Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ecological Modernization and the European Greens

Andersson, Viktor LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Green political parties are traditionally known to strive for radical systematic change in favor of the environment. The radical demands might limit the voter support and consequently the possibility of coalition collaborations. However, Green parties have permanently established themselves in various parliaments throughout Europe. This thesis argues that an ideological transformation has occurred, which enables Green parties to increase parliamentary policy influence. Moreover, the study has a mixed methods approach. The quantitative research is conducted on all well established European Green parties, followed by qualitative case studies on three specific Green parties. The hypothesis implies that the internal ideological transformation... (More)
Green political parties are traditionally known to strive for radical systematic change in favor of the environment. The radical demands might limit the voter support and consequently the possibility of coalition collaborations. However, Green parties have permanently established themselves in various parliaments throughout Europe. This thesis argues that an ideological transformation has occurred, which enables Green parties to increase parliamentary policy influence. Moreover, the study has a mixed methods approach. The quantitative research is conducted on all well established European Green parties, followed by qualitative case studies on three specific Green parties. The hypothesis implies that the internal ideological transformation can be explained as a shift from traditional Ecologism towards Ecological Modernization. By conducting ideal type analysis on the cases selected, the study finds support for the hypothesis, and an ideological transformation can be confirmed. The results are discussed and a potential reason for the transformation is found to be the strive for increased policy influence. However, further research is needed in order to confirm this hypothesis. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Miljöpartier har växt fram på den Europeiska politiska arenan. På ett par decennium har Miljöpartier förändrats från en radikal miljörörelse till att vara ett konkret regeringsalternativ. Denna strävan efter policyinflytande går emot de traditionella gröna ideologin. Studiens syfte är att förstå om en ideologisk förändring har ägt rum bland Europas Miljöpartier, samt vad detta kan bero på.

Den traditionella gröna ideologin, eller traditionell Ekologism som jag benämner den i studien, strävar efter radikal förändring av miljöpolicy. Genom att reformera det ekonomiska systemet kraftigt samt genom att förändra och begränsa den nuvarande levnadsstandarden, kan mänskligheten leva i harmoni med naturen. Dessa radikala krav på förändring... (More)
Miljöpartier har växt fram på den Europeiska politiska arenan. På ett par decennium har Miljöpartier förändrats från en radikal miljörörelse till att vara ett konkret regeringsalternativ. Denna strävan efter policyinflytande går emot de traditionella gröna ideologin. Studiens syfte är att förstå om en ideologisk förändring har ägt rum bland Europas Miljöpartier, samt vad detta kan bero på.

Den traditionella gröna ideologin, eller traditionell Ekologism som jag benämner den i studien, strävar efter radikal förändring av miljöpolicy. Genom att reformera det ekonomiska systemet kraftigt samt genom att förändra och begränsa den nuvarande levnadsstandarden, kan mänskligheten leva i harmoni med naturen. Dessa radikala krav på förändring skiljer sig kraftigt från andra mer traditionella politiska partier och konsekvensen blev ett begränsat väljarstöd för de olika Miljöpartierna. Den generella väljaren var inte beredd att reducera sin levnadsstandard till förmån för miljön. Detta medförde att Miljöpartierna inte valde att sträva mot ett ökat direkt policyinflytande inom de nationella parlamenten, utan strävade snarare efter att påverka de andra partierna i parlamenten från opposition, genom att ständigt påminna om vikten av miljöpolicy.

Trots detta så har Miljöpartier på senare år ingått i koalitioner vilket i vissa fall till och med har medfört regeringsproposition. En tydlig ideologisk förändring har uppfattats, och min hypotes indikerar att förändringen kan förklaras med hjälp av teorin Ekologisk Modernisering. Ekologisk Modernisering möjliggör en annan typ av miljöpolicy, utan att ställa radikala krav på begränsad levnadsstandard. Genom att kombinera ekonomiska och gröna värden kan ekonomisk tillväxt uppnås på ett hållbart sätt. Teknologiska innovationer ses som en viktig del i lösningen på miljöproblemen och teknologitilliten är stor inom teorin. Förespråkare av teorin menar även att en grön ekonomi kommer gynna forskning och framtagande av ny miljövänlig teknik. Enligt förespråkare för Ekologisk Modernisering krävs alltså ingen radikal förändring inom det ekonomiska systemet eller inom levnadsstandard för att agera till förmån för miljön.

Studien är genomförd i två steg. Först genom en statistisk undersökning på alla Europeiska Miljöpartier som har blivit invalda i sina respektive nationella parlament, i minst fyra val i sträck. Sedan har fallstudier genomförts på tre av fallen från den statiska undersökningen (Sverige, Irland och Tyskland), med målsättningen att få en mer djupgående förståelse för den ideologiska förändringen. Fallstudierna bekräftar att en ideologisk förändring har skett i linje med hypotesen, men då urvalet inte är slumpmässigt så kan studien enbart bevisa en förändring inom de fall som faktiskt undersöks. Det statistiska resultatet indikerar att fallstudieresultatet möjligen kan gälla ur ett mer generellt Europeiskt perspektiv, men vidare forskning krävs för att bekräfta detta.

En potentiell anledning till den ideologiska förändringen är strävan efter ökat policyinflytande. Då Ekologisk Modernisering möjliggör miljöpolicy utan krav på radikal förändring, kan väljarstödet öka. Ett ökat väljarstöd kan i sin tur möjliggöra att Miljöpartier kan tackla miljöproblemen från en högre policyinstans. Alla tre fall som studerats i uppsatsen har gått från att aktivt inte sträva efter regeringsmedverkan, till att ingå i koalitioner med målsättningen att nå regering. Kompromissen som ett koalitionssamarbete medför, begränsar möjligheterna till miljöpolicy-skapande. Vidare forskning krävs för att förstå i vilken mån lägre krav på förändring, i kombination med ett ökat direkt policyinflytande, medför bättre eller sämre påverkan på miljön jämfört med de traditionella Miljöpartierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Viktor LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Green parties, Green Ideology, Ideological change, Traditional Ecologism, Ecological Modernization
language
English
id
5467511
date added to LUP
2015-06-10 14:52:35
date last changed
2015-06-10 14:52:35
@misc{5467511,
 abstract   = {{Green political parties are traditionally known to strive for radical systematic change in favor of the environment. The radical demands might limit the voter support and consequently the possibility of coalition collaborations. However, Green parties have permanently established themselves in various parliaments throughout Europe. This thesis argues that an ideological transformation has occurred, which enables Green parties to increase parliamentary policy influence. Moreover, the study has a mixed methods approach. The quantitative research is conducted on all well established European Green parties, followed by qualitative case studies on three specific Green parties. The hypothesis implies that the internal ideological transformation can be explained as a shift from traditional Ecologism towards Ecological Modernization. By conducting ideal type analysis on the cases selected, the study finds support for the hypothesis, and an ideological transformation can be confirmed. The results are discussed and a potential reason for the transformation is found to be the strive for increased policy influence. However, further research is needed in order to confirm this hypothesis.}},
 author    = {{Andersson, Viktor}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ecological Modernization and the European Greens}},
 year     = {{2015}},
}