Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Västkustens knubbsäl i samverkan eller konflikt med fiskare

Klint, Magdalena LU (2015) MVEK03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This is a bachelor thesis about fisheries and harbor seals on the west coast of Sweden. This study scrutinizes the relationship between them both and appropriate solutions to get a good interaction between fishermen and harbor seal. A qualitative method was best suited for the study as it aims to investigate the perceived reality of fishermen that exists in our surroundings. The study is based on scientific articles, other literature and interviews with fishermen. The responses from the interviews are compared with scientific articles in order to see the difference between them. The main findings of the study is that there is a conflict between fishermen and harbor seal and that it is due to the harbor seal that destroys fishing gear and... (More)
This is a bachelor thesis about fisheries and harbor seals on the west coast of Sweden. This study scrutinizes the relationship between them both and appropriate solutions to get a good interaction between fishermen and harbor seal. A qualitative method was best suited for the study as it aims to investigate the perceived reality of fishermen that exists in our surroundings. The study is based on scientific articles, other literature and interviews with fishermen. The responses from the interviews are compared with scientific articles in order to see the difference between them. The main findings of the study is that there is a conflict between fishermen and harbor seal and that it is due to the harbor seal that destroys fishing gear and takes much of the catch which leads to large economic losses. Another important result is that the harbor seal is affected by the fishermen as it can get caught in fishing gear which leads to drowning. Background history, detailed procedures and methods, choice of theory and an analysis will be addressed in the study. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Detta är ett kandidatarbete som handlar om knubbsälen och fiskare på västkusten. Uppsatsen ska ge svar på om det finns en konflikt mellan knubbsäl och fiskare samt eventuella lösningar om en konflikt finns. Lösningar bör tas fram för att få ett bra samspel mellan båda parterna.

För studien har en kvalitativ metod använts då den syftar till att få bättre förståelse för ett specifikt problem och relationen mellan två parter (säl och människa), snarare än att dra generella slutsatser. Studien baseras på vetenskapliga artiklar, intervjuer med fiskare samt litteratur som varit relevant för studien. Svaren som erhållits från intervjuerna har jämförts med de vetenskapliga artiklarna för att på så sätt kunna se hur de skiljer sig åt.... (More)
Detta är ett kandidatarbete som handlar om knubbsälen och fiskare på västkusten. Uppsatsen ska ge svar på om det finns en konflikt mellan knubbsäl och fiskare samt eventuella lösningar om en konflikt finns. Lösningar bör tas fram för att få ett bra samspel mellan båda parterna.

För studien har en kvalitativ metod använts då den syftar till att få bättre förståelse för ett specifikt problem och relationen mellan två parter (säl och människa), snarare än att dra generella slutsatser. Studien baseras på vetenskapliga artiklar, intervjuer med fiskare samt litteratur som varit relevant för studien. Svaren som erhållits från intervjuerna har jämförts med de vetenskapliga artiklarna för att på så sätt kunna se hur de skiljer sig åt. Kvalitativa intervjuer var den teknik som passade bäst för studien då den bygger på att enkla och raka frågor kan ställas till den intervjuade personen samtidigt som svaren är öppna och innehållsrika. Då studien skulle vara riktad kring ett visst geografiskt område har intervjuerna genomförts med fiskare som finns inom samma område för att få en uppfattning om deras syn på knubbsäl. Bakgrund och historia, detaljerade förfaranden och metoder, val av teori, resultat och en analys kommer att tas upp i studien.

Baserat på det material som legat till grund för studien tycks det finnas en betydande konflikt mellan knubbsäl och fiskare. En konflikt har uppstått dels på grund av de skador knubbsälen har orsakat på fiskeredskap samt fångst som knubbsälen äter upp och fisk som knubbsälen skrämmer bort. Detta har i sin tur lett till stora ekonomiska förluster för fiskare vilket blivit problematiskt för dem. Ytterligare ett resultat från studien är att knubbsälen påverkas av fiskare genom att de kan fastna i fiskeredskapen där de drunknar och dör vilket är en obehaglig död för sälen. För att lösa konflikten har nyare och säkrare redskap tagits fram som ska göra det svårare för knubbsälen att komma in i fiskeredskapen samt försvårar för knubbsälen att fastna i redskapen.

Den nya kunskapen är betydelsefull då det är viktigt att försöka lösa pågående konflikter för att ett samspel ska kunna uppnås. Liknande ostabila relationer förkommer med andra djur, såsom vargen och människa eller älg och människa, men dessa förhållanden har blivit betydligt mer uppmärksammade då påverkan på människor är mer direkt. Förhållandet säl människa kan därför ses i ett större perspektiv som ett fall av konflikt människa natur. Det är viktigt för miljön att knubbsälen finns kvar längs västkusten då det är dess ursprung, men det kan även vara viktigt för samhället om det går att se till att en yrkesgrupp kan trygga sin försörjning och fortsätta fungera. Att lösa denna konflikt så att människan kan leva i samklang med sälen är därför av miljövetenskaplig vikt.


Handledare: Terese Göransson
Examensarbete 15 hp i MVEK03, Miljövetenskap 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klint, Magdalena LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Säl, konflikt, fiskare, fiskeredskap, västkusten
language
Swedish
id
5469927
date added to LUP
2015-06-10 15:20:04
date last changed
2015-06-10 15:20:04
@misc{5469927,
 abstract   = {This is a bachelor thesis about fisheries and harbor seals on the west coast of Sweden. This study scrutinizes the relationship between them both and appropriate solutions to get a good interaction between fishermen and harbor seal. A qualitative method was best suited for the study as it aims to investigate the perceived reality of fishermen that exists in our surroundings. The study is based on scientific articles, other literature and interviews with fishermen. The responses from the interviews are compared with scientific articles in order to see the difference between them. The main findings of the study is that there is a conflict between fishermen and harbor seal and that it is due to the harbor seal that destroys fishing gear and takes much of the catch which leads to large economic losses. Another important result is that the harbor seal is affected by the fishermen as it can get caught in fishing gear which leads to drowning. Background history, detailed procedures and methods, choice of theory and an analysis will be addressed in the study.},
 author    = {Klint, Magdalena},
 keyword   = {Säl,konflikt,fiskare,fiskeredskap,västkusten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Västkustens knubbsäl i samverkan eller konflikt med fiskare},
 year     = {2015},
}