Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykiskt sjuka i somatisk vård. Sjuksköterskans attityder och inverkan på patientautonomi

Gustafsson, Emmie LU and Gilmanova, Elvira Marsovna LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjuksköterskor i somatisk vård möter ofta psykiskt sjuka patienter. Synen på psykisk sjukdom har traditionellt präglats av fördomar och rädsla, och negativa attityder skapar hinder för psykiskt sjuka personer. Även tillgången till omvårdnad påverkas negativt. Genom sina attityder kan sjuksköterskor påverka patienters välbefinnande och fortsatta vårdprocess. Vårdaren har ett ansvar för att bevara patientens värdighet, integritet och autonomi. Detta bör särskilt uppmärksammas för utsatta patientgrupper.
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot psykiskt sjuka patienter i somatisk vård i relation till patientautonomin.
Metod: En litteraturstudie utfördes. 14 studier valdes och dess resultat... (More)
Bakgrund: Sjuksköterskor i somatisk vård möter ofta psykiskt sjuka patienter. Synen på psykisk sjukdom har traditionellt präglats av fördomar och rädsla, och negativa attityder skapar hinder för psykiskt sjuka personer. Även tillgången till omvårdnad påverkas negativt. Genom sina attityder kan sjuksköterskor påverka patienters välbefinnande och fortsatta vårdprocess. Vårdaren har ett ansvar för att bevara patientens värdighet, integritet och autonomi. Detta bör särskilt uppmärksammas för utsatta patientgrupper.
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot psykiskt sjuka patienter i somatisk vård i relation till patientautonomin.
Metod: En litteraturstudie utfördes. 14 studier valdes och dess resultat sammanställdes på ett överskådligt sätt med hjälp av integrerad analys.
Resultat: Sex attitydteman identifierades: Hotbild, Otillräcklighet, Undvikande, Den svåra patienten, Professionalism och Den svaga patienten. Utifrån dessa teman kunde aspekter som kan inverka på patientautonomin identifieras. De sammanställdes i tre teman: Hotbild och inverkan på patientautonomi; Den svåra patienten, undvikande och inverkan på patientautonomi; Den svaga patienten och inverkan på patientautonomi. Studien identifierade övergripande negativa attityder som kan inverka på sjuksköterskans vårdutövande och på patientautonomin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Emmie LU and Gilmanova, Elvira Marsovna LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Attityder, autonomi, hot, otillräcklighet, patientautonomi, psykisk sjukdom, professionalism, sjuksköterska, somatisk vård, undvikande
language
Swedish
id
5469963
date added to LUP
2015-06-18 11:08:28
date last changed
2015-12-14 13:21:36
@misc{5469963,
 abstract   = {Bakgrund: Sjuksköterskor i somatisk vård möter ofta psykiskt sjuka patienter. Synen på psykisk sjukdom har traditionellt präglats av fördomar och rädsla, och negativa attityder skapar hinder för psykiskt sjuka personer. Även tillgången till omvårdnad påverkas negativt. Genom sina attityder kan sjuksköterskor påverka patienters välbefinnande och fortsatta vårdprocess. Vårdaren har ett ansvar för att bevara patientens värdighet, integritet och autonomi. Detta bör särskilt uppmärksammas för utsatta patientgrupper. 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot psykiskt sjuka patienter i somatisk vård i relation till patientautonomin. 
Metod: En litteraturstudie utfördes. 14 studier valdes och dess resultat sammanställdes på ett överskådligt sätt med hjälp av integrerad analys. 
Resultat: Sex attitydteman identifierades: Hotbild, Otillräcklighet, Undvikande, Den svåra patienten, Professionalism och Den svaga patienten. Utifrån dessa teman kunde aspekter som kan inverka på patientautonomin identifieras. De sammanställdes i tre teman: Hotbild och inverkan på patientautonomi; Den svåra patienten, undvikande och inverkan på patientautonomi; Den svaga patienten och inverkan på patientautonomi. Studien identifierade övergripande negativa attityder som kan inverka på sjuksköterskans vårdutövande och på patientautonomin.},
 author    = {Gustafsson, Emmie and Gilmanova, Elvira Marsovna},
 keyword   = {Attityder,autonomi,hot,otillräcklighet,patientautonomi,psykisk sjukdom,professionalism,sjuksköterska,somatisk vård,undvikande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykiskt sjuka i somatisk vård. Sjuksköterskans attityder och inverkan på patientautonomi},
 year     = {2015},
}