Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Utan naturen kan vi inte leva" - Associationer, erfarenheter, värderingar och miljöengagemang hos unga utomeuropéer i Malmö

Arvaker, Caroline LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how young adults with non-European background and with an upbringing in a city associate to nature and what may have influenced these associations. Given that a majority of people live in cities, there is a risk that many young people do not spend time in natural environments, which may affect their associations to nature and also their environmentalism. The study also examines whether the respondents spend time in natural environments, if they value nature as important to protect and if there is a connection between the experiences and values of nature and environmentalism. Ten young adults have been interviewed in the city of Malmö, four men and six women, all aged between 18-21, and... (More)
ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how young adults with non-European background and with an upbringing in a city associate to nature and what may have influenced these associations. Given that a majority of people live in cities, there is a risk that many young people do not spend time in natural environments, which may affect their associations to nature and also their environmentalism. The study also examines whether the respondents spend time in natural environments, if they value nature as important to protect and if there is a connection between the experiences and values of nature and environmentalism. Ten young adults have been interviewed in the city of Malmö, four men and six women, all aged between 18-21, and with a non-European background, all brought up in a city. A qualitative method was used and the analysis of the collected data was done with an inductive thematic analysis method. The results show that the respondents associate nature with greenery, trees, and freedom from cars, Internet and mobile phones. Places associated with nature were Malmö parks and the forest outside Malmö. Some experience that nature is everywhere while others contend nature can’t be found in the city. The respondents that spend time in nature do this for health reasons and to get away from the Internet and mobile phones. Common obstacles to visit nature are the distance, lack of time, bad weather, and lack of interest. All value nature as important to protect, but the values do not always lead to active environmentalism. Hindering factors for environmental commitment are lacking experience of "wild" nature during childhood, lack of knowledge, lack of interest and belief in their own power to make a change. Most of the associations and values are based in childhood experiences of nature with parents and school.

Keywords: nature, environmentalism, young adults, non-European, association, experience, childhood, urban (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Caroline Arvaker

Utan naturen kan vi inte leva

I naturen finns alla våra resurser vilket gör den viktig att skydda. Detta är en gemensam värdering hos ett antal unga utomeuropéer boende i Malmö. Dock leder inte pro naturella värderingar alltid till ett miljöengagemang i handling, det finns andra faktorer som spelar in.

I mitt masterarbete har jag genom intervjuer undersökt hur tio utomeuropéer mellan 18-21 år från Malmö associerar till naturen och om de tycker att naturen är viktig att skydda. Jag har även undersökt om dessa individer vistas i naturen, och vart denna natur enligt dem finns. Slutligen har jag haft ett intresse av att se om det går att finna någon koppling mellan erfarenheter av naturen och värderingar om naturskydd... (More)
Caroline Arvaker

Utan naturen kan vi inte leva

I naturen finns alla våra resurser vilket gör den viktig att skydda. Detta är en gemensam värdering hos ett antal unga utomeuropéer boende i Malmö. Dock leder inte pro naturella värderingar alltid till ett miljöengagemang i handling, det finns andra faktorer som spelar in.

I mitt masterarbete har jag genom intervjuer undersökt hur tio utomeuropéer mellan 18-21 år från Malmö associerar till naturen och om de tycker att naturen är viktig att skydda. Jag har även undersökt om dessa individer vistas i naturen, och vart denna natur enligt dem finns. Slutligen har jag haft ett intresse av att se om det går att finna någon koppling mellan erfarenheter av naturen och värderingar om naturskydd till ett miljöengagemang. Resultatet visade att naturen enligt intervjupersonerna ofta ses som grön och helt eller delvis bestående av träd, platsen för naturen skiljer sig mellan dem. Speciellt intressanta resultat var att vissa associerade naturen till miljöproblematik som att Arktis smälter och att regnskogarna försvinner, samt att naturen anses vara en plats fri från mobiltelefoner, bilar och Internet. Skäl för naturvistelse är att det är nyttigt att vara ute, samt för att komma bort från en stressig vardag och umgås utan mobiltelefoner. De vanligaste platserna för naturvistelse är stadens parker. Hinder för naturvistelse är avståndet till ”vild” natur utanför staden, dåligt väder, språket, stress samt vänners och eget ointresse. Internet och mobiler utgjorde även hinder för naturvistelse, eftersom att merparten av interaktionen sker genom dessa via hemmet.

Miljöengagemang är komplext
Alla respondenter inom studien ansåg att naturen är viktig att skydda, men enbart denna värdering ledde inte till ett miljöengagemang. Inom studien har viktiga faktorer för att miljöengagemang ska ske varit: vistelse i naturpräglade miljöer, speciellt i ”vild” natur under barndomen, naturintresserade föräldrar, erfarenheter av miljöförstöring, utflykter med skolan samt kunskap om ekologiska alternativ och människans inverkan på naturen. Ett särskilt intressant resultat var att religion kan inverka positivt på individens miljöengagemang.

Varför är studier som denna viktig?
Mot bakgrund av att allt fler människor bosätter sig i städer finns det risk för att många unga inte tillbringar tid i naturpräglade miljöer, vilket kan inverka på associationer till naturen och på miljöengagemang. Det finns inte mycket forskning utförd i Sverige på individer över tonåren eller på utomeuropéer inom ämnet, vilket behövs för att kunna inkludera dessa i arbetet mot ett hållbart samhälle. Studier som denna kan bidra till att fylla en del av den kunskapslucka som finns, väcka intresse för ämnet samt belysa relevansen av naturvistelsens inverkan på människors miljöengagemang i det urbaniserade samhället.

Handledare: Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet Examensarbete 30 hp i miljövetenskap 2015
CEC - Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvaker, Caroline LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Nature, Environmentalism, Young adults, Non-European, Association, Experience, Childhood, Urban
language
Swedish
id
5469473
date added to LUP
2015-06-10 14:58:12
date last changed
2015-06-10 14:58:12
@misc{5469473,
 abstract   = {ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how young adults with non-European background and with an upbringing in a city associate to nature and what may have influenced these associations. Given that a majority of people live in cities, there is a risk that many young people do not spend time in natural environments, which may affect their associations to nature and also their environmentalism. The study also examines whether the respondents spend time in natural environments, if they value nature as important to protect and if there is a connection between the experiences and values of nature and environmentalism. Ten young adults have been interviewed in the city of Malmö, four men and six women, all aged between 18-21, and with a non-European background, all brought up in a city. A qualitative method was used and the analysis of the collected data was done with an inductive thematic analysis method. The results show that the respondents associate nature with greenery, trees, and freedom from cars, Internet and mobile phones. Places associated with nature were Malmö parks and the forest outside Malmö. Some experience that nature is everywhere while others contend nature can’t be found in the city. The respondents that spend time in nature do this for health reasons and to get away from the Internet and mobile phones. Common obstacles to visit nature are the distance, lack of time, bad weather, and lack of interest. All value nature as important to protect, but the values do not always lead to active environmentalism. Hindering factors for environmental commitment are lacking experience of "wild" nature during childhood, lack of knowledge, lack of interest and belief in their own power to make a change. Most of the associations and values are based in childhood experiences of nature with parents and school.

Keywords: nature, environmentalism, young adults, non-European, association, experience, childhood, urban},
 author    = {Arvaker, Caroline},
 keyword   = {Nature,Environmentalism,Young adults,Non-European,Association,Experience,Childhood,Urban},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Utan naturen kan vi inte leva" - Associationer, erfarenheter, värderingar och miljöengagemang hos unga utomeuropéer i Malmö},
 year     = {2015},
}