Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ensamboende äldres syn på vad som främjar deras psykiska hälsa och känsla av mening i tillvaron

Hallgren, Lucas LU and Walke, Daniel LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Studier har visat att psykisk ohälsa är utbrett bland ensamboende äldre. Syfte: Att ta del av forskning som undersöker vad äldre ensamboende personer upplever främjar deras psykiska hälsa och känsla av mening i tillvaron.
Metod: Denna litteraturstudie innefattar nio artiklar i resultatanalysen. Dataanalys genomfördes med integrerad analys.
Resultat: Tre huvudteman som var och ett hade två subteman framkom. Det första temat var betydelsen av att känna socialt sammanhang med att göra saker för och med andra och att söka gemenskap som subteman. Det andra var aktiviteter för ett hälsosamt åldrande med de två subteman; stillasittande aktivitet och fysisk aktivitet. Det tredje huvudtemat som uppkom var betydelsen av att upprätthålla... (More)
Bakgrund: Studier har visat att psykisk ohälsa är utbrett bland ensamboende äldre. Syfte: Att ta del av forskning som undersöker vad äldre ensamboende personer upplever främjar deras psykiska hälsa och känsla av mening i tillvaron.
Metod: Denna litteraturstudie innefattar nio artiklar i resultatanalysen. Dataanalys genomfördes med integrerad analys.
Resultat: Tre huvudteman som var och ett hade två subteman framkom. Det första temat var betydelsen av att känna socialt sammanhang med att göra saker för och med andra och att söka gemenskap som subteman. Det andra var aktiviteter för ett hälsosamt åldrande med de två subteman; stillasittande aktivitet och fysisk aktivitet. Det tredje huvudtemat som uppkom var betydelsen av att upprätthålla självständighet med betydelsen av hemmet och betydelsen av att vara ensamboende som subteman. Resultatet visar att upplevelsen av psykisk hälsa var relaterat till såväl social gemenskap som meningsfull aktivitet. Resultatet visar även att en känsla av delaktighet och att upprätthålla självständighet var förknippat med psykiskt välmående.
Slutsats: Denna litteraturstudie ger en ökad kunskap kring vad äldre upplever som meningsfullt i tillvaron. Studien betonar även vilka roller en känsla av sammanhang och en meningsfull aktivitet spelar för det psykiska måendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallgren, Lucas LU and Walke, Daniel LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ensamboende äldre, meningsfull aktivitet, psykisk ohälsa
language
Swedish
id
5464985
date added to LUP
2015-06-09 15:59:37
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5464985,
 abstract   = {Bakgrund: Studier har visat att psykisk ohälsa är utbrett bland ensamboende äldre. Syfte: Att ta del av forskning som undersöker vad äldre ensamboende personer upplever främjar deras psykiska hälsa och känsla av mening i tillvaron.
Metod: Denna litteraturstudie innefattar nio artiklar i resultatanalysen. Dataanalys genomfördes med integrerad analys. 
Resultat: Tre huvudteman som var och ett hade två subteman framkom. Det första temat var betydelsen av att känna socialt sammanhang med att göra saker för och med andra och att söka gemenskap som subteman. Det andra var aktiviteter för ett hälsosamt åldrande med de två subteman; stillasittande aktivitet och fysisk aktivitet. Det tredje huvudtemat som uppkom var betydelsen av att upprätthålla självständighet med betydelsen av hemmet och betydelsen av att vara ensamboende som subteman. Resultatet visar att upplevelsen av psykisk hälsa var relaterat till såväl social gemenskap som meningsfull aktivitet. Resultatet visar även att en känsla av delaktighet och att upprätthålla självständighet var förknippat med psykiskt välmående.
Slutsats: Denna litteraturstudie ger en ökad kunskap kring vad äldre upplever som meningsfullt i tillvaron. Studien betonar även vilka roller en känsla av sammanhang och en meningsfull aktivitet spelar för det psykiska måendet.},
 author    = {Hallgren, Lucas and Walke, Daniel},
 keyword   = {Ensamboende äldre,meningsfull aktivitet,psykisk ohälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ensamboende äldres syn på vad som främjar deras psykiska hälsa och känsla av mening i tillvaron},
 year     = {2015},
}