Advanced

I krig och PR är allt tillåtet

Katralen Skjerve, Regina LU and Carlholm, Elisabeth LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract
To get across messages in todays ever more increasing information noise requires methods that get recipients to react and take notice of the message. One of these methods is the so-called "hidden PR", where the real message is hidden behind another piece of news, or simply pretending to be something other than what it is. This study examines the phenomenon of hidden PR from a receiver perspective, through qualitative interviews, which examine the reactions of covert public relations of respondents’ aged 20-30. Because relationship building and trust are key elements in the PR industry, the study has a special focus on trust and how the respondents' perception of hidden PR may affect their trust. The empirical data has been understood... (More)
To get across messages in todays ever more increasing information noise requires methods that get recipients to react and take notice of the message. One of these methods is the so-called "hidden PR", where the real message is hidden behind another piece of news, or simply pretending to be something other than what it is. This study examines the phenomenon of hidden PR from a receiver perspective, through qualitative interviews, which examine the reactions of covert public relations of respondents’ aged 20-30. Because relationship building and trust are key elements in the PR industry, the study has a special focus on trust and how the respondents' perception of hidden PR may affect their trust. The empirical data has been understood through theories relevant to the subject, which explains how trust can be understood in relation to Public Relations. The study results show that the hidden PR is considered to be a smart method to attract attention, and that the trust of the recipients is not significantly affected. There was some doubt regarding the respondents' attitude towards the phenomenon, indicating that the method moves across the boundary of what can be considered justifiable. The results revealed that the purpose behind the campaigns, as well as the perception of the underlying organizations, play a role in how the phenomenon is perceived. The study results also show that hidden PR only works if it is used to a limited extent, otherwise the receivers become indifferent before the method and there is nothing that justifies a further use. (Less)
Abstract (Swedish)
För att nå fram med budskap i dagens allt mer stegrande informationsbrus, krävs metoder som får mottagarna att reagera och lägga märke till det som sänds ut. En av dessa metoder är så kallad “dold PR”, där det verkliga budskapet är dolt bakom en annan nyhet, eller helt enkelt utger sig för att vara något annat än vad det är. Denna studie undersöker fenomenet ”dold PR” ur ett mottagarperspektiv, där vi genom kvalitativa intervjuer undersöker reaktionerna på dold PR hos respondenter i åldern 20-30. Eftersom relationsskapande och förtroende är centrala delar inom PR-branschen, har studien ett särskilt fokus på förtroende och hur respondenternas uppfattning av dold PR kan tänkas påverka deras förtroende. Empirin har förståtts utifrån teorier... (More)
För att nå fram med budskap i dagens allt mer stegrande informationsbrus, krävs metoder som får mottagarna att reagera och lägga märke till det som sänds ut. En av dessa metoder är så kallad “dold PR”, där det verkliga budskapet är dolt bakom en annan nyhet, eller helt enkelt utger sig för att vara något annat än vad det är. Denna studie undersöker fenomenet ”dold PR” ur ett mottagarperspektiv, där vi genom kvalitativa intervjuer undersöker reaktionerna på dold PR hos respondenter i åldern 20-30. Eftersom relationsskapande och förtroende är centrala delar inom PR-branschen, har studien ett särskilt fokus på förtroende och hur respondenternas uppfattning av dold PR kan tänkas påverka deras förtroende. Empirin har förståtts utifrån teorier relevanta för ämnet, vilka förklarar hur förtroende kan förstås i relation till Public Relations. Studiens resultat visar att dold PR anses vara en smart metod för att väcka uppmärksamhet, samt att mottagarnas förtroende inte påverkas nämnvärt. Det rådde dock en del tveksamheter gällande respondenternas inställning till fenomenet, vilket tyder på att metoden rör sig i gränslandet för vad som kan anses vara försvarbart. Resultatet avslöjade att syftet bakom kampanjerna, samt uppfattningen för de bakomliggande organisationerna spelar roll för hur fenomenet uppfattas. Studiens resultat visar även att dold PR enbart fungerar om det används begränsat, i annat fall blir mottagarna likgiltiga inför metoden och det finns inget som motiverar den längre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Katralen Skjerve, Regina LU and Carlholm, Elisabeth LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om uppfattningen av dold PR ur ett förtroendeperspektiv
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Public Relations, dold PR, bluff-PR, PR-kupp, förtroende, tillit, strategisk kommunikation
language
Swedish
id
5465160
date added to LUP
2015-06-12 08:05:00
date last changed
2015-06-12 08:05:00
@misc{5465160,
 abstract   = {To get across messages in todays ever more increasing information noise requires methods that get recipients to react and take notice of the message. One of these methods is the so-called "hidden PR", where the real message is hidden behind another piece of news, or simply pretending to be something other than what it is. This study examines the phenomenon of hidden PR from a receiver perspective, through qualitative interviews, which examine the reactions of covert public relations of respondents’ aged 20-30. Because relationship building and trust are key elements in the PR industry, the study has a special focus on trust and how the respondents' perception of hidden PR may affect their trust. The empirical data has been understood through theories relevant to the subject, which explains how trust can be understood in relation to Public Relations. The study results show that the hidden PR is considered to be a smart method to attract attention, and that the trust of the recipients is not significantly affected. There was some doubt regarding the respondents' attitude towards the phenomenon, indicating that the method moves across the boundary of what can be considered justifiable. The results revealed that the purpose behind the campaigns, as well as the perception of the underlying organizations, play a role in how the phenomenon is perceived. The study results also show that hidden PR only works if it is used to a limited extent, otherwise the receivers become indifferent before the method and there is nothing that justifies a further use.},
 author    = {Katralen Skjerve, Regina and Carlholm, Elisabeth},
 keyword   = {Public Relations,dold PR,bluff-PR,PR-kupp,förtroende,tillit,strategisk kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I krig och PR är allt tillåtet},
 year     = {2015},
}