Advanced

Liv efter död

Wennström, Ann-Christine LU (2015) PSP111 20032
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancer, med särskilt fokus på hur föräldrarnas sociala relationer och egna äktenskap påverkas i ett längre perspektiv. Studien har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och genomfördes i form av semistrukturerade djupintervjuer med sju efterlevande mammor. Intervjusvaren kategoriserades sedan efter tematisk innehållsanalys med omvänt förfarande. Resultaten visar att föräldrarnas liv efterhand normaliserats men att de fortfarande 18-24 år efter barnets död är påverkade av och stundtals mår dåligt av sina upplevelser. Barnets bortgång har i hög grad påverkat föräldrarnas äktenskap, och denna påverkan är påtaglig även många år efter förlusten. Fem av sju... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancer, med särskilt fokus på hur föräldrarnas sociala relationer och egna äktenskap påverkas i ett längre perspektiv. Studien har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och genomfördes i form av semistrukturerade djupintervjuer med sju efterlevande mammor. Intervjusvaren kategoriserades sedan efter tematisk innehållsanalys med omvänt förfarande. Resultaten visar att föräldrarnas liv efterhand normaliserats men att de fortfarande 18-24 år efter barnets död är påverkade av och stundtals mår dåligt av sina upplevelser. Barnets bortgång har i hög grad påverkat föräldrarnas äktenskap, och denna påverkan är påtaglig även många år efter förlusten. Fem av sju föräldrapar var inom sex år från barnets bortgång skilda. Sjukvårdens stödjande insatser upplevdes som omfattande under barnets sjukdomstid, men närmast obefintliga efter avslutad somatisk vård. (Less)
Abstract
The study aims to examine parents’ experience of losing a child to cancer, with a particular focus on how parents' social relationships and their own marriages are affected in the longer term. The study is a hermeneutic approach and is implemented in the form of semi-structured in-depth interviews conducted with seven surviving mothers. Interview responses were categorized by thematic content analysis utilizing reverse procedure. The results show that parents' life gradually returned to normal but that they still 18-24 years after the child's death are influenced by and sometimes have adverse feelings relating to their experiences. The child's passing has greatly affected the parents' marriage, and this influence is still evident many... (More)
The study aims to examine parents’ experience of losing a child to cancer, with a particular focus on how parents' social relationships and their own marriages are affected in the longer term. The study is a hermeneutic approach and is implemented in the form of semi-structured in-depth interviews conducted with seven surviving mothers. Interview responses were categorized by thematic content analysis utilizing reverse procedure. The results show that parents' life gradually returned to normal but that they still 18-24 years after the child's death are influenced by and sometimes have adverse feelings relating to their experiences. The child's passing has greatly affected the parents' marriage, and this influence is still evident many years after the loss. Five out of seven married couples were divorced within six years of their child's death. Supportive measures within the health care system were perceived as comprehensive during the child's illness, but almost non-existent after the completion of somatic care. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennström, Ann-Christine LU
supervisor
organization
alternative title
Upplevelser och erfarenheter av att förlora sitt barn i cancer
course
PSP111 20032
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Nyckelord: Barncancer, förälder, äktenskap, sorg, upplevelse.
language
Swedish
id
5464409
date added to LUP
2015-06-09 14:59:54
date last changed
2015-06-09 14:59:54
@misc{5464409,
 abstract   = {The study aims to examine parents’ experience of losing a child to cancer, with a particular focus on how parents' social relationships and their own marriages are affected in the longer term. The study is a hermeneutic approach and is implemented in the form of semi-structured in-depth interviews conducted with seven surviving mothers. Interview responses were categorized by thematic content analysis utilizing reverse procedure. The results show that parents' life gradually returned to normal but that they still 18-24 years after the child's death are influenced by and sometimes have adverse feelings relating to their experiences. The child's passing has greatly affected the parents' marriage, and this influence is still evident many years after the loss. Five out of seven married couples were divorced within six years of their child's death. Supportive measures within the health care system were perceived as comprehensive during the child's illness, but almost non-existent after the completion of somatic care.},
 author    = {Wennström, Ann-Christine},
 keyword   = {Nyckelord: Barncancer,förälder,äktenskap,sorg,upplevelse.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Liv efter död},
 year     = {2015},
}