Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur hade du reagerat?

Holmgren, Hanna LU and Berggren, Madeleine LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Studien har ämnat undersöka hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring med hänsyn till elementen subjektivitet och trovärdighet. Forskningen är kvalitativ där en fallstudie genomförts i två ideella organisationer, Rädda Barnen Sverige och Världsnaturfonden Sverige. Intervjuer och fokusgrupper har gett ett mottagarperspektiv och organisationsperspektiv vilket ger en samlad förståelse för hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring som marknadsföringsstrategi på Facebook. Empirin har analyserats utifrån valda teorier och begrepp som är relevanta för forskningsfältet för strategisk kommunikation och digitala medier. Resultaten visar att provokativ marknadsföring uppfattas subjektivt och är beroende... (More)
Studien har ämnat undersöka hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring med hänsyn till elementen subjektivitet och trovärdighet. Forskningen är kvalitativ där en fallstudie genomförts i två ideella organisationer, Rädda Barnen Sverige och Världsnaturfonden Sverige. Intervjuer och fokusgrupper har gett ett mottagarperspektiv och organisationsperspektiv vilket ger en samlad förståelse för hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring som marknadsföringsstrategi på Facebook. Empirin har analyserats utifrån valda teorier och begrepp som är relevanta för forskningsfältet för strategisk kommunikation och digitala medier. Resultaten visar att provokativ marknadsföring uppfattas subjektivt och är beroende av människors förståelse och egna referensramar. Ideella organisationer bör upptäcka gränsen för hur provokativa de kan vara för att behålla mottagarnas förtroende för varumärket samt visa på resultat vid användning av provokativ marknadsföring. Studien har resulterat i en modell vilken ideella organisationer kan utgå från när de vill använda provokativ marknadsföring och samtidigt försöka behålla sin trovärdighet. (Less)
Popular Abstract
This study has aimed to examine how not-for-profit organisations can use provocative advertising taking into consideration the aspects of subjectivity and trustworthiness. It is a qualitative study that includes a case study of two not-for-profit organisations, Save the Children Sweden and WWF Sweden. Interviews and focus groups have been conducted in order to gain insight from a recipient's perspective and an organization's perspective, which has given an understanding of how not-for-profit organizations can use provocative advertising as a marketing strategy for Facebook. The empirical data has been analysed with the aid of selected theories and concepts pertaining to the research field of strategic communication and digital media. The... (More)
This study has aimed to examine how not-for-profit organisations can use provocative advertising taking into consideration the aspects of subjectivity and trustworthiness. It is a qualitative study that includes a case study of two not-for-profit organisations, Save the Children Sweden and WWF Sweden. Interviews and focus groups have been conducted in order to gain insight from a recipient's perspective and an organization's perspective, which has given an understanding of how not-for-profit organizations can use provocative advertising as a marketing strategy for Facebook. The empirical data has been analysed with the aid of selected theories and concepts pertaining to the research field of strategic communication and digital media. The results show that provocative advertising is subjective and dependent on the recipient’s understanding and personal frames of reference. Not-for-profit organisations need to understand at what point provocative advertising no longer serves the organisation nor its recipients positively in order to maintain the recipients trust for the brand and the organisation must show the results when using provocative advertising. The study has resulted in a model, which not-for-profit organisations can refer to when they want to use provocative advertising while trying to maintain their trustworthiness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Hanna LU and Berggren, Madeleine LU
supervisor
organization
alternative title
How would you react?
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Provokativ marknadsföring, Ideella organisationer, Trovärdighet, Emotionell marknadsföring, Sociala medier, Facebook, Marknadsföringsstrategi, Subjektiv tolkning och Strategisk kommunikation.
language
Swedish
id
5464315
date added to LUP
2015-06-12 08:09:03
date last changed
2015-06-12 08:09:03
@misc{5464315,
 abstract   = {Studien har ämnat undersöka hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring med hänsyn till elementen subjektivitet och trovärdighet. Forskningen är kvalitativ där en fallstudie genomförts i två ideella organisationer, Rädda Barnen Sverige och Världsnaturfonden Sverige. Intervjuer och fokusgrupper har gett ett mottagarperspektiv och organisationsperspektiv vilket ger en samlad förståelse för hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring som marknadsföringsstrategi på Facebook. Empirin har analyserats utifrån valda teorier och begrepp som är relevanta för forskningsfältet för strategisk kommunikation och digitala medier. Resultaten visar att provokativ marknadsföring uppfattas subjektivt och är beroende av människors förståelse och egna referensramar. Ideella organisationer bör upptäcka gränsen för hur provokativa de kan vara för att behålla mottagarnas förtroende för varumärket samt visa på resultat vid användning av provokativ marknadsföring. Studien har resulterat i en modell vilken ideella organisationer kan utgå från när de vill använda provokativ marknadsföring och samtidigt försöka behålla sin trovärdighet.},
 author    = {Holmgren, Hanna and Berggren, Madeleine},
 keyword   = {Provokativ marknadsföring,Ideella organisationer,Trovärdighet,Emotionell marknadsföring,Sociala medier,Facebook,Marknadsföringsstrategi,Subjektiv tolkning och Strategisk kommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur hade du reagerat?},
 year     = {2015},
}