Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad påverkar väljaropinionen? Om opinionsbildning och väljarbeteende

Bengtsson, Sarah LU (2015) NEKN05 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker vad som har påverkat väljaropinionen vid fattande av röstningsbeslut inför svenska riksdagsval under perioden 1972 – 2014. Uppsatsen innehåller tidsseriedata på följande riksdagspartier: Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Genom att använda Statistiska Centralbyråns opinionsundersökningar under denna period kombinerat med faktiska valresultat för att tolka väljaropinionen får vi ett brett underlag att använda i analysen. Tidsserier på utvalda makroekonomiska variabler (arbetslöshet, inflation, real BNP per capita) samt subjektiva mikroekonomiska variabler inkluderas i syfte att förklara väljaropinionen. Sedan används även dummy-variabler för att avgöra hur... (More)
Denna uppsats undersöker vad som har påverkat väljaropinionen vid fattande av röstningsbeslut inför svenska riksdagsval under perioden 1972 – 2014. Uppsatsen innehåller tidsseriedata på följande riksdagspartier: Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Genom att använda Statistiska Centralbyråns opinionsundersökningar under denna period kombinerat med faktiska valresultat för att tolka väljaropinionen får vi ett brett underlag att använda i analysen. Tidsserier på utvalda makroekonomiska variabler (arbetslöshet, inflation, real BNP per capita) samt subjektiva mikroekonomiska variabler inkluderas i syfte att förklara väljaropinionen. Sedan används även dummy-variabler för att avgöra hur regeringspartierna påverkas i samband med variation av de makroekonomiska variablerna samt utvärderas huruvida opinionsundersökningarna och valresultatet skiljer sig. Resultaten visar att väljaropinionen påverkas av makroekonomiska variabler i större utsträckning än mikroekonomiska variabler men att dessa mikroekonomiska variabler möjligen kommer att bli viktigare för väljaropinionen. Regeringspartierna påverkas även negativt då makroekonomiska variabler försämras. Dessutom skiljer sig väljarstöd i opinionsundersökningar och valresultat signifikant från varandra. Uppsatsen utvecklar tidigare forskning inom opinionsbildning genom att använda opinionsundersökningar för att tolka väljaropinionen på halvårsbasis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Sarah LU
supervisor
organization
course
NEKN05 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Opinionsbildning, väljarbeteende, svensk politik, opinionsundersökningar, Statiska Centralbyrån
language
Swedish
id
5469888
date added to LUP
2015-06-30 10:04:12
date last changed
2015-06-30 10:04:12
@misc{5469888,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker vad som har påverkat väljaropinionen vid fattande av röstningsbeslut inför svenska riksdagsval under perioden 1972 – 2014. Uppsatsen innehåller tidsseriedata på följande riksdagspartier: Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Genom att använda Statistiska Centralbyråns opinionsundersökningar under denna period kombinerat med faktiska valresultat för att tolka väljaropinionen får vi ett brett underlag att använda i analysen. Tidsserier på utvalda makroekonomiska variabler (arbetslöshet, inflation, real BNP per capita) samt subjektiva mikroekonomiska variabler inkluderas i syfte att förklara väljaropinionen. Sedan används även dummy-variabler för att avgöra hur regeringspartierna påverkas i samband med variation av de makroekonomiska variablerna samt utvärderas huruvida opinionsundersökningarna och valresultatet skiljer sig. Resultaten visar att väljaropinionen påverkas av makroekonomiska variabler i större utsträckning än mikroekonomiska variabler men att dessa mikroekonomiska variabler möjligen kommer att bli viktigare för väljaropinionen. Regeringspartierna påverkas även negativt då makroekonomiska variabler försämras. Dessutom skiljer sig väljarstöd i opinionsundersökningar och valresultat signifikant från varandra. Uppsatsen utvecklar tidigare forskning inom opinionsbildning genom att använda opinionsundersökningar för att tolka väljaropinionen på halvårsbasis.},
 author    = {Bengtsson, Sarah},
 keyword   = {Opinionsbildning,väljarbeteende,svensk politik,opinionsundersökningar,Statiska Centralbyrån},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad påverkar väljaropinionen? Om opinionsbildning och väljarbeteende},
 year     = {2015},
}