Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategier för att bemästra livssituationen efter amputation av en nedre extremitet

Fors, Elin LU and Sjöberg, Lydia LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Personer som genomgått amputation av en nedre extremitet kan använda sig av
en mängd olika strategier för att hantera sin nya livssituation. I tidigare
forskning har strategier inte fått något större fokus utan den har inriktat sig på den fysiska återhämtningen. Syftet var att beskriva vilka strategier vuxna
personer som amputerat en nedre extremitet kan använda för att bemästra sin
nya livssituation. En litteraturstudie genomfördes med ett hermeneutiskt
perspektiv som kopplats till omvårdnadsteoretikern Jean Watson. Genom en
integrerad analys av nio studier framkom fem kategorier med sammanlagt elva
strategier: att använda jämförelse, att ha ett mål, att finna mening med
amputationen, att söka stöd och ta emot hjälp och att... (More)
Personer som genomgått amputation av en nedre extremitet kan använda sig av
en mängd olika strategier för att hantera sin nya livssituation. I tidigare
forskning har strategier inte fått något större fokus utan den har inriktat sig på den fysiska återhämtningen. Syftet var att beskriva vilka strategier vuxna
personer som amputerat en nedre extremitet kan använda för att bemästra sin
nya livssituation. En litteraturstudie genomfördes med ett hermeneutiskt
perspektiv som kopplats till omvårdnadsteoretikern Jean Watson. Genom en
integrerad analys av nio studier framkom fem kategorier med sammanlagt elva
strategier: att använda jämförelse, att ha ett mål, att finna mening med
amputationen, att söka stöd och ta emot hjälp och att avleda. Strategierna som
presenteras kan användas som ett underlag för sjuksköterskan i arbetet med
personer som genomgått amputation av en nedre extremitet, både i det akuta
skedet och med tiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fors, Elin LU and Sjöberg, Lydia LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förändrad livssituation, strategier, bemästrande, vuxna, amputation, anpassning, amputation av nedre extremitet
language
Swedish
id
5467330
date added to LUP
2015-06-09 16:02:50
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5467330,
 abstract   = {Personer som genomgått amputation av en nedre extremitet kan använda sig av
en mängd olika strategier för att hantera sin nya livssituation. I tidigare
forskning har strategier inte fått något större fokus utan den har inriktat sig på den fysiska återhämtningen. Syftet var att beskriva vilka strategier vuxna
personer som amputerat en nedre extremitet kan använda för att bemästra sin
nya livssituation. En litteraturstudie genomfördes med ett hermeneutiskt
perspektiv som kopplats till omvårdnadsteoretikern Jean Watson. Genom en
integrerad analys av nio studier framkom fem kategorier med sammanlagt elva
strategier: att använda jämförelse, att ha ett mål, att finna mening med
amputationen, att söka stöd och ta emot hjälp och att avleda. Strategierna som
presenteras kan användas som ett underlag för sjuksköterskan i arbetet med
personer som genomgått amputation av en nedre extremitet, både i det akuta
skedet och med tiden.},
 author    = {Fors, Elin and Sjöberg, Lydia},
 keyword   = {förändrad livssituation,strategier,bemästrande,vuxna,amputation,anpassning,amputation av nedre extremitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategier för att bemästra livssituationen efter amputation av en nedre extremitet},
 year     = {2015},
}