Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Familia

Gren, Samuel LU ; Johansson, Emanuel LU ; Markselius, Mårten LU and Persson, Emil LU (2015) VBR054 20151
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
I denna rapport utvärderas personsäkerheten vid händelse av brand i köpcentrumet Familia. Rapporten är skriven som en del i kursen Brandteknisk Riskvärdering vid brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Familia är ett relativt litet köpcentrum som ligger i handelsområdet Hyllinge Storcenter, mellan Åstorp och Helsingborg. Här finns sammanlagt 47 butiker, restauranger och caféer.
För att personsäkerheten skall vara godkänd krävs att ingen skall behöva utrymma under kritiska förhållanden. I rapporten utvärderas endast de allmänna utrymmen som kunderna kan komma att vistas på. Exempelvis personalrum tas ej i beaktning.
Ett platsbesök har gjorts där ett antal brandscenarier identifierades. Sedan har en grovanalys gjorts där... (More)
I denna rapport utvärderas personsäkerheten vid händelse av brand i köpcentrumet Familia. Rapporten är skriven som en del i kursen Brandteknisk Riskvärdering vid brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Familia är ett relativt litet köpcentrum som ligger i handelsområdet Hyllinge Storcenter, mellan Åstorp och Helsingborg. Här finns sammanlagt 47 butiker, restauranger och caféer.
För att personsäkerheten skall vara godkänd krävs att ingen skall behöva utrymma under kritiska förhållanden. I rapporten utvärderas endast de allmänna utrymmen som kunderna kan komma att vistas på. Exempelvis personalrum tas ej i beaktning.
Ett platsbesök har gjorts där ett antal brandscenarier identifierades. Sedan har en grovanalys gjorts där två brandscenarier valts för vidare utvärdering. Dessa brandscenarier är följande:
• En brand i en tilltänkt liten klädesbutik där tillväxthastigheten är hög.
• En brand i en befintlig bokhandel.
Dessa scenarier har med hjälp av olika datorprogram och handberäkningar utvärderats gällande utrymning. Tiden till kritiska förhållanden har beräknats med hjälp av handberäkningar och simulerats med hjälp av FDS. Utrymningstiden har simulerats med hjälp av Pathfinder. Slutsatsen gällande brandskyddet på Familia idag är att då de aktiva systemen fungerar är brandskyddet i huvudsak tillfredsställande. För att rätta till de svagheter som finns i dagens brandskydd har ett antal åtgärdsförslag tagits fram för att kunna förbättra brandskyddet ytterligare.
De åtgärdsförslag som skall genomföras för att brandskyddet skall anses vara godkänt är:
• En rutin för regelbunden kontroll av utrymningsskyltar och deras synbarhet skall upprättas.
• Utrymningsvägar skall utformas på ett sådant sätt att inte motstridig information når personer som är på väg att utrymma Familia. Exempelvis kan de varnande meddelanden som sitter på dörrarna tas bort och ersättas av en tydlig instruktion att tryckknappen ska användas vid normal passage.
De åtgärdsförslag som bör genomföras för att brandskyddet skall anses vara godkänt är:
• Utbildningen och instruktionen till personalen bör utformas på ett sådant sätt att personalen i större utsträckning leder ut människor genom nödutgångar. Detta då utrymningssimuleringarna visar att om personalen i stor grad kan få kunder att utrymma via nödutgångarna som leder direkt ut i till det fria eller ut till det fria via brand- och transportgång blir den totala utrymningstiden kortare.
• Brand- och transportgångar bör tydliggöras på ett sådant sätt att personer som utrymmer får vägledning till var närmsta utgång till det fria finns.
• Handbrandsläckare som är lättillgänglig för personalen bör finnas till hands i de butiker som bara har en utrymningsväg.
• Vid ombyggnad eller avskiljning inom butiker bör rökdetektorers placering beaktas för att se till att detektering av brand är tillförlitlig inom alla utrymmen på Familia.
• OSB-skivor som i nuläget används som ytmaterial i brand- och transportgångar bör tas bort.
• Rutinen att låsa butikernas utgång mot gångstråken bör undersökas vidare. Eftersom personer kan komma att glömmas kvar i butiken.
• Rutinerna för det systematiska brandskyddet bör ses över och kontrolleras mer noggrant. Exempel på detta är kontroll av aktiva system och utbildning av personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gren, Samuel LU ; Johansson, Emanuel LU ; Markselius, Mårten LU and Persson, Emil LU
supervisor
organization
course
VBR054 20151
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Familia, Brandteknisk riskvärdering, personsäkerhet, FDS, Pathfinder, utrymning, köpcentrum, brandskydd, kritiska förhållanden
report number
9480
language
Swedish
id
5463928
date added to LUP
2015-06-05 11:05:09
date last changed
2015-06-05 11:05:09
@misc{5463928,
 abstract   = {I denna rapport utvärderas personsäkerheten vid händelse av brand i köpcentrumet Familia. Rapporten är skriven som en del i kursen Brandteknisk Riskvärdering vid brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Familia är ett relativt litet köpcentrum som ligger i handelsområdet Hyllinge Storcenter, mellan Åstorp och Helsingborg. Här finns sammanlagt 47 butiker, restauranger och caféer. 
För att personsäkerheten skall vara godkänd krävs att ingen skall behöva utrymma under kritiska förhållanden. I rapporten utvärderas endast de allmänna utrymmen som kunderna kan komma att vistas på. Exempelvis personalrum tas ej i beaktning. 
Ett platsbesök har gjorts där ett antal brandscenarier identifierades. Sedan har en grovanalys gjorts där två brandscenarier valts för vidare utvärdering. Dessa brandscenarier är följande:
•	En brand i en tilltänkt liten klädesbutik där tillväxthastigheten är hög. 
•	En brand i en befintlig bokhandel. 
Dessa scenarier har med hjälp av olika datorprogram och handberäkningar utvärderats gällande utrymning. Tiden till kritiska förhållanden har beräknats med hjälp av handberäkningar och simulerats med hjälp av FDS. Utrymningstiden har simulerats med hjälp av Pathfinder. Slutsatsen gällande brandskyddet på Familia idag är att då de aktiva systemen fungerar är brandskyddet i huvudsak tillfredsställande. För att rätta till de svagheter som finns i dagens brandskydd har ett antal åtgärdsförslag tagits fram för att kunna förbättra brandskyddet ytterligare. 
De åtgärdsförslag som skall genomföras för att brandskyddet skall anses vara godkänt är:
•	En rutin för regelbunden kontroll av utrymningsskyltar och deras synbarhet skall upprättas.
•	Utrymningsvägar skall utformas på ett sådant sätt att inte motstridig information når personer som är på väg att utrymma Familia. Exempelvis kan de varnande meddelanden som sitter på dörrarna tas bort och ersättas av en tydlig instruktion att tryckknappen ska användas vid normal passage. 
De åtgärdsförslag som bör genomföras för att brandskyddet skall anses vara godkänt är:
•	Utbildningen och instruktionen till personalen bör utformas på ett sådant sätt att personalen i större utsträckning leder ut människor genom nödutgångar. Detta då utrymningssimuleringarna visar att om personalen i stor grad kan få kunder att utrymma via nödutgångarna som leder direkt ut i till det fria eller ut till det fria via brand- och transportgång blir den totala utrymningstiden kortare. 
•	Brand- och transportgångar bör tydliggöras på ett sådant sätt att personer som utrymmer får vägledning till var närmsta utgång till det fria finns. 
•	Handbrandsläckare som är lättillgänglig för personalen bör finnas till hands i de butiker som bara har en utrymningsväg. 
•	Vid ombyggnad eller avskiljning inom butiker bör rökdetektorers placering beaktas för att se till att detektering av brand är tillförlitlig inom alla utrymmen på Familia. 
•	OSB-skivor som i nuläget används som ytmaterial i brand- och transportgångar bör tas bort. 
•	Rutinen att låsa butikernas utgång mot gångstråken bör undersökas vidare. Eftersom personer kan komma att glömmas kvar i butiken.
•	Rutinerna för det systematiska brandskyddet bör ses över och kontrolleras mer noggrant. Exempel på detta är kontroll av aktiva system och utbildning av personal.},
 author    = {Gren, Samuel and Johansson, Emanuel and Markselius, Mårten and Persson, Emil},
 keyword   = {Familia,Brandteknisk riskvärdering,personsäkerhet,FDS,Pathfinder,utrymning,köpcentrum,brandskydd,kritiska förhållanden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Familia},
 year     = {2015},
}