Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Identification and environmental interpretation of microtextures on quartz grains from aeolian sediments : Brattforsheden and Vittskövle, Sweden

Stevic, Marijana LU (2015) In Dissertations in Geology at Lund University GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Mikrotexturer är mikrometerstora avtryck på kvartskornens ytor samt på korn med andra mineralogiska egenskaper. Kvartskorn, som förekommer i de flesta sedimentära miljöer, innehåller mikrotexturer som undersöks särskilt på grund av kvartsmineralets unika mineralogiska egenskaper som möjliggör bevarandet av mikrotexturer genom olika miljöer. I denna studien är mikrotexturer en viktig källa för att kunna bestämma den sedimentära depositionen av kvartskorn från två områden i Sverige, Brattforsheden och Vittskövle. Provet taget från Brattforsheden har tagits från en aeolisk land dyn och provet från Vittskövle är taget från en aeolisk strand dyn. För att identifiera variationen och beräkna förekomsten av olika mikrotexturer så har proverna... (More)
Mikrotexturer är mikrometerstora avtryck på kvartskornens ytor samt på korn med andra mineralogiska egenskaper. Kvartskorn, som förekommer i de flesta sedimentära miljöer, innehåller mikrotexturer som undersöks särskilt på grund av kvartsmineralets unika mineralogiska egenskaper som möjliggör bevarandet av mikrotexturer genom olika miljöer. I denna studien är mikrotexturer en viktig källa för att kunna bestämma den sedimentära depositionen av kvartskorn från två områden i Sverige, Brattforsheden och Vittskövle. Provet taget från Brattforsheden har tagits från en aeolisk land dyn och provet från Vittskövle är taget från en aeolisk strand dyn. För att identifiera variationen och beräkna förekomsten av olika mikrotexturer så har proverna studerats med hjälp av ett svepelektron mikroskop. Förekomsterna uträknade från de två proverna visar på att korn från Brattforsheden var påverkade av glaciala förhållanden förr och på senare tider av aeoliska förhållanden till skillnad från Vittskövle provet. Vittskövle provet påverkades av fluviala och aeoliska förhållanden en längre tid än provet från Brattfors-heden. Miljöutvecklingen för båda proverna har konstanterats med hjälp av tidigare publicerad forskning där olika mikrotexturer har visat sig bildas i specifika miljöer. (Less)
Abstract
Microtextures are micrometer-sized imprints on the surfaces of quartz grains and on grains with other mineralogical compositions. Quartz grains, which occur in most sedimentary environments, contain microtextures which are especially studied due to quartz unique mineralogical properties allowing for preservation of microtex-tures through different environments. In this study, microtextures are an important source for determining the sedi-mentary history of quartz grains from two localities in Sweden: Brattforsheden and Vittskövle. The sample from Brattforsheden has been collected from an aeolian inland dune and the sample from Vittskövle was collected from an aeolian coastal dune. To identify the variability and calculate the occurrences... (More)
Microtextures are micrometer-sized imprints on the surfaces of quartz grains and on grains with other mineralogical compositions. Quartz grains, which occur in most sedimentary environments, contain microtextures which are especially studied due to quartz unique mineralogical properties allowing for preservation of microtex-tures through different environments. In this study, microtextures are an important source for determining the sedi-mentary history of quartz grains from two localities in Sweden: Brattforsheden and Vittskövle. The sample from Brattforsheden has been collected from an aeolian inland dune and the sample from Vittskövle was collected from an aeolian coastal dune. To identify the variability and calculate the occurrences of different microtextures the samples have been studied under the scanning electron microscope (SEM). Frequencies produced from the two samples indicate that grains from Brattforsheden were affected by glacial environments in the past and more recently by aeolian settings compared to the sample from Vittskövle. The latter sediment sample was shaped by fluvial and aeolian conditions for a longer time. The environmental history for both samples has been concluded by comparing with previous publications where different microtextures have been proven to belong in specific environments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stevic, Marijana LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
microtextures, quartz grains, aeolian sediments, occurrence, environmental interpretation, scanning electron microscope
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
446
language
English
id
5468853
date added to LUP
2015-06-08 15:28:03
date last changed
2015-06-08 15:28:03
@misc{5468853,
 abstract   = {Microtextures are micrometer-sized imprints on the surfaces of quartz grains and on grains with other mineralogical compositions. Quartz grains, which occur in most sedimentary environments, contain microtextures which are especially studied due to quartz unique mineralogical properties allowing for preservation of microtex-tures through different environments. In this study, microtextures are an important source for determining the sedi-mentary history of quartz grains from two localities in Sweden: Brattforsheden and Vittskövle. The sample from Brattforsheden has been collected from an aeolian inland dune and the sample from Vittskövle was collected from an aeolian coastal dune. To identify the variability and calculate the occurrences of different microtextures the samples have been studied under the scanning electron microscope (SEM). Frequencies produced from the two samples indicate that grains from Brattforsheden were affected by glacial environments in the past and more recently by aeolian settings compared to the sample from Vittskövle. The latter sediment sample was shaped by fluvial and aeolian conditions for a longer time. The environmental history for both samples has been concluded by comparing with previous publications where different microtextures have been proven to belong in specific environments.},
 author    = {Stevic, Marijana},
 keyword   = {microtextures,quartz grains,aeolian sediments,occurrence,environmental interpretation,scanning electron microscope},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Identification and environmental interpretation of microtextures on quartz grains from aeolian sediments : Brattforsheden and Vittskövle, Sweden},
 year     = {2015},
}