Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stress i arbetet – Kick eller risk? - Ur operationssjuksköterskans perspektiv

Lindbom, Jennie LU and Perstoft, Anna LU (2015) OPSM50 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I operationssjuksköterskans arbetsmoment ingår flertalet både fysiska och psykiska stressutlösande faktorer som kan leda till att de upplever stress. Syfte: Att undersöka hur operationssjuksköterskan upplever och hanterar stress under sin arbetsdag. Metod: Data samlades in genom en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En semistrukturerad intervjuguide användes. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys på manifest och latent nivå. Resultat: Det är en balansgång för operationssjuksköterskan att uppleva stress som kick eller risk i sitt arbete. Faktorer för att kunna känna kick i sitt arbete är att operationssjuksköterska är trygg i sin yrkesroll och arbetar i en fungerande organisation. Orsaker till... (More)
Bakgrund: I operationssjuksköterskans arbetsmoment ingår flertalet både fysiska och psykiska stressutlösande faktorer som kan leda till att de upplever stress. Syfte: Att undersöka hur operationssjuksköterskan upplever och hanterar stress under sin arbetsdag. Metod: Data samlades in genom en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En semistrukturerad intervjuguide användes. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys på manifest och latent nivå. Resultat: Det är en balansgång för operationssjuksköterskan att uppleva stress som kick eller risk i sitt arbete. Faktorer för att kunna känna kick i sitt arbete är att operationssjuksköterska är trygg i sin yrkesroll och arbetar i en fungerande organisation. Orsaker till att arbetet känns som risk är när operationssjuksköterskan känner sig otillräcklig och upplever sig inte ha möjlighet att ge god vård. Risk kan även uppstå då det blir en obalans i hur privatlivet och arbetslivet interagerar. Konklusion: Stress är en kick då operations-sjuksköterskan har kontroll och en risk vid brist på kontroll. Operationsavdelningar måste bli medvetna om var problematiken finns för att få en tillfredsställande arbetsmiljö för operationssjuksköterskor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindbom, Jennie LU and Perstoft, Anna LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, stress, kontroll, arbetsmiljö
language
Swedish
id
5468494
date added to LUP
2015-06-16 15:59:20
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{5468494,
 abstract   = {Bakgrund: I operationssjuksköterskans arbetsmoment ingår flertalet både fysiska och psykiska stressutlösande faktorer som kan leda till att de upplever stress. Syfte: Att undersöka hur operationssjuksköterskan upplever och hanterar stress under sin arbetsdag. Metod: Data samlades in genom en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En semistrukturerad intervjuguide användes. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys på manifest och latent nivå. Resultat: Det är en balansgång för operationssjuksköterskan att uppleva stress som kick eller risk i sitt arbete. Faktorer för att kunna känna kick i sitt arbete är att operationssjuksköterska är trygg i sin yrkesroll och arbetar i en fungerande organisation. Orsaker till att arbetet känns som risk är när operationssjuksköterskan känner sig otillräcklig och upplever sig inte ha möjlighet att ge god vård. Risk kan även uppstå då det blir en obalans i hur privatlivet och arbetslivet interagerar. Konklusion: Stress är en kick då operations-sjuksköterskan har kontroll och en risk vid brist på kontroll. Operationsavdelningar måste bli medvetna om var problematiken finns för att få en tillfredsställande arbetsmiljö för operationssjuksköterskor.},
 author    = {Lindbom, Jennie and Perstoft, Anna},
 keyword   = {Operationssjuksköterska,stress,kontroll,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress i arbetet – Kick eller risk? - Ur operationssjuksköterskans perspektiv},
 year     = {2015},
}