Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

More Than a Family Reunion: An Ethnographic Study of Chinese Migrant Hosts in Visiting Friends and Relatives Tourism

Liu, Rui LU (2015) TKAM02 20151
Division of Ethnology
Abstract
This thesis offers an ethnographic study of the co-present encounters between Chinese migrant hosts and the guests from their home country. It aims to contribute to the qualitative research on the visiting friends and relatives (VFR) phenomenon and to deliver insights to the tourism industry in terms of hosting strategies and the construction of a hospitable space.
Taking on the migrant hosts’ perspective, this thesis investigates how hosts receive their guests, how kinship and host-guest relationship are played out simultaneously and how they (re)produce their identities during the co-presence through the constant negotiations between the self and other, the self and the place. Through illustrations of various hosting strategies, the... (More)
This thesis offers an ethnographic study of the co-present encounters between Chinese migrant hosts and the guests from their home country. It aims to contribute to the qualitative research on the visiting friends and relatives (VFR) phenomenon and to deliver insights to the tourism industry in terms of hosting strategies and the construction of a hospitable space.
Taking on the migrant hosts’ perspective, this thesis investigates how hosts receive their guests, how kinship and host-guest relationship are played out simultaneously and how they (re)produce their identities during the co-presence through the constant negotiations between the self and other, the self and the place. Through illustrations of various hosting strategies, the construction of a hospitable space and ultimately the notion of home is articulated against a backdrop of hosts’ transnational life experience.
This research demonstrates that, on the one hand, the gesture of hospitality is operated under the guise of the taken-for-granted kinship, while on the other, the role of being a host is enacted when the hospitable space is potentially threatened by the guests’ failure to follow the rules of conduct of being a guest. Besides, it also shows that during the co-presence hosts’ transnational identity is forcibly reflected and reiterated through the manifestation of hospitality and the adjustment of self-positioning in the negotiated kinship. The boundary of making a hospitable space within the hosts’ homes thus becomes fluid and negotiable. (Less)
Abstract (Chinese)
本文采用民族志学的研究方法及文化人类学理论,深度探讨作为主人的中国移民如何接待来自家乡的亲友。借以此文,通过对探亲访友类旅游进行文化分析,希望对此类研究领域的定性研究上做出补充。同时,本文旨在帮助旅游行业拓宽此类旅游市场,并提供具有针对性的相关策略。
从主人的视角出发,本文考察主人如何接待客人,亲属关系及主客关系如何相互交错,以及主人在不断调整自我定位的过程中,如何确立并重新确立自身身份。以主人的跨国经历为背景,通过展示各种接待策略,本文试图阐明如何建立一个友好的空间,并进一步探讨“家”的概念。
本研究显示,在双方共处的过程中,一方面,主人表现出的热情好客建立在自然的亲属关系之上,而另一方面,当客人稍有越位表现,并导致双方营造出的友好空间有可能被破坏时,主人便会重新强调自己的身份。此外,在共处时,主人既要表现出热情好客,又要在不断变化的亲属关系中调正自身定位。这一过程使得主人的跨国身份被动地被反映出来。因此,在“家”中开辟一个友好的空间便成为了一个需要不断沟通、不断协调的过程。
Abstract (Swedish)
I fokus för denna mastersuppsats står den form av turism som går under benämningen VFR, Visiting Friends and Relatives. Syftet är att med etnografiska metoder undersöka hur kineser bosatta i Sverige fungerar som värdar vid besök av vänner och släktingar från hemlandet. Ett mål är att resultaten i form av nya kunskaper och insikter om värdskapsstrategier och skapandet av gästfria miljöer skall bidra till utveckling av besöksnäringen.
Uppsatsen utgår från värdarnas perspektiv och analyserar hur de tar emot och bemöter sina gäster, hur släktskap och relationen mellan värd och gäster påverkar varandra samt hur de skapar och återskapar sina identiteter genom förhandlingar mellan det egna jaget och andra liksom mellan jaget och den omgivande... (More)
I fokus för denna mastersuppsats står den form av turism som går under benämningen VFR, Visiting Friends and Relatives. Syftet är att med etnografiska metoder undersöka hur kineser bosatta i Sverige fungerar som värdar vid besök av vänner och släktingar från hemlandet. Ett mål är att resultaten i form av nya kunskaper och insikter om värdskapsstrategier och skapandet av gästfria miljöer skall bidra till utveckling av besöksnäringen.
Uppsatsen utgår från värdarnas perspektiv och analyserar hur de tar emot och bemöter sina gäster, hur släktskap och relationen mellan värd och gäster påverkar varandra samt hur de skapar och återskapar sina identiteter genom förhandlingar mellan det egna jaget och andra liksom mellan jaget och den omgivande platsen. Med värdarnas transnationella livserfarenheter som bakgrund undersöks de olika strategier som de använder sig av. Utifrån detta problematiseras hur en gästvänlig omgivning byggs upp liksom synen på vad ett hem är och ska vara.
Studien visar hur det å ena sidan tas för givet att den besökande ska tas omhand och visas gästfrihet i och med släktskapet, å andra sidan att det är då gästen inte följer reglerna för hur en gäst ska uppföra sig som rollen som värd framhävs och synliggörs. Vidare belyses hur värdens transnationella identitet reflekteras och understryks under tiden tillsammans och hur värdens position i släktskapsrelationen förhandlas. Gästfrihetens gränser i hemmet blir i denna process flytande och förhandlingsbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liu, Rui LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kinesiska migranter, släktskap, VFR-turism, värdskap, Southern Sweden, Chinese, hospitality, Visiting friends and relatives tourism, migrant hosts, kinship, MACA, södra Sverige
language
English
id
5469879
date added to LUP
2015-06-11 13:53:58
date last changed
2015-06-11 13:53:58
@misc{5469879,
 abstract   = {This thesis offers an ethnographic study of the co-present encounters between Chinese migrant hosts and the guests from their home country. It aims to contribute to the qualitative research on the visiting friends and relatives (VFR) phenomenon and to deliver insights to the tourism industry in terms of hosting strategies and the construction of a hospitable space. 
Taking on the migrant hosts’ perspective, this thesis investigates how hosts receive their guests, how kinship and host-guest relationship are played out simultaneously and how they (re)produce their identities during the co-presence through the constant negotiations between the self and other, the self and the place. Through illustrations of various hosting strategies, the construction of a hospitable space and ultimately the notion of home is articulated against a backdrop of hosts’ transnational life experience. 
This research demonstrates that, on the one hand, the gesture of hospitality is operated under the guise of the taken-for-granted kinship, while on the other, the role of being a host is enacted when the hospitable space is potentially threatened by the guests’ failure to follow the rules of conduct of being a guest. Besides, it also shows that during the co-presence hosts’ transnational identity is forcibly reflected and reiterated through the manifestation of hospitality and the adjustment of self-positioning in the negotiated kinship. The boundary of making a hospitable space within the hosts’ homes thus becomes fluid and negotiable.},
 author    = {Liu, Rui},
 keyword   = {kinesiska migranter,släktskap,VFR-turism,värdskap,Southern Sweden,Chinese,hospitality,Visiting friends and relatives tourism,migrant hosts,kinship,MACA,södra Sverige},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {More Than a Family Reunion: An Ethnographic Study of Chinese Migrant Hosts in Visiting Friends and Relatives Tourism},
 year     = {2015},
}