Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att samarbeta i kris

Olofsson, Joel LU ; Persson, Dennis LU and Jeffsell, Johannes LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Våld i samband med fotbollsmatcher har länge varit ett problem i Sverige. Den 30 mars 2014 nådde det sin kulmen när en Djurgårdssupporter misshandlades till döds i samband med en match mot Helsingborgs IF, vilket blev starten för en kris som drabbade både Helsingborgs IF och dess supporterförening Kärnan. Studien, som fokuserar på medlemsorganisationers kriskommunikation och organisations-samarbeten i krissituationer är gjord ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Den empiriska datan utgörs av semistrukturerade intervjuer och textanalys av båda or-ganisationernas kommunikation via sina respektive hemsidor och Facebooksidor under krisens mest akuta fas. Vår studie visar hur det har blivit allt mer komplext för idrottsföreningar att... (More)
Våld i samband med fotbollsmatcher har länge varit ett problem i Sverige. Den 30 mars 2014 nådde det sin kulmen när en Djurgårdssupporter misshandlades till döds i samband med en match mot Helsingborgs IF, vilket blev starten för en kris som drabbade både Helsingborgs IF och dess supporterförening Kärnan. Studien, som fokuserar på medlemsorganisationers kriskommunikation och organisations-samarbeten i krissituationer är gjord ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Den empiriska datan utgörs av semistrukturerade intervjuer och textanalys av båda or-ganisationernas kommunikation via sina respektive hemsidor och Facebooksidor under krisens mest akuta fas. Vår studie visar hur det har blivit allt mer komplext för idrottsföreningar att identifiera sina huvudintressenter vid kriskommunikation, och att sociala medier för mindre medlemsföreningar blivit den viktigaste kanalen i kriskommunikation. Studiens slutsats blir att det inte är möjligt att skapa en modell för hur ideella medlemsorganisationer ska hantera kriskommunikation eftersom de kan ha olika mål och olika ekonomiska förutsättningar och därmed också måste fokusera på olika målgrupper i kriskommunikationen. Vi kan också fastslå att två sammanlänkade organisationer inte nödvändigtvis måste ha ett uttalat samarbete i sin kriskommunikation men att det är viktigt att de arbetar efter samma problemformulering internt.
Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av samtliga tre författare. (Less)
Abstract
Football-related violence has been a problem in Sweden for a long time. On 30 March 2014 it reached its climax when a Djurgården supporter was killed in connection with a match against Helsingborgs IF, which started a crisis that affected both Helsingborgs IF and its supporters' association Kärnan. This study, which focuses on member organizations’ crisis communication and interorganizational relationships in crisis situations is conducted from a social constructionist perspective. The empirical data consists of semi-structured interviews and text analysis of both organizations communication via their respective websites and Facebook pages of most urgent phase of the crisis. Our study shows how it has become increasingly more complex for... (More)
Football-related violence has been a problem in Sweden for a long time. On 30 March 2014 it reached its climax when a Djurgården supporter was killed in connection with a match against Helsingborgs IF, which started a crisis that affected both Helsingborgs IF and its supporters' association Kärnan. This study, which focuses on member organizations’ crisis communication and interorganizational relationships in crisis situations is conducted from a social constructionist perspective. The empirical data consists of semi-structured interviews and text analysis of both organizations communication via their respective websites and Facebook pages of most urgent phase of the crisis. Our study shows how it has become increasingly more complex for sports clubs to identify their main stakeholders in crisis communications, and how social media have become the main channel of crisis communication for smaller member associations. The study's conclusion is that it is not possible to create a model of how non-profit member organizations should handle crisis communication as they may have different goals and different economic conditions and thus also have to focus on different target groups. We can also establish that two linked organizations do not necessarily have to have an expressed cooperation in their crisis communication but it is essential that they work after the same problem definition internally. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Joel LU ; Persson, Dennis LU and Jeffsell, Johannes LU
supervisor
organization
alternative title
To cooperate in crisis
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategisk kommunikation, kriskommunikation, idrottsföreningar, medlemsorganisationer, samarbete, organisationssamarbeten, organisering, sociala medier, krissamarbeten
language
Swedish
id
5465769
date added to LUP
2015-06-12 08:09:53
date last changed
2015-06-12 08:09:53
@misc{5465769,
 abstract   = {Football-related violence has been a problem in Sweden for a long time. On 30 March 2014 it reached its climax when a Djurgården supporter was killed in connection with a match against Helsingborgs IF, which started a crisis that affected both Helsingborgs IF and its supporters' association Kärnan. This study, which focuses on member organizations’ crisis communication and interorganizational relationships in crisis situations is conducted from a social constructionist perspective. The empirical data consists of semi-structured interviews and text analysis of both organizations communication via their respective websites and Facebook pages of most urgent phase of the crisis. Our study shows how it has become increasingly more complex for sports clubs to identify their main stakeholders in crisis communications, and how social media have become the main channel of crisis communication for smaller member associations. The study's conclusion is that it is not possible to create a model of how non-profit member organizations should handle crisis communication as they may have different goals and different economic conditions and thus also have to focus on different target groups. We can also establish that two linked organizations do not necessarily have to have an expressed cooperation in their crisis communication but it is essential that they work after the same problem definition internally.},
 author    = {Olofsson, Joel and Persson, Dennis and Jeffsell, Johannes},
 keyword   = {strategisk kommunikation,kriskommunikation,idrottsföreningar,medlemsorganisationer,samarbete,organisationssamarbeten,organisering,sociala medier,krissamarbeten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att samarbeta i kris},
 year     = {2015},
}