Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersökning av karstvittring inom Kristianstadsslättens NV randområde och bedömning av dess betydelse för grundvattnets sårbarhet

von Knorring, Robert LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEL545 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Under våren 2002 undersöktes ett område vid Vanneberga ängar vid Kristianstadsslättens randområde med målet att ge svar på kalkstenens beskaffenhet och dess betydelse för grundvattnets sårbarhet. I området utfördes resistivitets-, självpotential- och VLF-mätningar i syfte att hitta vattenförande zoner i kalkstenen. Kartering av skärningar och slukhål med avseende på karstfenomen  gjordes för en diskussion kring eventuella underjordiska gångar. Resultaten utifrån resistivitetsmätningarna kan tolkas som att det kan finnas koncentrerade vattenförande zoner vid dolinen i Vanneberga. Det går också att tolka resultaten som att det råder risk för att utsläpp transporteras snabbt vidare ut på Kristianstadsslätten. Området runt dolinen är dessutom... (More)
Under våren 2002 undersöktes ett område vid Vanneberga ängar vid Kristianstadsslättens randområde med målet att ge svar på kalkstenens beskaffenhet och dess betydelse för grundvattnets sårbarhet. I området utfördes resistivitets-, självpotential- och VLF-mätningar i syfte att hitta vattenförande zoner i kalkstenen. Kartering av skärningar och slukhål med avseende på karstfenomen  gjordes för en diskussion kring eventuella underjordiska gångar. Resultaten utifrån resistivitetsmätningarna kan tolkas som att det kan finnas koncentrerade vattenförande zoner vid dolinen i Vanneberga. Det går också att tolka resultaten som att det råder risk för att utsläpp transporteras snabbt vidare ut på Kristianstadsslätten. Området runt dolinen är dessutom utsatt för rasrisk. Vidare undersökningar i området är föreslagna. (Less)
Abstract
In the spring of 2002, a region at Vanneberga meadows at Kristianstad Plain peripheral region was examined with respect to provide answers of the limestone nature and its significance for groundwater vulnerability. The area was examined with resistivity-, SP- and VLF measurements in order to find water-bearing structures in the limestone. Mapping of karst phenomena were made for the discussion of underground cavities. The results showed that hydraulic conductive anomalies can be interpreted from resistivity analysis and that there may be conductive cavities at the dolin in Vanneberga. It is also possible to interpret the results as a risk that emissions may be transported quickly out to the Kristianstad Plain. The area around the dolin is... (More)
In the spring of 2002, a region at Vanneberga meadows at Kristianstad Plain peripheral region was examined with respect to provide answers of the limestone nature and its significance for groundwater vulnerability. The area was examined with resistivity-, SP- and VLF measurements in order to find water-bearing structures in the limestone. Mapping of karst phenomena were made for the discussion of underground cavities. The results showed that hydraulic conductive anomalies can be interpreted from resistivity analysis and that there may be conductive cavities at the dolin in Vanneberga. It is also possible to interpret the results as a risk that emissions may be transported quickly out to the Kristianstad Plain. The area around the dolin is additionally exposed to risk of collapse. Further investigations are proposed. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Geofysik kan skydda grundvattnet

Det råder risk för att eventuella utsläpp vid väg 21 kan transporteras snabbt vidare ut på Kristianstadsslätten. Undersökningar vid Nävlingeåsens randzon konstaterar detta. Stora vattenflöden har observerats vid Vanneberga ängar i den kalkrika berggrundens så kallade karstfenomen. Porositeten i kalkstenen vid undersökningsområdet är mätbart högre än i kalksten vid andra undersökta närområden.

Under våren 2002 undersöktes ett område vid Vanneberga ängar som ligger vid Kris-tianstadsslättens randområde. Målet var att ge svar på kalkstenens beskaffenhet och dess betydelse för grundvattnets sårbarhet. I området utfördes olika typer av geofysiska undersökningar i syfte att hitta vattenförande zoner i... (More)
Geofysik kan skydda grundvattnet

Det råder risk för att eventuella utsläpp vid väg 21 kan transporteras snabbt vidare ut på Kristianstadsslätten. Undersökningar vid Nävlingeåsens randzon konstaterar detta. Stora vattenflöden har observerats vid Vanneberga ängar i den kalkrika berggrundens så kallade karstfenomen. Porositeten i kalkstenen vid undersökningsområdet är mätbart högre än i kalksten vid andra undersökta närområden.

Under våren 2002 undersöktes ett område vid Vanneberga ängar som ligger vid Kris-tianstadsslättens randområde. Målet var att ge svar på kalkstenens beskaffenhet och dess betydelse för grundvattnets sårbarhet. I området utfördes olika typer av geofysiska undersökningar i syfte att hitta vattenförande zoner i kalkstenen. Efter avbildningar av skärningar och slukhål kunde en diskussion kring eventuella underjordiska gångar hållas.

Geologin är unik
Området ligger vid en förkastningszon i urberget som består av ögonförande skiffrig gneisgranit. Då Nävlingeåsen, som är det sydvästra urbergsblocket, höjdes relativt till det nordöstra Vinslövsblocket under kritatiden avlagrades sediment som glaukonitsand, sandsten och kalksten med fossil som belemniter och foraminiferer. Ovanför dessa avlagringar finner vi idag jordarter bildade vid den senaste istiden.

Karstfenomen
De karstfenomen som hittats i området är så kallade avsänkningstrattar, alluvialdoliner, med aktiva slukhål och slukhål som fyllts med sediment. De senare icke aktiva formerna brukar kallas för paleokarst. Det är upplösning av kalkstenen som bildat karstfenomenen i sprickor och bankgränser. Kalkstenens lösta joner har följt med regnvattnet vidare ner i grundvattensystemet. Vid Vanneberga ängar har dessutom jorden ovanför kalkstenen spolats ner i gångarna.

Geofysiken visar riskerna
Resultaten utifrån de geofysiska mätningarna vid Vanneberga ängar har tolkats som att det kan finnas koncentrerade vattenförande zoner vid dolinen i Vanneberga. Det går också att tolka resultaten som att det råder risk för att utsläpp transporteras snabbt vidare ut på Kristianstadsslätten. Området runt dolinen är dessutom utsatt för rasrisk. Vidare under-sökningar i området är föreslagna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
von Knorring, Robert LU
supervisor
organization
course
GEL545 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Vanneberga, VLF, självpotential, resistivitet, geofysik, slukhål, dolin, karstvittring, krita, Nävlingeåsen, Kristianstadsslätten, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
432
language
Swedish
id
5465672
date added to LUP
2015-06-05 09:56:07
date last changed
2015-06-05 09:56:07
@misc{5465672,
 abstract   = {In the spring of 2002, a region at Vanneberga meadows at Kristianstad Plain peripheral region was examined with respect to provide answers of the limestone nature and its significance for groundwater vulnerability. The area was examined with resistivity-, SP- and VLF measurements in order to find water-bearing structures in the limestone. Mapping of karst phenomena were made for the discussion of underground cavities. The results showed that hydraulic conductive anomalies can be interpreted from resistivity analysis and that there may be conductive cavities at the dolin in Vanneberga. It is also possible to interpret the results as a risk that emissions may be transported quickly out to the Kristianstad Plain. The area around the dolin is additionally exposed to risk of collapse. Further investigations are proposed.},
 author    = {von Knorring, Robert},
 keyword   = {Vanneberga,VLF,självpotential,resistivitet,geofysik,slukhål,dolin,karstvittring,krita,Nävlingeåsen,Kristianstadsslätten,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Undersökning av karstvittring inom Kristianstadsslättens NV randområde och bedömning av dess betydelse för grundvattnets sårbarhet},
 year     = {2015},
}