Advanced

Paleoekologisk undersökning av Triberga mosse, sydöstra Öland

Pettersson, Johan LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
För 10 000kalenderår sedan vandrade de första människorna över isen och ut på Öland. Ända sedan dess har öns vegetation utsatts för antropogena påverkan. Under järnåldern ökade Ölands befolkning kraftigt tack vare starka kopplingar till Rom. Tiden kallas ofta ”Ölands guldålder”. Med en ökad befolkning intensifierades även markanvändningen vilket ledde till ett öppnande av landskapet. I denna studie undersöks Triberga mosse, ett kärr på sydöstra Öland beläget endast 500m från en av de ringborgar uppförda under Ölands Guldålder. Fokus lig-ger på att identifiera förändringar i vegetationstäcket i och runt Triberga mosse med hjälp av pollenanalys då det sedan tidigare endast utförts stratigrafiska undersökningar. Med hjälp av pollenanalysen... (More)
För 10 000kalenderår sedan vandrade de första människorna över isen och ut på Öland. Ända sedan dess har öns vegetation utsatts för antropogena påverkan. Under järnåldern ökade Ölands befolkning kraftigt tack vare starka kopplingar till Rom. Tiden kallas ofta ”Ölands guldålder”. Med en ökad befolkning intensifierades även markanvändningen vilket ledde till ett öppnande av landskapet. I denna studie undersöks Triberga mosse, ett kärr på sydöstra Öland beläget endast 500m från en av de ringborgar uppförda under Ölands Guldålder. Fokus lig-ger på att identifiera förändringar i vegetationstäcket i och runt Triberga mosse med hjälp av pollenanalys då det sedan tidigare endast utförts stratigrafiska undersökningar. Med hjälp av pollenanalysen tolkades sedan den lokala vegetationshistorian och resultaten indikerar en ökning i markanvändning runt 400-talet. (Less)
Abstract (Swedish)
10 000kalenderyears ago the first people wandered over the ice and onto Öland. Since then the vegeta-tion of Öland have been exposed to anthropogenic change and impact. During the Iron Age the population of Öland increases greatly due to strong connections to Rome. This time is commonly referred to as ”Ölands guldålder”. An increased population brought about an increase in land use which in turn brought about an opening of the land-scape. This study examines Triberga mosse, a bog situated on south-eastern Öland only 500m from one of the forti-fications erected during Ölands Guldålder. The focus of the study lies on identifying changes in vegetation cover and land use in and around Triberga mosse with the help of pollenanalysis. Earlier... (More)
10 000kalenderyears ago the first people wandered over the ice and onto Öland. Since then the vegeta-tion of Öland have been exposed to anthropogenic change and impact. During the Iron Age the population of Öland increases greatly due to strong connections to Rome. This time is commonly referred to as ”Ölands guldålder”. An increased population brought about an increase in land use which in turn brought about an opening of the land-scape. This study examines Triberga mosse, a bog situated on south-eastern Öland only 500m from one of the forti-fications erected during Ölands Guldålder. The focus of the study lies on identifying changes in vegetation cover and land use in and around Triberga mosse with the help of pollenanalysis. Earlier studies done in Triberga mosse have only dealt with stratigraphy. With the help of pollenanalasys the local vegetational history were interpreted and results indicate an increased land use during the 5th century. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Johan LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pollenanalys, Öland, järnålder, Holocen, kvartär
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
439
language
Swedish
id
5465906
date added to LUP
2015-06-05 17:54:41
date last changed
2015-06-05 17:54:41
@misc{5465906,
 abstract   = {10 000kalenderyears ago the first people wandered over the ice and onto Öland. Since then the vegeta-tion of Öland have been exposed to anthropogenic change and impact. During the Iron Age the population of Öland increases greatly due to strong connections to Rome. This time is commonly referred to as ”Ölands guldålder”. An increased population brought about an increase in land use which in turn brought about an opening of the land-scape. This study examines Triberga mosse, a bog situated on south-eastern Öland only 500m from one of the forti-fications erected during Ölands Guldålder. The focus of the study lies on identifying changes in vegetation cover and land use in and around Triberga mosse with the help of pollenanalysis. Earlier studies done in Triberga mosse have only dealt with stratigraphy. With the help of pollenanalasys the local vegetational history were interpreted and results indicate an increased land use during the 5th century.},
 author    = {Pettersson, Johan},
 keyword   = {pollenanalys,Öland,järnålder,Holocen,kvartär},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Paleoekologisk undersökning av Triberga mosse, sydöstra Öland},
 year     = {2015},
}