Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatförändringen och dess effekt på byggnader. Hur kan fastighetsägare kartera riskerna?

Skopal, Alexandra (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
More and more people become aware of climate change and that society needs to be adapted, so that damage can be minimized. Property owners, such as Riksbyggen, wants to be able to map the risks for their buildings. The purpose of this work is to find suitable methods for detailed risk mapping. First, a mapping has been conducted over damage on buildings that is linked to the climate in Scania. Then, an investigation has been made to find out how the risk of these damages will develop with climate change. Since the conditions for damage will change, the risks will also be affected. Most risks will increase and the only risks that decreases are linked to flows in streams. This work evaluates existing methodologies for detailed risk mapping.... (More)
More and more people become aware of climate change and that society needs to be adapted, so that damage can be minimized. Property owners, such as Riksbyggen, wants to be able to map the risks for their buildings. The purpose of this work is to find suitable methods for detailed risk mapping. First, a mapping has been conducted over damage on buildings that is linked to the climate in Scania. Then, an investigation has been made to find out how the risk of these damages will develop with climate change. Since the conditions for damage will change, the risks will also be affected. Most risks will increase and the only risks that decreases are linked to flows in streams. This work evaluates existing methodologies for detailed risk mapping. The evaluation results in recommendations on appropriate mapping methods for property owners, and this work gives recommendations on methods for detailed risk mapping for all the risks that could be mapped in Scania. A case study has been carried out to show that it is possible to use existing investigations, for example from municipalities. The investigations have been compared against the mapping methods recommended to assess whether the investigations are suitable to use in a detailed risk mapping, and whether they may need to be supplemented. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Alexandra SkopalKlimatförändringen och dess effekt på byggnader.
Hur kan fastighetsägare kartera riskerna?

Klimatförändringen kommer innebära större risker för klimatrelaterade skador på byggnader och fastigheter. För att kunna skydda och anpassa byggnader mot skador behöver fastighetsägare kunna kartera vilka risker som deras byggnader är utsatta för. Lämpliga detaljerade karteringsmetoder behöver undersökas och utvärderas för att rekommendationer om metoder ska kunna ges till fastighetsägarna.

Fler och fler människor blir medvetna om klimatförändringarna och att samhället måste anpassas till förändringarna, så att skador kan minimeras på bland annat byggnader. Fastighetsägare, som Riksbyggen, vill kunna skydda sina... (More)
Alexandra SkopalKlimatförändringen och dess effekt på byggnader.
Hur kan fastighetsägare kartera riskerna?

Klimatförändringen kommer innebära större risker för klimatrelaterade skador på byggnader och fastigheter. För att kunna skydda och anpassa byggnader mot skador behöver fastighetsägare kunna kartera vilka risker som deras byggnader är utsatta för. Lämpliga detaljerade karteringsmetoder behöver undersökas och utvärderas för att rekommendationer om metoder ska kunna ges till fastighetsägarna.

Fler och fler människor blir medvetna om klimatförändringarna och att samhället måste anpassas till förändringarna, så att skador kan minimeras på bland annat byggnader. Fastighetsägare, som Riksbyggen, vill kunna skydda sina byggnader. Då behöver fastighetsägare kunna ta reda på vilka risker som deras byggnader kan vara utsatta för och det kan göras med hjälp av riskkartering. Flera myndigheter har utförda riskkarteringar i delar av eller i hela landet. Däremot är karteringarna översiktliga och är tänkta att användas vid stadsplanering i stor skala. För att fastighetsägare ska kunna göra riskkarteringar måste metoderna vara detaljerade så att de kan användas i mindre skala. Därför behöver en undersökning och utvärdering utföras av befintliga detaljerade karteringsmetoder för att kunna rekommendera lämpliga kateringsmetoder till fastighetsägare.

Syftet med detta arbete är att hitta lämpliga metoder för detaljerad riskkartering. För det första har en kartläggning genomförts över skador på byggnader som är kopplade till klimatet i Skåne. Eftersom förutsättningar för olika typer av skador kommer att förändras, kommer även risken för dessa skador att påverkas. En undersökning har gjorts för att ta reda på hur risken för skadorna kommer att utvecklas med klimatförändringen, och de flesta riskerna kommer att öka. Detta arbete utvärderar befintliga metoder för detaljerad kartläggning. Utvärderingen resulterar i rekommendationer om lämpliga kartläggningsmetoder för fastighetsägare, och detta arbete ger rekommendationer om metoder för detaljerad kartläggning för alla de risker som är lämpliga att kartlägga i Skåne. En fallstudie har genomförts för att visa att det är möjligt att använda delar av eller hela befintliga utredningar från myndigheter, till exempel från kommuner. Myndigheternas undersökningar har jämförts mot de kartläggningsmetoder som rekommenderats i arbetet för att bedöma om metoderna i utredningarna är lämpliga att använda vid en detaljerad riskkartering, och om de kan behöva kompletteras.Handledare: Maj-Lena Linderson
Examensarbete 30 hp i Miljövetenskap - Tillämpad klimatstrategi, 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skopal, Alexandra
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Byggnader, Klimatförändring, Riskkartering, GIS
language
Swedish
id
5470026
date added to LUP
2015-06-16 11:03:30
date last changed
2015-06-16 11:03:30
@misc{5470026,
 abstract   = {More and more people become aware of climate change and that society needs to be adapted, so that damage can be minimized. Property owners, such as Riksbyggen, wants to be able to map the risks for their buildings. The purpose of this work is to find suitable methods for detailed risk mapping. First, a mapping has been conducted over damage on buildings that is linked to the climate in Scania. Then, an investigation has been made to find out how the risk of these damages will develop with climate change. Since the conditions for damage will change, the risks will also be affected. Most risks will increase and the only risks that decreases are linked to flows in streams. This work evaluates existing methodologies for detailed risk mapping. The evaluation results in recommendations on appropriate mapping methods for property owners, and this work gives recommendations on methods for detailed risk mapping for all the risks that could be mapped in Scania. A case study has been carried out to show that it is possible to use existing investigations, for example from municipalities. The investigations have been compared against the mapping methods recommended to assess whether the investigations are suitable to use in a detailed risk mapping, and whether they may need to be supplemented.},
 author    = {Skopal, Alexandra},
 keyword   = {Byggnader,Klimatförändring,Riskkartering,GIS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatförändringen och dess effekt på byggnader. Hur kan fastighetsägare kartera riskerna?},
 year     = {2015},
}