Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykisk hälsa hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom.

Ekelund, Johanna LU and Rosdahl, Cecilia LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
När ett barn i en familj drabbas av en kronisk sjukdom är det inte bara barnet som blir drabbat utan hela familjen påverkas av det nya sättet att förhålla sig till livet. Syftet med litteraturstudien var att få kunskap om hur föräldrar till barn med kronisk sjukdom upplever sin psykiska hälsa. Sex kvantitativa och fyra kvalitativa studier från länder i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika analyserades vilket resulterade i tre huvudteman: Föräldrarnas livskvalitet, Föräldrarnas förmåga till hantering och Föräldrarnas behov av stöd. Resultatet visar på att föräldrarna till barn med kronisk sjukdom upplever att deras psykiska hälsa är sämre än föräldrar till barn som är friska. Både positiva och negativa copingstrategier har identifierats... (More)
När ett barn i en familj drabbas av en kronisk sjukdom är det inte bara barnet som blir drabbat utan hela familjen påverkas av det nya sättet att förhålla sig till livet. Syftet med litteraturstudien var att få kunskap om hur föräldrar till barn med kronisk sjukdom upplever sin psykiska hälsa. Sex kvantitativa och fyra kvalitativa studier från länder i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika analyserades vilket resulterade i tre huvudteman: Föräldrarnas livskvalitet, Föräldrarnas förmåga till hantering och Föräldrarnas behov av stöd. Resultatet visar på att föräldrarna till barn med kronisk sjukdom upplever att deras psykiska hälsa är sämre än föräldrar till barn som är friska. Både positiva och negativa copingstrategier har identifierats och detta påverkar också föräldrarnas upplevelse av sin psykiska hälsa. Faktorer som ekonomi och tillgång till socialt stöd visade sig också spela roll för föräldrarnas upplevelse av livskvalité och psykisk hälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att ta i beaktning hur föräldrarna hanterar sin kris för att kunna ge det stöd de är i behov av. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekelund, Johanna LU and Rosdahl, Cecilia LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barn, föräldrar, ekonomisk påverkan, hantering, kronisk sjukdom, psykisk hälsa, socialt stöd, upplevelse.
language
Swedish
id
5464471
date added to LUP
2015-06-09 16:06:25
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5464471,
 abstract   = {När ett barn i en familj drabbas av en kronisk sjukdom är det inte bara barnet som blir drabbat utan hela familjen påverkas av det nya sättet att förhålla sig till livet. Syftet med litteraturstudien var att få kunskap om hur föräldrar till barn med kronisk sjukdom upplever sin psykiska hälsa. Sex kvantitativa och fyra kvalitativa studier från länder i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika analyserades vilket resulterade i tre huvudteman: Föräldrarnas livskvalitet, Föräldrarnas förmåga till hantering och Föräldrarnas behov av stöd. Resultatet visar på att föräldrarna till barn med kronisk sjukdom upplever att deras psykiska hälsa är sämre än föräldrar till barn som är friska. Både positiva och negativa copingstrategier har identifierats och detta påverkar också föräldrarnas upplevelse av sin psykiska hälsa. Faktorer som ekonomi och tillgång till socialt stöd visade sig också spela roll för föräldrarnas upplevelse av livskvalité och psykisk hälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att ta i beaktning hur föräldrarna hanterar sin kris för att kunna ge det stöd de är i behov av.},
 author    = {Ekelund, Johanna and Rosdahl, Cecilia},
 keyword   = {Barn,föräldrar,ekonomisk påverkan,hantering,kronisk sjukdom,psykisk hälsa,socialt stöd,upplevelse.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk hälsa hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom.},
 year     = {2015},
}