Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Helsingborg Arena - En Brandteknisk Riskvärdering

Dahlin, Jussi LU ; Elias, Alexander LU ; Forssberg, Martin LU ; Karlsson, Oscar LU and Kjellström, Jesper LU (2015) VBR054 20151
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
In this report the fire-safety of Helsingborg Arena is analysed and evaluated. This has been done considering the safety of the people evacuating the building in case of a fire. The evaluation has been based on notes and experiences taken on a visit to the site, simulations of suggested scenarios and
reasoning around possible risks and fire sources.

During the progress of the work 13 different scenarios was found. Three of them were chosen to be analysed more carefully. The results from this work shows that the only major risk to the lives of the
evacuees is a fire in one of the wardrobes in the entrance hall in the western part of the arena.

The following measures are proposed to improve the fire safety in the arena:

-... (More)
In this report the fire-safety of Helsingborg Arena is analysed and evaluated. This has been done considering the safety of the people evacuating the building in case of a fire. The evaluation has been based on notes and experiences taken on a visit to the site, simulations of suggested scenarios and
reasoning around possible risks and fire sources.

During the progress of the work 13 different scenarios was found. Three of them were chosen to be analysed more carefully. The results from this work shows that the only major risk to the lives of the
evacuees is a fire in one of the wardrobes in the entrance hall in the western part of the arena.

The following measures are proposed to improve the fire safety in the arena:

- Always keep the wardrobes manned with fire safety-educated personal
- Install additional fireproof curtains in the entrance hall
- Install new smoke ventilation in the entrance hall (Less)
Abstract (Swedish)
I denna rapport undersöks och utvärderas brandskyddet och möjligheten till utrymning vid nödsituation i Helsingborgs Arena. Undersökningen har baserats på noteringar från platsbesök, simuleringar av tänkta scenarion och kvalitativa resonemang. Utifrån dessa undersökningar har det framkommit att den största risken för människors liv vid brand i Helsingborgs Arena är vid brand i en
av garderoberna i huvudentrén som ligger i arenans västra del.

Utredningen utgår från en mängd tänkbara brandscenarion vilka senare har minskats ner till tre troliga scenarion genom en grovriskanalys. Grovriskanalys har skett genom en sammanvägning mellan sannolikhet och konsekvens för scenarierna med hjälp av befintlig statistik och kvalitativa resonemang.... (More)
I denna rapport undersöks och utvärderas brandskyddet och möjligheten till utrymning vid nödsituation i Helsingborgs Arena. Undersökningen har baserats på noteringar från platsbesök, simuleringar av tänkta scenarion och kvalitativa resonemang. Utifrån dessa undersökningar har det framkommit att den största risken för människors liv vid brand i Helsingborgs Arena är vid brand i en
av garderoberna i huvudentrén som ligger i arenans västra del.

Utredningen utgår från en mängd tänkbara brandscenarion vilka senare har minskats ner till tre troliga scenarion genom en grovriskanalys. Grovriskanalys har skett genom en sammanvägning mellan sannolikhet och konsekvens för scenarierna med hjälp av befintlig statistik och kvalitativa resonemang. De tre scenarierna som anses vara mest påfrestande för brandskyddet i byggnaden har
undersökts närmare i rapporten. Dessa tre dimensionerande scenarion är:

- Brand i stor scen vid evenemang av konserttyp
- Brand i garderob i entré vid evenemang av konserttyp med parkett
- Brand i kiosk på plan 2 vid evenemang av mäss- eller utställningstyp

Efter utförda FDS och Simulex-simuleringar konstateras att enbart garderobsbranden utgör egentlig fara för de utrymmande från arenan. I detta scenario uppnås kritiska förhållanden enligt BBRAD 3
gällande siktförhållanden efter ungefär fem minuter och brandgaser sprider sig då även upp till plan 2.
Vid denna tidpunkt befinner sig människor fortfarande i huvudsak i foajén på plan 2 och på arenagolvet. Besökande som initialt uppehåller sig i brandutrymmet, entrén anses hinna ut innan kritiska förhållanden inträffar i detta utrymme.

Med utgång i genomförda simuleringar och slutsatser dragna från resonemang och upplevelser från platsbesöket rekommenderas följande åtgärder för att minimera risken för de utrymmandes liv:

- Ständig bemanning av garderober med brandutbildad personal
- Installation av nya brandgasjalusier i huvudentrén
- Installation av nya brandgasfläktar i huvudentrén (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlin, Jussi LU ; Elias, Alexander LU ; Forssberg, Martin LU ; Karlsson, Oscar LU and Kjellström, Jesper LU
supervisor
organization
course
VBR054 20151
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
CFD, SIMULEX, FDS, Fire Dynamic Simulator, Helsingborg Arena, Brandteknisk Riskvärdering, Idrottsarena, utrymning, rökfyllnad, riskanalys
report number
9481
language
Swedish
id
5464390
date added to LUP
2015-06-05 11:04:55
date last changed
2015-06-05 11:04:55
@misc{5464390,
 abstract   = {In this report the fire-safety of Helsingborg Arena is analysed and evaluated. This has been done considering the safety of the people evacuating the building in case of a fire. The evaluation has been based on notes and experiences taken on a visit to the site, simulations of suggested scenarios and 
reasoning around possible risks and fire sources.
 
During the progress of the work 13 different scenarios was found. Three of them were chosen to be analysed more carefully. The results from this work shows that the only major risk to the lives of the 
evacuees is a fire in one of the wardrobes in the entrance hall in the western part of the arena.
 
The following measures are proposed to improve the fire safety in the arena:
 
- Always keep the wardrobes manned with fire safety-educated personal 
- Install additional fireproof curtains in the entrance hall 
- Install new smoke ventilation in the entrance hall},
 author    = {Dahlin, Jussi and Elias, Alexander and Forssberg, Martin and Karlsson, Oscar and Kjellström, Jesper},
 keyword   = {CFD,SIMULEX,FDS,Fire Dynamic Simulator,Helsingborg Arena,Brandteknisk Riskvärdering,Idrottsarena,utrymning,rökfyllnad,riskanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Helsingborg Arena - En Brandteknisk Riskvärdering},
 year     = {2015},
}