Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hemvistbegreppet i svensk asylprövning

Hagberg, Cornelia LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract
Summary
In this thesis the central question is to investigate weather or not the Swedish notion hemvist should be used in the process of determining refugee status. The aim is to look further into how the notion is used by Swedish authorities in the asylum process and then to investigate weather the use of the notion has support in national and/or international legislation.

This task is done in three steps. The first step is that the author establishes how the notion is used by the Swedish migration agency by reviewing a few internal reports on quality and templates that are used by the authority. The next step is a presentation of traditional Swedish legal sources and soft law from the Swedish migration agency. The last step is a... (More)
Summary
In this thesis the central question is to investigate weather or not the Swedish notion hemvist should be used in the process of determining refugee status. The aim is to look further into how the notion is used by Swedish authorities in the asylum process and then to investigate weather the use of the notion has support in national and/or international legislation.

This task is done in three steps. The first step is that the author establishes how the notion is used by the Swedish migration agency by reviewing a few internal reports on quality and templates that are used by the authority. The next step is a presentation of traditional Swedish legal sources and soft law from the Swedish migration agency. The last step is a presentation of legal sources on the subject, from international public law.

In the final analysis of the presented material it is concluded that the use of the term hemvist is not uniform and that the notion is also used for several different purposes. It could not be established that any of the ways in witch the notion were used had support from national nor from public international law. Therefore it is suggested that the notion should not be used in the extent it is today to avoid the consequence that a refugee might not be recognised. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
I detta examensarbete är det centrala syftet att utreda huruvida begreppet hemvist bör användas i arbetet med att fastställa flyktingskap. Uppsatsens mål är att närmare undersöka hur begreppet används av svenska myndigheter och om användningen av detta begrepp har stöd i nationell svensk rätt och/eller i folkrätten.

Uppgiften görs i tre steg. Det första steget är att författaren klargör hur begreppet används av Migrationsverket genom att gå igenom några interna rapporter och mallar som används av myndigheten. Det andra momentet i uppsatsen är en presentation av traditionella svenska rättskällor och interna styrdokument från Migrationsverket. Det sista steget är en presentation av folkrättsliga rättskällor.

I den... (More)
Sammanfattning
I detta examensarbete är det centrala syftet att utreda huruvida begreppet hemvist bör användas i arbetet med att fastställa flyktingskap. Uppsatsens mål är att närmare undersöka hur begreppet används av svenska myndigheter och om användningen av detta begrepp har stöd i nationell svensk rätt och/eller i folkrätten.

Uppgiften görs i tre steg. Det första steget är att författaren klargör hur begreppet används av Migrationsverket genom att gå igenom några interna rapporter och mallar som används av myndigheten. Det andra momentet i uppsatsen är en presentation av traditionella svenska rättskällor och interna styrdokument från Migrationsverket. Det sista steget är en presentation av folkrättsliga rättskällor.

I den avslutande analysen av det genomgångna materialet konkluderas att användningen av begreppet hemvist inte är enhetligt och att begreppet används med flera olika syften. Inte för något av sätten begreppet används på kunde det etableras ett legalt stöd varken i nationell rätt eller i folkrätten. Därför föreslås att begreppet inte ska användas i den utsträckning det görs idag för att undvika att det uppstår en situation som får konsekvensen att en flykting inte får sin status erkänd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagberg, Cornelia LU
supervisor
organization
alternative title
The use of the notion "hemvist" in the swedish asylumprocess
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
folkrätt
language
Swedish
id
5468555
date added to LUP
2015-06-17 07:49:18
date last changed
2015-06-18 14:04:26
@misc{5468555,
 abstract   = {Summary
In this thesis the central question is to investigate weather or not the Swedish notion hemvist should be used in the process of determining refugee status. The aim is to look further into how the notion is used by Swedish authorities in the asylum process and then to investigate weather the use of the notion has support in national and/or international legislation. 

This task is done in three steps. The first step is that the author establishes how the notion is used by the Swedish migration agency by reviewing a few internal reports on quality and templates that are used by the authority. The next step is a presentation of traditional Swedish legal sources and soft law from the Swedish migration agency. The last step is a presentation of legal sources on the subject, from international public law. 

In the final analysis of the presented material it is concluded that the use of the term hemvist is not uniform and that the notion is also used for several different purposes. It could not be established that any of the ways in witch the notion were used had support from national nor from public international law. Therefore it is suggested that the notion should not be used in the extent it is today to avoid the consequence that a refugee might not be recognised.},
 author    = {Hagberg, Cornelia},
 keyword   = {folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hemvistbegreppet i svensk asylprövning},
 year     = {2015},
}