Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En jämförelse mellan BNP och miljöjusterat NNI - med fokus på tillväxt och miljöpåverkan

Buhr-Berg, Maja LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats jämförs BNP och miljöjusterat NNI. I fortsättningen kommer miljöjusterat NNI att kallas för ”adjusted net national income” (aNNI), vilket är den benämning Världsbanken använder på måttet. Det engelska namnet tillämpas då måttet inte har någon inarbetad svensk benämning.

Att jämföra aNNI och BNP är av intresse då måtten skiljer sig genom att aNNI tar hänsyn till viss förslitning av naturkapital. aNNI anses vara ett mer miljöanpassat mått än BNP, då BNP inte tar hänsyn till miljöförändringar. Det är även intressant att studera aNNI då det finns mycket lite tidigare forskning som behandlar måttet.

I denna uppsats undersöks om aNNI och BNP-tillväxten beter sig likartat och om det finns några skillnader i måttens... (More)
I denna uppsats jämförs BNP och miljöjusterat NNI. I fortsättningen kommer miljöjusterat NNI att kallas för ”adjusted net national income” (aNNI), vilket är den benämning Världsbanken använder på måttet. Det engelska namnet tillämpas då måttet inte har någon inarbetad svensk benämning.

Att jämföra aNNI och BNP är av intresse då måtten skiljer sig genom att aNNI tar hänsyn till viss förslitning av naturkapital. aNNI anses vara ett mer miljöanpassat mått än BNP, då BNP inte tar hänsyn till miljöförändringar. Det är även intressant att studera aNNI då det finns mycket lite tidigare forskning som behandlar måttet.

I denna uppsats undersöks om aNNI och BNP-tillväxten beter sig likartat och om det finns några skillnader i måttens bestämningsfaktorer. Detta görs genom en regressionsanalys. Den empiriska undersökningen utförs med data för perioden 1995-2009 och omfattar 125 länder. 2 olika regressioner görs, en med BNP-tillväxt som beroende variabel, och den andra med aNNI-tillväxt som beroende variabel. Kontrollvariablerna är initial BNP/capita, inflation, handel, fertilitet, naturtillgångar, korruption, befolkningstillväxt och utbildning. Inspiration kring regressionsmodellen och dess kontrollvariabler har hämtats från Robert Barros studie ”Determinants of economic growth: a cross-country empirical study”.

Analysen visar att BNP och aNNI-tillväxt i genomsnitt beter sig likartat det föreligger ett positiv samband mellan dem.
I regel finns det inga större skillnader i aNNI och BNP-tillväxtens bestämningsfaktorer. Dock finns det en viss skillnad för variabeln naturtillgångar. Naturtillgångar har en större positiv koefficient för aNNI-tillväxt jämfört med BNP-tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Buhr-Berg, Maja LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
BNP-tillväxt, aNNI-tillväxt, adjusted net national income, rekyleffekten, miljökuznetskurvan, ekonomisk tillväxt
language
Swedish
id
5464104
date added to LUP
2015-06-30 15:31:23
date last changed
2015-06-30 15:31:23
@misc{5464104,
 abstract   = {I denna uppsats jämförs BNP och miljöjusterat NNI. I fortsättningen kommer miljöjusterat NNI att kallas för ”adjusted net national income” (aNNI), vilket är den benämning Världsbanken använder på måttet. Det engelska namnet tillämpas då måttet inte har någon inarbetad svensk benämning. 

Att jämföra aNNI och BNP är av intresse då måtten skiljer sig genom att aNNI tar hänsyn till viss förslitning av naturkapital. aNNI anses vara ett mer miljöanpassat mått än BNP, då BNP inte tar hänsyn till miljöförändringar. Det är även intressant att studera aNNI då det finns mycket lite tidigare forskning som behandlar måttet. 

I denna uppsats undersöks om aNNI och BNP-tillväxten beter sig likartat och om det finns några skillnader i måttens bestämningsfaktorer. Detta görs genom en regressionsanalys. Den empiriska undersökningen utförs med data för perioden 1995-2009 och omfattar 125 länder. 2 olika regressioner görs, en med BNP-tillväxt som beroende variabel, och den andra med aNNI-tillväxt som beroende variabel. Kontrollvariablerna är initial BNP/capita, inflation, handel, fertilitet, naturtillgångar, korruption, befolkningstillväxt och utbildning. Inspiration kring regressionsmodellen och dess kontrollvariabler har hämtats från Robert Barros studie ”Determinants of economic growth: a cross-country empirical study”. 
 
Analysen visar att BNP och aNNI-tillväxt i genomsnitt beter sig likartat det föreligger ett positiv samband mellan dem. 
I regel finns det inga större skillnader i aNNI och BNP-tillväxtens bestämningsfaktorer. Dock finns det en viss skillnad för variabeln naturtillgångar. Naturtillgångar har en större positiv koefficient för aNNI-tillväxt jämfört med BNP-tillväxt.},
 author    = {Buhr-Berg, Maja},
 keyword   = {BNP-tillväxt,aNNI-tillväxt,adjusted net national income,rekyleffekten,miljökuznetskurvan,ekonomisk tillväxt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförelse mellan BNP och miljöjusterat NNI - med fokus på tillväxt och miljöpåverkan},
 year     = {2015},
}