Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av manliga sjuksköterskors yrkesroll i ett kvinnodominerat yrke.

Nilsson, Emil LU and Schmidt, Linn LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av manliga sjuksköterskors yrkesroll. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansats där forskning och litteratur på området sammanställdes. En sökning av relevanta studier gjordes i fyra olika databaser och resulterade i tio studier som valdes till resultatet. Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys där tre huvudkategorier identifierades: Vårda utifrån individen, Beröring i patientkontakten och Styrka i vårdandet. Resultatet visade att kvinnor ses som naturliga vårdare och att män kändes onaturliga i sjuksköterskeyrket. De manliga sjuksköterskorna upplevdes vara särbehandlade i yrket och deras beröring i omvårdnadsarbetet är problematisk. Stereotyper... (More)
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av manliga sjuksköterskors yrkesroll. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansats där forskning och litteratur på området sammanställdes. En sökning av relevanta studier gjordes i fyra olika databaser och resulterade i tio studier som valdes till resultatet. Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys där tre huvudkategorier identifierades: Vårda utifrån individen, Beröring i patientkontakten och Styrka i vårdandet. Resultatet visade att kvinnor ses som naturliga vårdare och att män kändes onaturliga i sjuksköterskeyrket. De manliga sjuksköterskorna upplevdes vara särbehandlade i yrket och deras beröring i omvårdnadsarbetet är problematisk. Stereotyper kring manliga sjuksköterskors beröring skapar hinder i yrkesutövandet och leder till oro och stress för manliga sjuksköterskor. Den feminina stämpeln på sjuksköterskeyrket skapar ojämlikhet mellan könen och innebär en barriär för manliga sjuksköterskor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Emil LU and Schmidt, Linn LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Male nurse, Gender Identity, Experience, Masculinity, Professional role, Caring, Touch.
language
Swedish
id
5464533
date added to LUP
2015-06-09 16:04:34
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{5464533,
 abstract   = {Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av manliga sjuksköterskors yrkesroll. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansats där forskning och litteratur på området sammanställdes. En sökning av relevanta studier gjordes i fyra olika databaser och resulterade i tio studier som valdes till resultatet. Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys där tre huvudkategorier identifierades: Vårda utifrån individen, Beröring i patientkontakten och Styrka i vårdandet. Resultatet visade att kvinnor ses som naturliga vårdare och att män kändes onaturliga i sjuksköterskeyrket. De manliga sjuksköterskorna upplevdes vara särbehandlade i yrket och deras beröring i omvårdnadsarbetet är problematisk. Stereotyper kring manliga sjuksköterskors beröring skapar hinder i yrkesutövandet och leder till oro och stress för manliga sjuksköterskor. Den feminina stämpeln på sjuksköterskeyrket skapar ojämlikhet mellan könen och innebär en barriär för manliga sjuksköterskor.},
 author    = {Nilsson, Emil and Schmidt, Linn},
 keyword   = {Male nurse,Gender Identity,Experience,Masculinity,Professional role,Caring,Touch.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av manliga sjuksköterskors yrkesroll i ett kvinnodominerat yrke.},
 year     = {2015},
}