Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det räcker inte med en spakurs"- utmattningssyndrom ur psykodynamiskt och existentiellt perspektiv

Quilisch, Eva LU and Andersson, Karna LU (2015) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract
Stress-related illness in Sweden is on the increase and notably, cases of stress-related exhaustion. The aim of this study was to widen the understanding of stress-related exhaustion and to shed light on it from a psychodynamic and an existential perspective. Semi-structured interviews were conducted with ten experienced psychotherapists about their way of understanding and working with stress-related exhaustion. The data was analysed using thematic analysis methods that identified ten themes. The results of the study pointed to important psychotherapeutic aspects, such as the body’s signals and how these can be understood, as well as approaches to human vulnerability and relations to oneself and others. The study showed that... (More)
Stress-related illness in Sweden is on the increase and notably, cases of stress-related exhaustion. The aim of this study was to widen the understanding of stress-related exhaustion and to shed light on it from a psychodynamic and an existential perspective. Semi-structured interviews were conducted with ten experienced psychotherapists about their way of understanding and working with stress-related exhaustion. The data was analysed using thematic analysis methods that identified ten themes. The results of the study pointed to important psychotherapeutic aspects, such as the body’s signals and how these can be understood, as well as approaches to human vulnerability and relations to oneself and others. The study showed that stress-related exhaustion might be seen as a life crisis that needs an individualised approach. In addition, the study highlighted the importance of seeing the impact on people affected by stress-related exhaustion in its context. This expanded understanding raises the question of how humans can find a sustainable way of living in today’s world. The results are discussed in relation to the usefulness of psychotherapy with people suffering from symptoms of stress-related exhaustion. Finally the study explored how further research could be conducted with the aim of broadening the understanding of stress-related exhaustion. (Less)
Abstract (Swedish)
Den stressrelaterade ohälsan i Sverige ökar och däribland utmattningssyndrom. Syftet med denna studie var att vidga förståelsen av utmattningssyndrom genom att belysa det ur ett psykodynamiskt- samt ett existentiellt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio erfarna psykoterapeuter kring deras sätt att förstå och arbeta med utmattningssyndrom. Materialet analyserades med tematisk analys och tio teman identifierades. Studiens resultat pekade på viktiga psykoterapeutiska aspekter såsom kroppens signaler och hur dessa kan förstås, liksom förhållningssätt till mänsklig sårbarhet, samt människans relation till sig själv och andra. Studien visade att utmattningssyndrom kan likställas med en livskris, och därför kräver en... (More)
Den stressrelaterade ohälsan i Sverige ökar och däribland utmattningssyndrom. Syftet med denna studie var att vidga förståelsen av utmattningssyndrom genom att belysa det ur ett psykodynamiskt- samt ett existentiellt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio erfarna psykoterapeuter kring deras sätt att förstå och arbeta med utmattningssyndrom. Materialet analyserades med tematisk analys och tio teman identifierades. Studiens resultat pekade på viktiga psykoterapeutiska aspekter såsom kroppens signaler och hur dessa kan förstås, liksom förhållningssätt till mänsklig sårbarhet, samt människans relation till sig själv och andra. Studien visade att utmattningssyndrom kan likställas med en livskris, och därför kräver en individanpassad behandling. Resultatet lyfte fram vikten av att se den människa som drabbats av utmattningssyndrom i sin kontext. I den utvidgade förståelsen av utmattningssyndrom framkom frågan om hur man som människa kan hitta ett hållbart sätt att leva i vår tid. Resultaten diskuteras i förhållande till användbarhet i psykoterapi med människor med utmattningssyndrom. Vidare diskuteras hur fortsatt forskning inom detta område skulle kunna se ut för att nå en vidgat förståelseperspektiv på utmattningssyndrom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Quilisch, Eva LU and Andersson, Karna LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
stressrelaterad ohälsa, tematisk analys, existentiell psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi, utmattningssyndrom, thematic analysis, existential therapy, psychodynamic therapy, stress-related exhaustion, stress-related illness
language
Swedish
id
5468204
date added to LUP
2015-06-16 11:19:28
date last changed
2015-06-18 14:04:25
@misc{5468204,
 abstract   = {Stress-related illness in Sweden is on the increase and notably, cases of stress-related exhaustion. The aim of this study was to widen the understanding of stress-related exhaustion and to shed light on it from a psychodynamic and an existential perspective. Semi-structured interviews were conducted with ten experienced psychotherapists about their way of understanding and working with stress-related exhaustion. The data was analysed using thematic analysis methods that identified ten themes. The results of the study pointed to important psychotherapeutic aspects, such as the body’s signals and how these can be understood, as well as approaches to human vulnerability and relations to oneself and others. The study showed that stress-related exhaustion might be seen as a life crisis that needs an individualised approach. In addition, the study highlighted the importance of seeing the impact on people affected by stress-related exhaustion in its context. This expanded understanding raises the question of how humans can find a sustainable way of living in today’s world. The results are discussed in relation to the usefulness of psychotherapy with people suffering from symptoms of stress-related exhaustion. Finally the study explored how further research could be conducted with the aim of broadening the understanding of stress-related exhaustion.},
 author    = {Quilisch, Eva and Andersson, Karna},
 keyword   = {stressrelaterad ohälsa,tematisk analys,existentiell psykoterapi,psykodynamisk psykoterapi,utmattningssyndrom,thematic analysis,existential therapy,psychodynamic therapy,stress-related exhaustion,stress-related illness},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det räcker inte med en spakurs"- utmattningssyndrom ur psykodynamiskt och existentiellt perspektiv},
 year     = {2015},
}