Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hotet från havet - Riskuppfattning, åtgärder och ansvar hos invånare och kommun i Helsingborg

Van Der Heiden, Lukas LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Abstract

Helsingborg is one of the coastal municipalities in Sweden that have experienced coastal flooding. This is a risk that may occur more frequently due to the current climate change. The purpose of this study is to examine how residents living near the coast in Helsingborg perceive the risks of climate change, if they have used any measures to protect themselves and their homes from this, and which factors that may underlie their risk perception and the use of different measures. The study also examines the municipality and the residents view of responsibility of securing the local adaptation to natural disasters. Ten residents, four women and six men aged between 45-86, living in the coastal areas in Helsingborg municipality has... (More)
Abstract

Helsingborg is one of the coastal municipalities in Sweden that have experienced coastal flooding. This is a risk that may occur more frequently due to the current climate change. The purpose of this study is to examine how residents living near the coast in Helsingborg perceive the risks of climate change, if they have used any measures to protect themselves and their homes from this, and which factors that may underlie their risk perception and the use of different measures. The study also examines the municipality and the residents view of responsibility of securing the local adaptation to natural disasters. Ten residents, four women and six men aged between 45-86, living in the coastal areas in Helsingborg municipality has been interviewed. One interview with the municipality of Helsingborg has also been done. A qualitative method was used and the analysis of the collected data was done with a thematic analysis method. The results showed that respondents and the municipality shared the view that risks associated with climate change were linked to proximity to the sea and thus consisted of flooding’s due to storms. The residents applied measures were mainly sandbags to stop the water and removing objects from garage floors. The municipality argued that it is the residents responsibility to protect their private property. The residents shared this view with the municipality but also felt that the municipality should improve their cooperation and communication with the residents to better adapt and recover from future floods. In conclusion, the nature of the place in Helsingborg (near the sea) and the respondents own experiences of floods were both important factors for how the respondents perceived risks of climate change and for their use of different measures, which supports the theoretical framework within the study. The respondents interaction with neighbours also showed to be meaningful for which measures that were used. The fact that the respondents and the municipality perceived different responsibilities regarding communication about the risks and measures suggest the need for a better dialogue on such communication between the residents and the municipality.

Keywords: sense-making of risk, risk perception, residents, flooding, natural disasters, climate change, municipality (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Lukas van der Heiden

Hotet från havet

Klimatförändringarna förväntas i framtiden ge upphov till allt fler klimatrelaterade risker i kustnära områden i Sverige, bland annat i form av havsnivåhöjningar, stormar, översvämningar och erosion. Ett antal personer boende i kustnära områden i Helsingborg samt Helsingborgs kommun har via intervjuer delat med sig av sina uppfattningar, upplevelser och åsikter om hur det är att ha havet som närmsta granne i en tid då klimatet förändras.

De boende i Helsingborgs kommun ansåg att det redan nu går att se förändringar i klimatet, vilket på senare år enligt intervjupersonerna blivit blåsigare vilket bidragit till kraftigare stormar. Konsekvenserna av stormarna har bland annat lett till... (More)
Lukas van der Heiden

Hotet från havet

Klimatförändringarna förväntas i framtiden ge upphov till allt fler klimatrelaterade risker i kustnära områden i Sverige, bland annat i form av havsnivåhöjningar, stormar, översvämningar och erosion. Ett antal personer boende i kustnära områden i Helsingborg samt Helsingborgs kommun har via intervjuer delat med sig av sina uppfattningar, upplevelser och åsikter om hur det är att ha havet som närmsta granne i en tid då klimatet förändras.

De boende i Helsingborgs kommun ansåg att det redan nu går att se förändringar i klimatet, vilket på senare år enligt intervjupersonerna blivit blåsigare vilket bidragit till kraftigare stormar. Konsekvenserna av stormarna har bland annat lett till översvämningar med omfattande skador på den privata egendomen. I samband med att intervjupersonerna hade varit med om ovanstående händelser förändrades deras riskuppfattning till att betrakta översvämningar till följd av stormar som den främsta risken i samband med klimatförändringarna. Denna riskuppfattning delades av Helsingborgs kommun, samtidigt som kommunen uppfattade fler risker än de intervjuade i form av skyfall, värmeböljor, torka samt erosion. Att bo nära havet kunde enligt flera av de boende å andra sidan medföra fördelar i form av havsutsikt och närhet till fina promenadområden. Något som enligt flera av de boende vägde upp riskerna med att drabbas av översvämningar. De boende hade bland annat med tips från sina grannar börjat använda olika åtgärder för att skydda sina bostäder mot översvämningar. Att lägga ut sandsäckar vid dörrar och ventilation samt att flytta föremål bort från garagegolven var de främsta åtgärderna som användes bland de intervjuade. Helsingborgs kommun och intervjupersonerna delade uppfattningen om att det var den privata fastighetsägaren som var ansvarig för att skydda den privata egendomen. Flera av de intervjuade menade dock att kommunen bör ta ett större ansvar med att skapa en bättre samverkan mellan kommunen och invånarna. De boende menade bland annat att de inte fått någon information om risker och åtgärder från kommunen och att de saknade detta.

Vad kan denna studie bidra med?
Jag har inte lyckats hitta några studier som berör hur människor som bor i kustnära områden i Sverige uppfattar risker och åtgärder med klimatförändringarna. De studier jag har funnit inom området är genomförda bortom Sveriges kuster. Resultaten pekar därför inte helt oväntat på att kustrelaterade risker som översvämningar värderades som minst troliga att drabbas av inom dessa studier. Jag fann även studier som antydde att människor inte uppfattade klimatförändringarna som något oroväckande samt att myndigheter upplevdes ha det yttersta ansvaret för att förhindra olyckor. Sammantaget tyder detta på ett kunskapsbehov om hur människor i kustnära områden i Sverige uppfattar och hanterar risker i samband med klimatförändringarna, samt hur uppfattningen om ansvarsfördelningen mellan myndigheter och privatpersoner ser ut. Studier som denna är viktiga eftersom att det finns ett behov av anpassning av samhället och boende i kustnära områden mot bakgrund av de risker som klimatförändringarna beräknas föra med sig i framtiden.

Handledare: Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet
2015
CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet
Lund 2015 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Van Der Heiden, Lukas LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sense-making of risk, risk perception, residents, flooding, natural disasters, climate change, municipality
language
Swedish
id
5469468
date added to LUP
2015-06-10 15:01:23
date last changed
2015-06-10 15:01:23
@misc{5469468,
 abstract   = {Abstract

Helsingborg is one of the coastal municipalities in Sweden that have experienced coastal flooding. This is a risk that may occur more frequently due to the current climate change. The purpose of this study is to examine how residents living near the coast in Helsingborg perceive the risks of climate change, if they have used any measures to protect themselves and their homes from this, and which factors that may underlie their risk perception and the use of different measures. The study also examines the municipality and the residents view of responsibility of securing the local adaptation to natural disasters. Ten residents, four women and six men aged between 45-86, living in the coastal areas in Helsingborg municipality has been interviewed. One interview with the municipality of Helsingborg has also been done. A qualitative method was used and the analysis of the collected data was done with a thematic analysis method. The results showed that respondents and the municipality shared the view that risks associated with climate change were linked to proximity to the sea and thus consisted of flooding’s due to storms. The residents applied measures were mainly sandbags to stop the water and removing objects from garage floors. The municipality argued that it is the residents responsibility to protect their private property. The residents shared this view with the municipality but also felt that the municipality should improve their cooperation and communication with the residents to better adapt and recover from future floods. In conclusion, the nature of the place in Helsingborg (near the sea) and the respondents own experiences of floods were both important factors for how the respondents perceived risks of climate change and for their use of different measures, which supports the theoretical framework within the study. The respondents interaction with neighbours also showed to be meaningful for which measures that were used. The fact that the respondents and the municipality perceived different responsibilities regarding communication about the risks and measures suggest the need for a better dialogue on such communication between the residents and the municipality.

Keywords: sense-making of risk, risk perception, residents, flooding, natural disasters, climate change, municipality},
 author    = {Van Der Heiden, Lukas},
 keyword   = {sense-making of risk,risk perception,residents,flooding,natural disasters,climate change,municipality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hotet från havet - Riskuppfattning, åtgärder och ansvar hos invånare och kommun i Helsingborg},
 year     = {2015},
}