Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Product development of a system for people with visual impairment

Fransson, Anna LU (2015) MMK920 20151
Product Development
Abstract
This thesis objective was to design a workplace integrated system for people with visual impairment for LVI, Low Vison International. The system is in the same category of video magnifiers as the company’s other products and it was desired from the company that the product maintained the overall LVI design language.
Initially a pre-study was performed that consisted of identifying the user, analyzing the market and learning more about the product family and the design. Some industry-related knowledge, such as knowledge about lenses and cameras, was studied to facilitate the continued work. With the perceived information product specifications was established.
Next the different concepts was generated and evaluated in an iterative... (More)
This thesis objective was to design a workplace integrated system for people with visual impairment for LVI, Low Vison International. The system is in the same category of video magnifiers as the company’s other products and it was desired from the company that the product maintained the overall LVI design language.
Initially a pre-study was performed that consisted of identifying the user, analyzing the market and learning more about the product family and the design. Some industry-related knowledge, such as knowledge about lenses and cameras, was studied to facilitate the continued work. With the perceived information product specifications was established.
Next the different concepts was generated and evaluated in an iterative process. The parts was individually evaluated but also assessed to fit together as modularity is of great importance for the company. As some parts in the system are re-used from the existing system, there were continuously prototypes built to test the newly designed parts.
These concepts resulted in one fully functional system with superior picture quality. The system is designed to be a part of the product family at LVI and to match the previously set product specifications. The result is presented as a fully functional and look-and feel prototype along with rendered pictures. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete utfördes i samarbete med LVI, Low Vision International AB för att utveckla ett nytt arbetsplatsanpassat system för personer med nedsatt syn. Företaget är specialiserat på att utveckla, producera och sälja olika typer av tekniska synhjälpmedel i Sverige, Europa och USA.
De hjälpmedel som utvecklas på LVI består till största del av förstorande läskameror som finns i olika utförande, bland annat för hemmet och skolan. Företaget har mer än 35 års erfarenhet i branschen och kan utmärka sig som ledande i Sverige på synhjälpmedel.
LVI ville, med påtryckning från dotterbolag i Tyskland utveckla ett nytt läskamerasystem med deras senaste prisbelönta system MagniLink Zip NG som underlag. MagniLink Zip NG är ett läskamera system... (More)
Detta examensarbete utfördes i samarbete med LVI, Low Vision International AB för att utveckla ett nytt arbetsplatsanpassat system för personer med nedsatt syn. Företaget är specialiserat på att utveckla, producera och sälja olika typer av tekniska synhjälpmedel i Sverige, Europa och USA.
De hjälpmedel som utvecklas på LVI består till största del av förstorande läskameror som finns i olika utförande, bland annat för hemmet och skolan. Företaget har mer än 35 års erfarenhet i branschen och kan utmärka sig som ledande i Sverige på synhjälpmedel.
LVI ville, med påtryckning från dotterbolag i Tyskland utveckla ett nytt läskamerasystem med deras senaste prisbelönta system MagniLink Zip NG som underlag. MagniLink Zip NG är ett läskamera system med förstorande kamera och med en integrerad skärm och kontrollpanel.

Det nya systemet skulle utvecklas för att vara ett mer arbetsplatsanpassat system för den yrkesverksamma användaren. Funktioner som ansågs viktiga var att optimera storleken på området under kameran för att kunna läsa ur skrymmande böcker och pärmar utan att begränsas av kamerastativet. Tidigt insågs det att projektet var tvunget att anpassas till den begränsade tiden som var tillgänglig.
För att upprätthålla en bra struktur på arbetet och för att åstadkomma ett bra resultat användes utvecklingsmetoder från boken Product Design and Development av Ulrich och Eppinger samt en designmetod utvecklad av Claus-Christian Eckhardt på LTH.
En förstudie genomfördes för att skapa en så god bild av företaget och uppdraget som möjligt. Inledningsvis togs mycket information om användarna fram och det uppdagades att det inte finns någon typisk användare av LVIs produkter, varför det är viktigt med anpassningsbarhet och många funktioner i systemet för att passa alla. En genomgång av MagniLink Zip NG gjordes för att få en uppfattning om vilka delar som kunde återanvändas och vilka som inte borde följa med i det nya systemet. I förstudien genomfördes även en marknadsanalys där möjliga konkurrerande system utvärderades.
Vidare i projektet genomfördes en större utvärdering av de tänkta modulerna till det nya systemet för att ta fram produktspecifikationer att arbeta med. Till att börja med studerades marknadsavdelningens undersökning som genomfördes tillsammans med det tyska dotterbolaget. Några generella specifikationer som framställdes från undersökningen var en bra arbetsbelysning, en hög arbetshöjd (kameran från underlaget) på minst 425 mm samt att inga eller så lite ändringar som möjligt skulle göras till gjutna och formsprutade detaljer.
Med produktspecifikationerna som underlag började koncept för de olika ingående komponenterna genereras. Tidigt insågs att arbetshöjden bäst skapades genom en låda mellan läsbordet och stativet samt förlängande armar som höll kameravaggan.

Stort fokus lades på att ta fram ett nytt koncept för kontrollboxen, den box som används för att styra systemets funktioner, exempelvis förstoringsgrad och färgläge. Denna box upplevdes utdaterad och passade inte ihop med de nya moderna systemen som under de senaste åren hade utvecklats.
Under projektets gång har delar funnits tillgängliga för tester och laborationer. En modul som testades omfattande var ljusmodulen. Slutligen sattes de utvecklade delarna ihop och skapade MagniLink Pro. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Anna LU
supervisor
organization
course
MMK920 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Assistive products, visual impairment, picture quality, product development, design.
other publication id
15/5524
language
English
id
5468973
date added to LUP
2015-06-10 09:17:36
date last changed
2015-08-19 13:46:04
@misc{5468973,
 abstract   = {This thesis objective was to design a workplace integrated system for people with visual impairment for LVI, Low Vison International. The system is in the same category of video magnifiers as the company’s other products and it was desired from the company that the product maintained the overall LVI design language. 
Initially a pre-study was performed that consisted of identifying the user, analyzing the market and learning more about the product family and the design. Some industry-related knowledge, such as knowledge about lenses and cameras, was studied to facilitate the continued work. With the perceived information product specifications was established.
Next the different concepts was generated and evaluated in an iterative process. The parts was individually evaluated but also assessed to fit together as modularity is of great importance for the company. As some parts in the system are re-used from the existing system, there were continuously prototypes built to test the newly designed parts.
These concepts resulted in one fully functional system with superior picture quality. The system is designed to be a part of the product family at LVI and to match the previously set product specifications. The result is presented as a fully functional and look-and feel prototype along with rendered pictures.},
 author    = {Fransson, Anna},
 keyword   = {Assistive products,visual impairment,picture quality,product development,design.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Product development of a system for people with visual impairment},
 year     = {2015},
}