Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

No Rules Apply - En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap

Christenson, Julia LU and Torefeldt, Erik (2015) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka hur medieutvecklingen har påverkat det operativa arbetet med digital marknadsföring. Denna studie är en kvalitativ undersökning som genomgående utgår ifrån ett marknadsföringsperspektiv. Studien har hämtat inspiration från socialkonstruktionismens hermeneutik som vetenskapsteori. Informationsinsamlingen startade med fem pilotintervjuer som sedan följdes av empiriinsamling genom åtta kvalitativa intervjuer med branschaktiva marknadsförare inom varierande digitala byråer, mediebyråer och bolag. Analysmetoden för studien har genomförts med hjälp av meningskoncentrering och tematisering. Analys och resultat redogör för de nya krav medieutvecklingen ställer på dagens marknadsförare samt hur nya möjligheter för... (More)
Denna studie ämnar undersöka hur medieutvecklingen har påverkat det operativa arbetet med digital marknadsföring. Denna studie är en kvalitativ undersökning som genomgående utgår ifrån ett marknadsföringsperspektiv. Studien har hämtat inspiration från socialkonstruktionismens hermeneutik som vetenskapsteori. Informationsinsamlingen startade med fem pilotintervjuer som sedan följdes av empiriinsamling genom åtta kvalitativa intervjuer med branschaktiva marknadsförare inom varierande digitala byråer, mediebyråer och bolag. Analysmetoden för studien har genomförts med hjälp av meningskoncentrering och tematisering. Analys och resultat redogör för de nya krav medieutvecklingen ställer på dagens marknadsförare samt hur nya möjligheter för digital marknadsföring skapas. Slutsatsen visar på hur det operativa arbetet går till och redogör för målsättning, val av kommunikationskanal och mätmetoder. Denna studie presenterar en tre-stegs modell vilken marknadsförare förslagsvis kan implementera för att optimera det operativa arbetet med olika digitala kanaler och plattformar. I resultat diskuterar författarna vidare om hur det operativa arbetet med digital marknadsföring blir allt mer unikt beroende på företag och varumärke. Studien avslutar med att beskriva denna utveckling som en framstående anledning till problematiken kring att utforma ett universellt gångbart ramverk inom digital marknadsföring. Denna studie har tillika stora delar utförts av båda författarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christenson, Julia LU and Torefeldt, Erik
supervisor
organization
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medieutveckling, mediekonsumtion, reklammarknad, digital marknadsföring, content marketing, mål, digitala kommunikationsstrategier
language
Swedish
id
5468547
date added to LUP
2015-06-12 08:02:31
date last changed
2015-06-12 08:02:31
@misc{5468547,
 abstract   = {Denna studie ämnar undersöka hur medieutvecklingen har påverkat det operativa arbetet med digital marknadsföring. Denna studie är en kvalitativ undersökning som genomgående utgår ifrån ett marknadsföringsperspektiv. Studien har hämtat inspiration från socialkonstruktionismens hermeneutik som vetenskapsteori. Informationsinsamlingen startade med fem pilotintervjuer som sedan följdes av empiriinsamling genom åtta kvalitativa intervjuer med branschaktiva marknadsförare inom varierande digitala byråer, mediebyråer och bolag. Analysmetoden för studien har genomförts med hjälp av meningskoncentrering och tematisering. Analys och resultat redogör för de nya krav medieutvecklingen ställer på dagens marknadsförare samt hur nya möjligheter för digital marknadsföring skapas. Slutsatsen visar på hur det operativa arbetet går till och redogör för målsättning, val av kommunikationskanal och mätmetoder. Denna studie presenterar en tre-stegs modell vilken marknadsförare förslagsvis kan implementera för att optimera det operativa arbetet med olika digitala kanaler och plattformar. I resultat diskuterar författarna vidare om hur det operativa arbetet med digital marknadsföring blir allt mer unikt beroende på företag och varumärke. Studien avslutar med att beskriva denna utveckling som en framstående anledning till problematiken kring att utforma ett universellt gångbart ramverk inom digital marknadsföring. Denna studie har tillika stora delar utförts av båda författarna.},
 author    = {Christenson, Julia and Torefeldt, Erik},
 keyword   = {Medieutveckling,mediekonsumtion,reklammarknad,digital marknadsföring,content marketing,mål,digitala kommunikationsstrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {No Rules Apply - En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap},
 year     = {2015},
}