Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkas hushållens ekonomi av att äga bostäder med enstegstätade fasader? Ett scenariobaserat verktyg för att analysera de ekonomiska konsekvenserna av termen utvecklingsfel.

Dalberg, Kristina LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I samband med att 34 småhusägare stämde småhusentreprenören Myresjöhus för fukt- och mögelproblem uppmärksammades termen utvecklingsfel, en ny typgodkänd byggmetod som senare visar sig vara problematisk. Samtidigt som det har framkommit att byggbranschen inte har någon tradition att göra utförliga tester innan en ny metod införs. Husägaren hamnar i kläm när varken garantin eller byggfelsförsäkringen täcker utvecklingsfel. Uppsatsen utgår från den fuktproblematik som drabbat hus med enstegstätade fasader för att studera de ekonomiska konsekvenserna av utvecklingsfel. Arbetets kärna utgår från den hedoniska prissättningsmodellen, ett teoretiskt ramverk för att skatta priser på fastighetsmarknaden. Utifrån den hedoniska modellen går det att... (More)
I samband med att 34 småhusägare stämde småhusentreprenören Myresjöhus för fukt- och mögelproblem uppmärksammades termen utvecklingsfel, en ny typgodkänd byggmetod som senare visar sig vara problematisk. Samtidigt som det har framkommit att byggbranschen inte har någon tradition att göra utförliga tester innan en ny metod införs. Husägaren hamnar i kläm när varken garantin eller byggfelsförsäkringen täcker utvecklingsfel. Uppsatsen utgår från den fuktproblematik som drabbat hus med enstegstätade fasader för att studera de ekonomiska konsekvenserna av utvecklingsfel. Arbetets kärna utgår från den hedoniska prissättningsmodellen, ett teoretiskt ramverk för att skatta priser på fastighetsmarknaden. Utifrån den hedoniska modellen går det att undersöka hur marknadsvärdet på ett småhus påverkas av att fasaden är skadad, och hur marknadsvärdet på en bostadsrätt påverkas av en fasadrenovering. Den empiriska analysen utgår från tre scenarier som utspelar sig 2013, där jag kan simulera vad som händer om: (1) fastigheter åtgärdas när problem uppstår och att allmänheten inte informeras; (2) det införs ett nationellt krav på att alla hus av denna typ måste åtgärdas vid ett och samma tillfälle, oavsett om huset har fått problem eller inte; (3) inga åtgärder görs, men blir allmänt känt att denna hustyp är problematisk. Trots att hushållens ekonomiska bakslag inte ger några makroekonomiska effekter, i termer av minskad konsumtion, innebär det stora antalet enstegstätade bostäder i beståndet att kostnaden för att åtgärda dessa fastigheter motsvarar omkring 39 procent av bostadssektorns årliga byggkostnad. En anmärkningsvärd siffra för hus som inte är mer än 15 år gamla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalberg, Kristina LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hedonisk prissättningsmodell, enstegstätade fasader, bostäder, nationalekonomi
language
Swedish
id
5464071
date added to LUP
2015-06-30 15:31:09
date last changed
2015-06-30 15:31:09
@misc{5464071,
 abstract   = {I samband med att 34 småhusägare stämde småhusentreprenören Myresjöhus för fukt- och mögelproblem uppmärksammades termen utvecklingsfel, en ny typgodkänd byggmetod som senare visar sig vara problematisk. Samtidigt som det har framkommit att byggbranschen inte har någon tradition att göra utförliga tester innan en ny metod införs. Husägaren hamnar i kläm när varken garantin eller byggfelsförsäkringen täcker utvecklingsfel. Uppsatsen utgår från den fuktproblematik som drabbat hus med enstegstätade fasader för att studera de ekonomiska konsekvenserna av utvecklingsfel. Arbetets kärna utgår från den hedoniska prissättningsmodellen, ett teoretiskt ramverk för att skatta priser på fastighetsmarknaden. Utifrån den hedoniska modellen går det att undersöka hur marknadsvärdet på ett småhus påverkas av att fasaden är skadad, och hur marknadsvärdet på en bostadsrätt påverkas av en fasadrenovering. Den empiriska analysen utgår från tre scenarier som utspelar sig 2013, där jag kan simulera vad som händer om: (1) fastigheter åtgärdas när problem uppstår och att allmänheten inte informeras; (2) det införs ett nationellt krav på att alla hus av denna typ måste åtgärdas vid ett och samma tillfälle, oavsett om huset har fått problem eller inte; (3) inga åtgärder görs, men blir allmänt känt att denna hustyp är problematisk. Trots att hushållens ekonomiska bakslag inte ger några makroekonomiska effekter, i termer av minskad konsumtion, innebär det stora antalet enstegstätade bostäder i beståndet att kostnaden för att åtgärda dessa fastigheter motsvarar omkring 39 procent av bostadssektorns årliga byggkostnad. En anmärkningsvärd siffra för hus som inte är mer än 15 år gamla.},
 author    = {Dalberg, Kristina},
 keyword   = {hedonisk prissättningsmodell,enstegstätade fasader,bostäder,nationalekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkas hushållens ekonomi av att äga bostäder med enstegstätade fasader? Ett scenariobaserat verktyg för att analysera de ekonomiska konsekvenserna av termen utvecklingsfel.},
 year     = {2015},
}