Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anestesisjuksköterskors erfarenheter av WHO´s kirurgiska checklista

Svensson, Kristofer LU and Garcia Pallares, Marco LU (2015) ANSM50 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista minskade antalet komplikationer med 10,6 %. Trots detta finns det fortfarande arbete att utföra då det existerar viss resistens mot användandet. Användandet har medfört strukturerad kommunikation. Tidigare forskning visar att cirka 30 % av den kommunikation som sker på operationssalen är bristande. Syfte: Att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av och förhållning till WHO´s kirurgiska checklista. Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts där en intervjuguide använts, innehållsanalys med latent tolkning genomfördes. Resultat: Anestesisjuksköterskor upplevde att efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista har kommunikationen och teamarbetet på... (More)
Bakgrund: Efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista minskade antalet komplikationer med 10,6 %. Trots detta finns det fortfarande arbete att utföra då det existerar viss resistens mot användandet. Användandet har medfört strukturerad kommunikation. Tidigare forskning visar att cirka 30 % av den kommunikation som sker på operationssalen är bristande. Syfte: Att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av och förhållning till WHO´s kirurgiska checklista. Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts där en intervjuguide använts, innehållsanalys med latent tolkning genomfördes. Resultat: Anestesisjuksköterskor upplevde att efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista har kommunikationen och teamarbetet på operationssalen förbättrats vilket medfört en ökad patientsäkerhet. Samtidigt upplevde de att användandet av WHO´s kirurgiska checklista har medfört en struktur i rutinerna kring patienten, där alla i operationsteamet nu erhåller information om patientens status, förväntat förlopp och eventuella komplikationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Kristofer LU and Garcia Pallares, Marco LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie
course
ANSM50 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
WHO´s kirurgiska checklista, patientsäkerhet, kommunikation, trygghet, förändring
language
Swedish
id
5467449
date added to LUP
2015-06-16 15:55:41
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{5467449,
 abstract   = {Bakgrund: Efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista minskade antalet komplikationer med 10,6 %. Trots detta finns det fortfarande arbete att utföra då det existerar viss resistens mot användandet. Användandet har medfört strukturerad kommunikation. Tidigare forskning visar att cirka 30 % av den kommunikation som sker på operationssalen är bristande. Syfte: Att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av och förhållning till WHO´s kirurgiska checklista. Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts där en intervjuguide använts, innehållsanalys med latent tolkning genomfördes. Resultat: Anestesisjuksköterskor upplevde att efter implementeringen av WHO´s kirurgiska checklista har kommunikationen och teamarbetet på operationssalen förbättrats vilket medfört en ökad patientsäkerhet. Samtidigt upplevde de att användandet av WHO´s kirurgiska checklista har medfört en struktur i rutinerna kring patienten, där alla i operationsteamet nu erhåller information om patientens status, förväntat förlopp och eventuella komplikationer.},
 author    = {Svensson, Kristofer and Garcia Pallares, Marco},
 keyword   = {WHO´s kirurgiska checklista,patientsäkerhet,kommunikation,trygghet,förändring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesisjuksköterskors erfarenheter av WHO´s kirurgiska checklista},
 year     = {2015},
}