Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att uppmärksamma och tillåta det som gör ont – En kvasiexperimentell studie om mindfulness, smärta och experentiellt undvikande

Marklund, Sanna LU and Eriksson, Linn LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Omfattande behandlingsforskning har visat att mindfulnessbaserade interventioner är effektiva för att minska lidande hos smärtpatienter. Hur detta kan förklaras är dock ännu inte klarlagt. I den här kvasiexperimentella studien ville vi undersöka sambandet mellan mindfulnessförmåga, experentiellt undvikande och smärtupplevelse. Mer specifikt ville vi ta reda på om experentiellt undvikande kunde förklara effekten av mindfulness på smärta. För att undersöka detta rekryterades 45 personer som fick delta i en fyra veckor lång mindfulnesskurs. Deltagarna genomgick ett beteendemått med inducerad smärta före och efter mindfulnessinterventionen, samt skattade smärtupplevelse, mindfulnessförmåga och experentiellt undvikande före, under och efter... (More)
Omfattande behandlingsforskning har visat att mindfulnessbaserade interventioner är effektiva för att minska lidande hos smärtpatienter. Hur detta kan förklaras är dock ännu inte klarlagt. I den här kvasiexperimentella studien ville vi undersöka sambandet mellan mindfulnessförmåga, experentiellt undvikande och smärtupplevelse. Mer specifikt ville vi ta reda på om experentiellt undvikande kunde förklara effekten av mindfulness på smärta. För att undersöka detta rekryterades 45 personer som fick delta i en fyra veckor lång mindfulnesskurs. Deltagarna genomgick ett beteendemått med inducerad smärta före och efter mindfulnessinterventionen, samt skattade smärtupplevelse, mindfulnessförmåga och experentiellt undvikande före, under och efter kursen. Resultaten baserar sig på de 25 personer som medverkade vid minst tre av fyra kurstillfällen och visade att det fanns ett samband mellan mindfulnessförmåga, experentiellt undvikande och smärtupplevelse under förmätningen. Resultatet visade också att det fanns signifikanta skillnader i deltagarnas skattningar av dessa variabler mellan för- och eftermätning, dock fanns ingen signifikant skillnad i beteendemåttet för smärtupplevelse. Studien kunde inte visa att experentiellt undvikande medierar sambandet mellan förändringen i mindfulnessförmåga och förändringen i smärtupplevelse. Möjliga förklaringar till resultaten diskuteras, liksom förslag till fortsatt forskning om de verksamma mekanismerna i mindfulnessträning för smärtpatienter. (Less)
Abstract
Extensive research has shown that mindfulness-based interventions are effective when it comes to reducing experiences of pain in patients with chronic pain. However, the mechanisms behind the effect have not yet been fully clarified. The aim of this quasi-experimental study was to examine the correlation between mindfulness skills, experiential avoidance and the experience of pain. More specifically, we examine the role of experiential avoidance as a potential mediator of the correlation between mindfulness and pain. 47 participants were recruited and joined a four-week mindfulness course. The participants were tested with experimentally induced pain, using the Cold-pressor task, pre- and post intervention. Self-report questionnaires were... (More)
Extensive research has shown that mindfulness-based interventions are effective when it comes to reducing experiences of pain in patients with chronic pain. However, the mechanisms behind the effect have not yet been fully clarified. The aim of this quasi-experimental study was to examine the correlation between mindfulness skills, experiential avoidance and the experience of pain. More specifically, we examine the role of experiential avoidance as a potential mediator of the correlation between mindfulness and pain. 47 participants were recruited and joined a four-week mindfulness course. The participants were tested with experimentally induced pain, using the Cold-pressor task, pre- and post intervention. Self-report questionnaires were used to measure mindfulness skills, experiential avoidance and pain sensitivity, before, during and after the mindfulness course. The results, based on 25 completers, confirmed the correlations between mindfulness skills, experiential avoidance and pain experience at pre-measurement. The results of self-reports differed significantly between pre- and post-measurements, but contrary to expectations these were not confirmed by other aspects of pain experience as were measured by the Cold-pressor task. Furthermore, the mediating role of experiential avoidance could not be confirmed. Results and implications for future research are discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marklund, Sanna LU and Eriksson, Linn LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
mindfulness, smärta, experentiellt undvikande, Cold-pressor task
language
Swedish
id
5469745
date added to LUP
2015-06-09 15:03:51
date last changed
2015-06-09 15:03:51
@misc{5469745,
 abstract   = {Extensive research has shown that mindfulness-based interventions are effective when it comes to reducing experiences of pain in patients with chronic pain. However, the mechanisms behind the effect have not yet been fully clarified. The aim of this quasi-experimental study was to examine the correlation between mindfulness skills, experiential avoidance and the experience of pain. More specifically, we examine the role of experiential avoidance as a potential mediator of the correlation between mindfulness and pain. 47 participants were recruited and joined a four-week mindfulness course. The participants were tested with experimentally induced pain, using the Cold-pressor task, pre- and post intervention. Self-report questionnaires were used to measure mindfulness skills, experiential avoidance and pain sensitivity, before, during and after the mindfulness course. The results, based on 25 completers, confirmed the correlations between mindfulness skills, experiential avoidance and pain experience at pre-measurement. The results of self-reports differed significantly between pre- and post-measurements, but contrary to expectations these were not confirmed by other aspects of pain experience as were measured by the Cold-pressor task. Furthermore, the mediating role of experiential avoidance could not be confirmed. Results and implications for future research are discussed.},
 author    = {Marklund, Sanna and Eriksson, Linn},
 keyword   = {mindfulness,smärta,experentiellt undvikande,Cold-pressor task},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att uppmärksamma och tillåta det som gör ont – En kvasiexperimentell studie om mindfulness, smärta och experentiellt undvikande},
 year     = {2015},
}