Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hästgödsel - framtidens energiresurs

Nilsson, Sara LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Horses have a great social, cultural and economic importance in society and contribute to the open landscape. There are currently more than 360,000 horses in Sweden, which together produce over 2.7 million tons of manure per year. This represents 10% of the total amount of manure from all livestock in the country. Most horses are found in urban or near-urban rural areas, which means that there is often no arable land available nearby to spread the manure on. This create a waste problem and therefore an environmental problem.
This study shows how horse manure could be used as a resource for energy and the energy potential of three extraction methods; biogas, combustion and heat recovery from the dunghill. It’s not a well-studied area... (More)
Horses have a great social, cultural and economic importance in society and contribute to the open landscape. There are currently more than 360,000 horses in Sweden, which together produce over 2.7 million tons of manure per year. This represents 10% of the total amount of manure from all livestock in the country. Most horses are found in urban or near-urban rural areas, which means that there is often no arable land available nearby to spread the manure on. This create a waste problem and therefore an environmental problem.
This study shows how horse manure could be used as a resource for energy and the energy potential of three extraction methods; biogas, combustion and heat recovery from the dunghill. It’s not a well-studied area today, and few attempts have been done. Those that are available show that the possible energy potential of horse manure is good at the right conditions. Heat recovery from the dunghill, in a stable with 40 horses, could save up to 1400 kWh during one year. Energy extraction through biogas, which is the most studied method, has been shown to provide an energy of about 50-250 kWh/ton of manure depending on which bedding material that were used. This would be corresponding to 0.1-0.4% of electricity consumption per year in Sweden. Energy extraction through combustion has been shown to provide an energy of 1900-5400 kWh/ton manure depending on bedding materials, which would correspond to 3.7-10.4% of electricity consumption in Sweden. However, the environmental impact is greater from this method because of the emissions of greenhouse gases during the combustion.
The use of waste and by-products from agriculture are an important part of Sweden's goal against a society free from fossil fuels in 2050 and is a step towards a sustainable society in which yesterday's waste is today's fuel. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hästgödsel – framtidens energiresurs

Antalet hästar i Sverige ökar varje år och därmed även mängden gödsel. Hanteringen av hästgödsel är idag ett stort problem då stallarna ofta ligger i tätort eller tätortsnära landsbygd utan tillgänglig areal för gödselspridning. Detta skapar problem för hästägare som får betala flera tusen kronor per år och häst för att bli av med gödseln.

Hästar har en stor social, kulturell och ekonomisk betydelse i samhället och bidrar till det öppna landskapet. Det finns idag mer än 360 000 hästar i Sverige, vilka tillsammans producerar över 2,7 miljoner ton gödsel per år. Detta motsvarar 10% av den totala mängden gödsel från alla husdjur i landet. De flesta hästar finns i tätort eller tätortsnära landsbygden,... (More)
Hästgödsel – framtidens energiresurs

Antalet hästar i Sverige ökar varje år och därmed även mängden gödsel. Hanteringen av hästgödsel är idag ett stort problem då stallarna ofta ligger i tätort eller tätortsnära landsbygd utan tillgänglig areal för gödselspridning. Detta skapar problem för hästägare som får betala flera tusen kronor per år och häst för att bli av med gödseln.

Hästar har en stor social, kulturell och ekonomisk betydelse i samhället och bidrar till det öppna landskapet. Det finns idag mer än 360 000 hästar i Sverige, vilka tillsammans producerar över 2,7 miljoner ton gödsel per år. Detta motsvarar 10% av den totala mängden gödsel från alla husdjur i landet. De flesta hästar finns i tätort eller tätortsnära landsbygden, vilket innebär att det ofta inte finns någon åkermark närheten för att sprida gödseln på. Detta skapar ett avfallsproblem och därför också ett miljöproblem.

Denna studie visar hur hästgödsel skulle kunna användas som en resurs för energi och energipotential har beräknats för tre utvinningsmetoder; biogas, förbränning och värmeåtervinning. Ett fåtal studier har gjorts inom området men de visar alla att potentialen för energiutvinning ur hästgödsel är god vid rätta förutsättningar. Värmeåtervinning från gödselstack skulle, i ett stall med 40 hästar, kunna spara ca 1400 kWh under ett år. Energiutvinning genom biogas, som är den mest studerade metoden, har visat sig kunna en energiproduktion på 50-250 kWh/ton gödsel beroende på vilket strömaterial som använts. Detta skulle motsvara 0,1-0,4% av elförbrukningen/år i Sverige. Energiutvinning genom förbränning har visat sig kunna ge en energiproduktion på 1900-5400 kWh/ton gödsel beroende på strömaterial, vilket skulle motsvara 3,7–10,4% av elförbrukningen i Sverige. Dock är miljöpåverkan större från denna metod på grund av utsläpp av växthusgaser under förbränningen.

Användningen av avfall och biprodukter från jordbruket är en viktig del för att nå Sveriges mål mot ett samhälle fritt från fossila bränslen år 2050 och är ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle där gårdagens avfall är dagens bränsle.

Handledare: Erkki Palmu
Examensarbete 15 hp i Miljövetenskap 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sara LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5465668
date added to LUP
2015-06-08 13:30:33
date last changed
2015-06-08 13:30:33
@misc{5465668,
 abstract   = {Horses have a great social, cultural and economic importance in society and contribute to the open landscape. There are currently more than 360,000 horses in Sweden, which together produce over 2.7 million tons of manure per year. This represents 10% of the total amount of manure from all livestock in the country. Most horses are found in urban or near-urban rural areas, which means that there is often no arable land available nearby to spread the manure on. This create a waste problem and therefore an environmental problem.
This study shows how horse manure could be used as a resource for energy and the energy potential of three extraction methods; biogas, combustion and heat recovery from the dunghill. It’s not a well-studied area today, and few attempts have been done. Those that are available show that the possible energy potential of horse manure is good at the right conditions. Heat recovery from the dunghill, in a stable with 40 horses, could save up to 1400 kWh during one year. Energy extraction through biogas, which is the most studied method, has been shown to provide an energy of about 50-250 kWh/ton of manure depending on which bedding material that were used. This would be corresponding to 0.1-0.4% of electricity consumption per year in Sweden. Energy extraction through combustion has been shown to provide an energy of 1900-5400 kWh/ton manure depending on bedding materials, which would correspond to 3.7-10.4% of electricity consumption in Sweden. However, the environmental impact is greater from this method because of the emissions of greenhouse gases during the combustion.
The use of waste and by-products from agriculture are an important part of Sweden's goal against a society free from fossil fuels in 2050 and is a step towards a sustainable society in which yesterday's waste is today's fuel.},
 author    = {Nilsson, Sara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hästgödsel - framtidens energiresurs},
 year     = {2015},
}