... (More)
För att kunna jämföra värdering av onoterade bolag med marknadsvärden värderas 38 st bolag strax efter att de noterats. Vi antar att värdering strax efter notering är en god approximation av värden för bolag strax före notering. Relativ värdering med P/E-, P/B- och P/S-multiplarna används för bolag i fastighets- och läkemedelsbranschen. Vid värdering av fastighetsbolag med P/B-multipeln är det statistiskt säkerställt att medianvärdet hamnar inom 30% av marknadsvärdet, vilket är ett mer precist resultat än tidigare forskning på etablerade bolag. P/B-multipeln kan därför vara att föredra vid relativ värdering av onoterade fastighetsbolag. Utan att vara signifikant hamnar medianvärden av värderingar med P/E- och P/B-tal för alla bolag inom 30% av marknadsvärden vilket är konsistent med tidigare forskning, medan P/S-talet hamnar inom cirka 75%, vilket är sämre i jämförelse. Cirka 45% av bolagen hamnar inom 25% av marknadsvärdena vid P/E- och P/B-talsvärdering, medan siffran är cirka 25% av bolagen inom 25% av marknadsvärden för P/S-talet. P/E- och P/B-talet har därmed bättre precision än P/S-talet. Fastighetsbolag lämpar sig bättre för relativ värdering än läkemedelsbolag, förmodligen på grund av stabilare affärsmodell och större likhet med etablerade bolag, vilket är betydelsefullt vid relativ värdering. Uppsatsen innehåller även en genomgång av standardlitteraturen, för att ge en bild av den teoretiska grunden för relativ värdering. (Less)
Popular Abstract
38 firms have been valued soon after they have gone public to be able to be compared with market values. We assume that valuation soon after going public is a good approximation of value of firms just before going public. Relative valuation using P/E, P/B and P/S multiples are being used on firms in the real estate and pharmaceutical industries. Valuing real estate firms with the P/B multiple leads to a median value significantly within 30% of market values, which is more precise than earlier research. The P/B multiple could therefore be the multiple of choice when valuing private real estate firms. Without being significant, median values of valuation using P/E and P/B multiples on all firms in the survey end up within 30% of market... (More)
38 firms have been valued soon after they have gone public to be able to be compared with market values. We assume that valuation soon after going public is a good approximation of value of firms just before going public. Relative valuation using P/E, P/B and P/S multiples are being used on firms in the real estate and pharmaceutical industries. Valuing real estate firms with the P/B multiple leads to a median value significantly within 30% of market values, which is more precise than earlier research. The P/B multiple could therefore be the multiple of choice when valuing private real estate firms. Without being significant, median values of valuation using P/E and P/B multiples on all firms in the survey end up within 30% of market values, which is consistent with earlier research, while the P/S multiple end up around 75%, which is worse. Approximately 45% of the firms are valued around 25% of market values using P/E and P/B valuation, while the number is 25% of the firms using P/S valuation. Thus P/E and P/B valuation has better precision than P/S valuation. Real estate firms are better suited than pharmaceutical firms for relative valuation, probably due to more stable business models and greater similarities with established firms, which is important in relative valuation. This thesis also includes a review of the standard literature, to give a pointer of the theoretical basis of relative valuation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Bobby LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av P/E-, P/B- och P/S-multiplarnas förmåga att förutsäga marknadspriser för onoterade fastighets- och läkemedelsbolag
course
NEKN02 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
relativ värdering, multipel, onoterade bolag, fastighetsbranschen, läkemedelsbranschen
language
Swedish
id
5463334
date added to LUP
2015-06-29 13:23:46
date last changed
2015-06-29 13:23:46
@misc{5463334,
 abstract   = {För att kunna jämföra värdering av onoterade bolag med marknadsvärden värderas 38 st bolag strax efter att de noterats. Vi antar att värdering strax efter notering är en god approximation av värden för bolag strax före notering. Relativ värdering med P/E-, P/B- och P/S-multiplarna används för bolag i fastighets- och läkemedelsbranschen. Vid värdering av fastighetsbolag med P/B-multipeln är det statistiskt säkerställt att medianvärdet hamnar inom 30% av marknadsvärdet, vilket är ett mer precist resultat än tidigare forskning på etablerade bolag. P/B-multipeln kan därför vara att föredra vid relativ värdering av onoterade fastighetsbolag. Utan att vara signifikant hamnar medianvärden av värderingar med P/E- och P/B-tal för alla bolag inom 30% av marknadsvärden vilket är konsistent med tidigare forskning, medan P/S-talet hamnar inom cirka 75%, vilket är sämre i jämförelse. Cirka 45% av bolagen hamnar inom 25% av marknadsvärdena vid P/E- och P/B-talsvärdering, medan siffran är cirka 25% av bolagen inom 25% av marknadsvärden för P/S-talet. P/E- och P/B-talet har därmed bättre precision än P/S-talet. Fastighetsbolag lämpar sig bättre för relativ värdering än läkemedelsbolag, förmodligen på grund av stabilare affärsmodell och större likhet med etablerade bolag, vilket är betydelsefullt vid relativ värdering. Uppsatsen innehåller även en genomgång av standardlitteraturen, för att ge en bild av den teoretiska grunden för relativ värdering.},
 author    = {Larsson, Bobby},
 keyword   = {relativ värdering,multipel,onoterade bolag,fastighetsbranschen,läkemedelsbranschen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relativ värdering av onoterade bolag},
 year     = {2015},
}