Advanced

Familjen Helsingborg - ett fall av effektivisering eller institutionalisering?

Andersson, Julia LU and Carlsson, Cicilia LU (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract
Place branding is becoming more common in Sweden and in the rest of the world, however, is it an effective strategy or mainly a part of the quest for development that impregnates the modern society? In this study we have aimed to emphasize the opinions which business actors have about their regional brand, Familjen Helsingborg. We have neither intended to find out if regional branding is the best way to market a region, nor judge the regional brand that we are studying. In our interpretation of the business actors’ thoughts we have instead aimed to create an understanding of how regional brands can be understood and explained through a neo-institutional perspective. The empirical data gathered through interviews have been analyzed through... (More)
Place branding is becoming more common in Sweden and in the rest of the world, however, is it an effective strategy or mainly a part of the quest for development that impregnates the modern society? In this study we have aimed to emphasize the opinions which business actors have about their regional brand, Familjen Helsingborg. We have neither intended to find out if regional branding is the best way to market a region, nor judge the regional brand that we are studying. In our interpretation of the business actors’ thoughts we have instead aimed to create an understanding of how regional brands can be understood and explained through a neo-institutional perspective. The empirical data gathered through interviews have been analyzed through theories such as neo-institutionalism, isomorphism, translation and identity procreation. Our results indicate that regional brands have indeed become institutionalized. Partly due to the surrounding institutional incentives and the region’s own wish to appear legitimate and modern. The results also indicate that regions branding techniques can be seen as a translation of how companies work strategically to improve their identity and competitiveness. The translation appear being a problematic process regarding creating a uniform identity and image. There are many target groups and stakeholders to consider, as regions in several ways are complex. (Less)
Abstract (Swedish)
Platsvarumärken blir allt mer vanliga i såväl Sverige som resten av världen, men frågan är om det är en effektiv strategi eller främst följer den strävan efter utveckling som genomsyrar dagens samhälle? I den här studien har vi försökt att lyfta fram näringslivsaktörers uppfattningar om sin regions varumärke, Familjen Helsingborg. Vi har i studien dock inte ämnat ta reda på huruvida regionsvarumärken är rätt sätt att marknadsföra en region på, eller bedöma den valda regionens varumärkesarbete. I tolkningen av aktörernas tankar har vi i stället syftet att undersöka hur regionsvarumärken kan förklaras och förstås utifrån ett nyinstitutionalistiskt perspektiv. Det empiriska material vi har samlat in genom intervjuer har analyserats utifrån... (More)
Platsvarumärken blir allt mer vanliga i såväl Sverige som resten av världen, men frågan är om det är en effektiv strategi eller främst följer den strävan efter utveckling som genomsyrar dagens samhälle? I den här studien har vi försökt att lyfta fram näringslivsaktörers uppfattningar om sin regions varumärke, Familjen Helsingborg. Vi har i studien dock inte ämnat ta reda på huruvida regionsvarumärken är rätt sätt att marknadsföra en region på, eller bedöma den valda regionens varumärkesarbete. I tolkningen av aktörernas tankar har vi i stället syftet att undersöka hur regionsvarumärken kan förklaras och förstås utifrån ett nyinstitutionalistiskt perspektiv. Det empiriska material vi har samlat in genom intervjuer har analyserats utifrån teorier om nyinstitutionalism, isomorfism och översättning, samt identitetsskapande teorier. Det resultat vi har fått fram i analysen visar på att regionsvarumärken har institutionaliserats. Det kan kopplas både till omgivande institutionella drivkrafter och regionens egen önskan att framstå som legitim och modern. Resultatet visar också att regioners varumärkesbyggande tekniker kan ses som en översättning av hur företag arbetar med varumärken för att stärka sin identitet och konkurrenskraft. Översättningen visar sig vara en problematisk process vad gäller att skapa en enhetlig identitet och image. Då regioner på många sätt är komplexa finns det många mål- och intressentgrupper att ta hänsyn till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Julia LU and Carlsson, Cicilia LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
platsvarumärke, regionsvarumärke, översättning, institutionalisering, nyinstitutionalism, isomorfism, identitet, image
language
Swedish
id
5468496
date added to LUP
2015-06-12 08:04:16
date last changed
2015-06-12 08:04:16
@misc{5468496,
 abstract   = {Place branding is becoming more common in Sweden and in the rest of the world, however, is it an effective strategy or mainly a part of the quest for development that impregnates the modern society? In this study we have aimed to emphasize the opinions which business actors have about their regional brand, Familjen Helsingborg. We have neither intended to find out if regional branding is the best way to market a region, nor judge the regional brand that we are studying. In our interpretation of the business actors’ thoughts we have instead aimed to create an understanding of how regional brands can be understood and explained through a neo-institutional perspective. The empirical data gathered through interviews have been analyzed through theories such as neo-institutionalism, isomorphism, translation and identity procreation. Our results indicate that regional brands have indeed become institutionalized. Partly due to the surrounding institutional incentives and the region’s own wish to appear legitimate and modern. The results also indicate that regions branding techniques can be seen as a translation of how companies work strategically to improve their identity and competitiveness. The translation appear being a problematic process regarding creating a uniform identity and image. There are many target groups and stakeholders to consider, as regions in several ways are complex.},
 author    = {Andersson, Julia and Carlsson, Cicilia},
 keyword   = {platsvarumärke,regionsvarumärke,översättning,institutionalisering,nyinstitutionalism,isomorfism,identitet,image},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Familjen Helsingborg - ett fall av effektivisering eller institutionalisering?},
 year     = {2015},
}