Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur gör privat och offentlig sektor för att attrahera rätt talanger?

Dehlin, Sanna LU ; Engdahl, Sabina LU and Petersen, Paulina LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Forskningsområdet kring employer branding har vuxit till ett nyckelområde inom strategisk kommunikation. Forskningen har varit otillräcklig när det gäller att studera det praktiska arbetet med employer branding i relation till offentlig och privat sektor. Denna uppsats syftar till att analysera vilka budskap organisationer väljer att kommunicera och hur de använder utförandestrategier som employer brand ambassadors och informationsarkitektur. Studien bygger på en innehållsanalys av fjorton organisationers webbsidor, avgränsade till de sidor som är relaterade till karriär och arbete. De valda organisationerna har blivit nominerade till Universums pris “Mest attraktiva arbetsgivare” för aktivt arbete med sina arbetsgivarvarumärken.... (More)
Forskningsområdet kring employer branding har vuxit till ett nyckelområde inom strategisk kommunikation. Forskningen har varit otillräcklig när det gäller att studera det praktiska arbetet med employer branding i relation till offentlig och privat sektor. Denna uppsats syftar till att analysera vilka budskap organisationer väljer att kommunicera och hur de använder utförandestrategier som employer brand ambassadors och informationsarkitektur. Studien bygger på en innehållsanalys av fjorton organisationers webbsidor, avgränsade till de sidor som är relaterade till karriär och arbete. De valda organisationerna har blivit nominerade till Universums pris “Mest attraktiva arbetsgivare” för aktivt arbete med sina arbetsgivarvarumärken. Uppsatsens resultat visar att sektorerna delar flera employer branding-budskap, bland annat lyfts arbetsgivarens attribut fram. Resultaten visar också skillnader mellan offentliga och privata organisationers beskrivning av sitt marknadsmässiga läge. Denna uppsats har bidragit till forskningen då det erbjuder en kartläggning av hur det praktiska arbetet med employer branding via organisationers egna kanaler skiljer sig och liknar varandra inom privat och offentlig sektor. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av samtliga tre författare. (Less)
Popular Abstract
The field of employer branding has grown from attracting little interest into a key subject within strategic communication. The research is fairly inadequate when it comes to studying the practical work of employer branding in the context of the public and private sectors. This paper aims to analyse what messages organizations choose to communicate and how they use strategies such as employer brand ambassadors and information architecture to execute these messages. The study is based on a content analysis of the websites of fourteen organizations, particularly their pages regarding careers and recruitment. The chosen organisations have all been nominated for Universum’s award “Most attractive employer” in Sweden, for their active... (More)
The field of employer branding has grown from attracting little interest into a key subject within strategic communication. The research is fairly inadequate when it comes to studying the practical work of employer branding in the context of the public and private sectors. This paper aims to analyse what messages organizations choose to communicate and how they use strategies such as employer brand ambassadors and information architecture to execute these messages. The study is based on a content analysis of the websites of fourteen organizations, particularly their pages regarding careers and recruitment. The chosen organisations have all been nominated for Universum’s award “Most attractive employer” in Sweden, for their active development of their employer brand. The results of the paper conclude that the sectors share a common setting of employer brand messages, such as highlighting the attributes of the employer. It also concludes differences between the sectors’ description of their market position.
Because of the lack of knowledge in the field of employer branding and the differences between the execution of the public and private sectors, this study is a contribution to organizations within both the public and private sector aiming to improve their communication in order to attract the right talents. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dehlin, Sanna LU ; Engdahl, Sabina LU and Petersen, Paulina LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av organisationers arbete med employer branding
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
employer branding, employer value proposition, new public management, public sector, private sector, integrated employer brand, employer identity, information architecture, employer brand ambassador
language
Swedish
id
5463485
date added to LUP
2015-06-12 08:12:40
date last changed
2015-06-12 08:12:40
@misc{5463485,
 abstract   = {Forskningsområdet kring employer branding har vuxit till ett nyckelområde inom strategisk kommunikation. Forskningen har varit otillräcklig när det gäller att studera det praktiska arbetet med employer branding i relation till offentlig och privat sektor. Denna uppsats syftar till att analysera vilka budskap organisationer väljer att kommunicera och hur de använder utförandestrategier som employer brand ambassadors och informationsarkitektur. Studien bygger på en innehållsanalys av fjorton organisationers webbsidor, avgränsade till de sidor som är relaterade till karriär och arbete. De valda organisationerna har blivit nominerade till Universums pris “Mest attraktiva arbetsgivare” för aktivt arbete med sina arbetsgivarvarumärken. Uppsatsens resultat visar att sektorerna delar flera employer branding-budskap, bland annat lyfts arbetsgivarens attribut fram. Resultaten visar också skillnader mellan offentliga och privata organisationers beskrivning av sitt marknadsmässiga läge. Denna uppsats har bidragit till forskningen då det erbjuder en kartläggning av hur det praktiska arbetet med employer branding via organisationers egna kanaler skiljer sig och liknar varandra inom privat och offentlig sektor. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av samtliga tre författare.},
 author    = {Dehlin, Sanna and Engdahl, Sabina and Petersen, Paulina},
 keyword   = {employer branding,employer value proposition,new public management,public sector,private sector,integrated employer brand,employer identity,information architecture,employer brand ambassador},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur gör privat och offentlig sektor för att attrahera rätt talanger?},
 year     = {2015},
}