Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Partimedlemmars kommunikativa funktioner och betydelse för mindre och oetablerade partier

Vannerus Lindblom, Oskar LU and Wanhatalo van Rijn, Emil (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för medlemmarnas kommunikativa funktioner i ett oetablerat politiskt parti och hur dessa funktioner kan användas i partiets arbete med strategisk kommunikation. Vidare behandlar uppsatsen hur oetablerade partier kan arbeta och ta tillvara på de interna resurserna för att nå sina mål. Uppsatsen grundar sig i en fallstudie av det politiska partiet Feministiskt initiativ där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer av nyckelpersoner inom partiet. Metoden som har använts i uppsatsen är grundad teori, vilket har tillåtit forskarna att skapa egna modeller utifrån kodning och tolkning av empirin.
Resultatet visar att den mest grundläggande funktionen som medlemmar bistår... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för medlemmarnas kommunikativa funktioner i ett oetablerat politiskt parti och hur dessa funktioner kan användas i partiets arbete med strategisk kommunikation. Vidare behandlar uppsatsen hur oetablerade partier kan arbeta och ta tillvara på de interna resurserna för att nå sina mål. Uppsatsen grundar sig i en fallstudie av det politiska partiet Feministiskt initiativ där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer av nyckelpersoner inom partiet. Metoden som har använts i uppsatsen är grundad teori, vilket har tillåtit forskarna att skapa egna modeller utifrån kodning och tolkning av empirin.
Resultatet visar att den mest grundläggande funktionen som medlemmar bistår oetablerade partier med är arbetskraft, vilket i sin tur kan leda till legitimitetsskapande för de frågor som partiet driver. Resultatet visar också att oetablerade partier bör aktivt arbeta för att uppmuntra och främja internt engagemang så att medlemmarnas funktioner kan ta sig i uttryck. Resultatet illustreras i två stycken modeller. Resultatet av den här uppsatsen går möjligen att applicera på andra partier eller organisationer som är i liknade situation och har likartade karaktärsdrag som det parti uppsatsen har behandlat. Politik och politisk kommunikation är ett komplext område som konstant påverkas av externa faktorer, och således är modellernas användbarhet beroende av vilken kontext de appliceras inom. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study is to obtain greater understanding of the different functions that members can contribute to an unestablished political party, and how these functions can be seen as assets in the organization’s work with strategic communication. Furthermore, this study investigates how unestablished parties can seize the underlying resources for its purpose to reach the organizational goals. The research is based on a case study of the political party Feministiskt initiativ and contains six interviews with key members from the party. The method that has been used in this study is grounded theory, which has enabled the researchers to interpret the empirics and create their own frameworks based on the research findings.
The result of... (More)
The aim of this study is to obtain greater understanding of the different functions that members can contribute to an unestablished political party, and how these functions can be seen as assets in the organization’s work with strategic communication. Furthermore, this study investigates how unestablished parties can seize the underlying resources for its purpose to reach the organizational goals. The research is based on a case study of the political party Feministiskt initiativ and contains six interviews with key members from the party. The method that has been used in this study is grounded theory, which has enabled the researchers to interpret the empirics and create their own frameworks based on the research findings.
The result of this study shows that the most useful function that the members provide for the unestablished political party is labour, which in best-case scenario results in legitimacy for the party’s issues. Other findings in this study show that unestablished political parties should actively promote internal engagement in order for the members’ functions to take place. The results are being presented as two frameworks that are illustrated as two separate figures. To generalize, the frameworks can be used on other political parties and organizations given that the other parties or organizations have similar characteristics as Feministiskt initiativ. The political area is a complex field to study that include many aspects, thus are the results and frameworks dependent of the context they are put into. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vannerus Lindblom, Oskar LU and Wanhatalo van Rijn, Emil
supervisor
organization
alternative title
en kvalitativ fallstudie av Feministiskt initiativ
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategic communication, political communication, membership, social media, digital media, engagement, communicatior, web 2.0
language
Swedish
id
5469321
date added to LUP
2016-06-09 16:11:43
date last changed
2016-06-09 16:11:43
@misc{5469321,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för medlemmarnas kommunikativa funktioner i ett oetablerat politiskt parti och hur dessa funktioner kan användas i partiets arbete med strategisk kommunikation. Vidare behandlar uppsatsen hur oetablerade partier kan arbeta och ta tillvara på de interna resurserna för att nå sina mål. Uppsatsen grundar sig i en fallstudie av det politiska partiet Feministiskt initiativ där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer av nyckelpersoner inom partiet. Metoden som har använts i uppsatsen är grundad teori, vilket har tillåtit forskarna att skapa egna modeller utifrån kodning och tolkning av empirin.
Resultatet visar att den mest grundläggande funktionen som medlemmar bistår oetablerade partier med är arbetskraft, vilket i sin tur kan leda till legitimitetsskapande för de frågor som partiet driver. Resultatet visar också att oetablerade partier bör aktivt arbeta för att uppmuntra och främja internt engagemang så att medlemmarnas funktioner kan ta sig i uttryck. Resultatet illustreras i två stycken modeller. Resultatet av den här uppsatsen går möjligen att applicera på andra partier eller organisationer som är i liknade situation och har likartade karaktärsdrag som det parti uppsatsen har behandlat. Politik och politisk kommunikation är ett komplext område som konstant påverkas av externa faktorer, och således är modellernas användbarhet beroende av vilken kontext de appliceras inom.},
 author    = {Vannerus Lindblom, Oskar and Wanhatalo van Rijn, Emil},
 keyword   = {Strategic communication,political communication,membership,social media,digital media,engagement,communicatior,web 2.0},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Partimedlemmars kommunikativa funktioner och betydelse för mindre och oetablerade partier},
 year     = {2015},
}