Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barriärer och förutsättningar för främjande av egenvård vid diabetes typ 2

Haskel, Josefin LU and Darud, Cecilia LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ständigt ökar i världen där miljöfaktorer och levnadsvanor är de främsta bidragande orsakerna till sjukdomen. Syftet var att utifrån ett patientperspektiv identifiera barriärer och förutsättningar för sjuksköterskans främjande av egenvård. Litteraturstudien grundar sig på 10 kvalitativa intervjustudier. Teman som framkom utifrån barriärer i resultatet var individuella aspekter, kulturella aspekter, upplevd motivationsbrist, begränsad vårdkontakt. Förutsättningar som identifierades för egenvård var goda vårdrelationer, stöd från familjen samt patientens ansvarstagande. Genom att få en ökad förståelse för patienters upplevelser av barriärer och förutsättningar kan sjuksköterskan stödja och motivera till... (More)
Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ständigt ökar i världen där miljöfaktorer och levnadsvanor är de främsta bidragande orsakerna till sjukdomen. Syftet var att utifrån ett patientperspektiv identifiera barriärer och förutsättningar för sjuksköterskans främjande av egenvård. Litteraturstudien grundar sig på 10 kvalitativa intervjustudier. Teman som framkom utifrån barriärer i resultatet var individuella aspekter, kulturella aspekter, upplevd motivationsbrist, begränsad vårdkontakt. Förutsättningar som identifierades för egenvård var goda vårdrelationer, stöd från familjen samt patientens ansvarstagande. Genom att få en ökad förståelse för patienters upplevelser av barriärer och förutsättningar kan sjuksköterskan stödja och motivera till egenvård. Detta kan i sin tur leda till att patienterna blir mer ansvarstagande i sin sjukdom och motiveras till livsstilsförändringar för att upprätthålla en god hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haskel, Josefin LU and Darud, Cecilia LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Egenvård, Diabetes typ 2, Barriärer, Förutsättningar, Vårdrelationer
language
Swedish
id
5466067
date added to LUP
2015-06-09 16:00:55
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5466067,
 abstract   = {Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ständigt ökar i världen där miljöfaktorer och levnadsvanor är de främsta bidragande orsakerna till sjukdomen. Syftet var att utifrån ett patientperspektiv identifiera barriärer och förutsättningar för sjuksköterskans främjande av egenvård. Litteraturstudien grundar sig på 10 kvalitativa intervjustudier. Teman som framkom utifrån barriärer i resultatet var individuella aspekter, kulturella aspekter, upplevd motivationsbrist, begränsad vårdkontakt. Förutsättningar som identifierades för egenvård var goda vårdrelationer, stöd från familjen samt patientens ansvarstagande. Genom att få en ökad förståelse för patienters upplevelser av barriärer och förutsättningar kan sjuksköterskan stödja och motivera till egenvård. Detta kan i sin tur leda till att patienterna blir mer ansvarstagande i sin sjukdom och motiveras till livsstilsförändringar för att upprätthålla en god hälsa.},
 author    = {Haskel, Josefin and Darud, Cecilia},
 keyword   = {Egenvård,Diabetes typ 2,Barriärer,Förutsättningar,Vårdrelationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barriärer och förutsättningar för främjande av egenvård vid diabetes typ 2},
 year     = {2015},
}